Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Vakances


Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

aicina pieteikties kandidātus

uz sākumskolas pedagoga amata vakanci

Informācija par sākumskolas pedagoga amata vakanci:


 1. darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
 2. darba alga 1000.00 EUR/mēnesī par likmi 30 stundas nedēļā;
 3. darba uzsākšanas laiki – pēc vienošanās.

Būtiskākie darba pienākumi:

 1. pildīt pedagoga pienākumus, vadot stundas un individuālās nodarbības sākumskolas posmā, kā arī audzinot klasi;
 2. aizvietot kolēģus viņu prombūtnes laikā;
 3. sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem.

Prasības:

 1. izglītība atbilstoši MK Noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”,
 2. augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 3. prasme plānot un organizēt savu darbu;
 4. atvērtība pārmaiņām izglītībā.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi

 1. “sākumskolas pedagoga amata vakancei”;
 2. uz e-pastu: berguskola@inbox.lv
 3. iesniegt personiski Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas kancelejā.

Tālrunis informācijai 29465853

kontaktpersona: Ilze Briņķe     

Nākamā stunda 5.-9.kl:
11:50
5. stunda
***********
Nākamā stunda 1.-4.kl:
11:50
5. stunda
Stundu saraksts:
1.- 9. klase

Skolas himnas fonogramma

Skolas himnas teksts


Meklēšana ziņu arhīvā