Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Vakances

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola aicina darbā ķīmijas, bioloģijas, dabaszinību skolotāju. Nepieciešama profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība, ķīmijas, bioloģijas, dabaszinību skolotāja kvalifikācija. Alga pēc tarifikācijas.
CV sūtīt uz e-pastu .
Tālrunis 29338507, 20265566


Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola aicina darbā matemātikas un fizikas skolotāju pamatizglītībā.
Nepieciešama profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība, matemātikas un fizikas skolotāja kvalifikācija. Alga pēc tarifikācijas.
CV sūtīt uz e-pastu .
Tālrunis 29338507, 20265566


Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola aicina darbā sākumskolas skolotāju 2019./2020. m. g.
Nepieciešama profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība, sākumskolas skolotāja kvalifikācija. Alga pēc tarifikācijas.
CV sūtīt uz e-pastu .
Tālrunis 29338507, 20265566


     

Nākamā stunda 5.-9.kl:
11:50
5. stunda
***********
Nākamā stunda 1.-4.kl:
11:50
5. stunda
Stundu saraksts:
1.- 9. klase

Skolas himnas fonogramma

Skolas himnas teksts


Meklēšana ziņu arhīvā