Dzejas dienas 2014

17. septembrī mūsu skolu apciemoja divas populāras dzejnieces. Pie 1.-5. klases viesojās dzejniece un rakstniece Ieva Samauska. Tikšanās, kuru palīdzēja organizēt un vadīt skolotāja Maija Bajaruniene, notika vecās muižas skolas ēkā. Skolēni Dzejas dienu nedēļā bibliotekārajās stundās iepazinās ar Ievas Samauskas daiļradi, apskatīja rakstnieces jaunākās grāmatas. Ieskatam dzejolis no Ievas Samauskas grāmatas

„Kā uzburt sniegu”:
Var doties pretī vasarai
Ar puķu kurpēm kājās,
Un cerēt var, ka satiksi
To dārzā galdu klājam.
Var ziemai baltai traukties pretī
Ar slēpēm un ar slidām,
Tāpat kā zelta rudenim
Caur peļķēm pretī bridām.
Bet es tepat līdz ielas stūrim
Ar basām kājām iešu.
Ne vasarai vai rudenim,
Es – tētim pretī skriešu!

Jaunākās rakstnieces grāmatas - ”Amariļļa mīļumzeme” un „Šokolādes glābšana”. Grāmatās rakstniece ierakstīja veltījumu mūsu skolas skolēniem ar vēlējumu lasīt grāmatās un ticēt brīnumam!

Pie 6.-9. klases viesojās dzejniece, tulkotāja, daudzu literāro balvu ieguvēja Amanda Aizpuriete. Tikšanās bija nopietna, jo tika skarti aktuāli jautājumi gan par dzejas nozīmi sabiedrībā, gan par notikumiem Ukrainā. Dzejniece lasīja dzeju, un mēs visi varējām pieskarties dzejas dziļumam un skaistumam. Divās jaunākajās grāmatās – „Turp” un „Šonakt biju zaļš putns” dzejniece atstāja savus vēlējumus.

Ieskatam dzejolis no krājuma „Turp”:

Ūdensputnu klaigas
Pirms rudens aizlidošanas
Smailo papēdīšu nospiedumi
Pār tavu dzīvi
Ko es varu teikt?
Kopš bērnības lasu rakstus smiltīs
Kopš vecuma man tie šķiet aizvien skarbāki

Foto galerija: "Dzejas dienas 2014"

2014-09-30


Paldies skolotājiem!

2014-09-30


IZSTĀDE "SĀKUMS: J. CIBUĻA ĀBEČU KOLEKCIJAS IZSTĀDE"

2014-09-26


Konkursa “Superpuika” pirmā kārta - jau 8. oktobrī

2014-09-22


Apbalvos Latvijas panākumiem bagātākās Ekoskolas

2014-09-16


Līdzpārvaldes vēlēšanu rezultāti

2014-09-11


"Diena" intervija ar Līvu Beļinsku

2014. gada 5. septembrī BMMP bibliotēkā viesojās laikraksta "Diena" žurnāliste Diāna Kārkliņa, lai intervētu Līvu Beļinsku, kā vienu no karnevāla gājiena "Gribu iet uz bibliotēku!" dalībniecēm un 5 labāko domrakstu "Kā atmodināt Saulcerīti?' autorēm. Raksts tika publicēts laikraksta "Diena" 8. septembra numurā.

Foto galerija "Diena" intervija ar Līvu Beļinsku

2014-09-09


Gribu iet uz bibliotēku noslēgums

2013./2014. mācību gada laikā Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) rīkoja domrakstu konkursu “Kā atmodināt Saulcerīti?”. Projekta mērķis bija rosināt bērnu rakstīšanas un lasīšanas prasmi, kā arī interesi par bibliotēkām un to pakalpojumiem. Labāko darbu autori guva iespēju 2014. gada 8. septembrī doties Karnevāla gājienā “Gribu iet uz bibliotēku!” uz jauno LNB ēku.

Foto galerija "Gribu iet uz bibliotēku noslēgums"

Mūsu skolas 9. klases skolniece Līva Beļinska kļuva par vienu no 5 labāko darbu autorēm un saņēma dažādas pārsteiguma balvas, kā arī viņai tika tas gods lasīt sava darba fragmentu Rātslaukumā no Rīgas Domes balkona. Gan pašai Līvai, gan BMMP tas ir ļoti augsts sasniegums un gods.

Visi 72 labākie domraksti tika apkopoti grāmatā, kas kalpo kā jauna LNB leģenda. Svētku ietvaros LNB direktors Andris Vilks atklāja šo grāmatu, aicinot visus 72 laureātus parakstīt savu publicēto domrakstu. Grāmatā tika iekļauti arī mūsu skolas skolēna Oskara Vīksnas, kā arī nu jau absolventes Undas Rodes domraksti. Pasākuma beigās skolēni saņēma dāvanā šo grāmatu. Paldies skolotājai Ievai Križevicai par skolēnu rosināšanu rakstīt un skolēnu iesaistīšanu šajā projektā, kā arī bibliotekārei Ivetai Krišjānei par organizēšanu un koordinēšanu.

No BMMP pasākumu apmeklēja ne tikai Līva un Oskars, bet arī Krists Netlaus un Kitija Semjonova (absolvente). Skolēnus pavadīja skolas bibliotekāre Iveta Krišjāne un direktora vietniece ārpusklases darbā Egija Muižniece.

Kopumā pasākums bija ļoti apjomīgs un labi organizēts, skolēniem tika piedāvātas dažādas aktivitātes jaunajā LNB ēkā, sākot ar atjaunotās grāmatas “Garā pupa” atklāšanu, aktivitātēm pa stāviem, ekskursijām, beidzot ar grupas “Dzelzs Vilks” koncertu.

2014-09-09


Ziņu arhīvs