Projekts stundu laikiem 2014/2015. m. g.

2014-08-19


Gribu iet uz bibliotēku!

Konkursa uzvarētāji

2014-08-19


Straujiem soļiem tuvojas jaunais mācību gads

Straujiem soļiem tuvojas jaunais mācību gads. Septembrī, kad silta un apaļa rudens saule Upesciema bērzu birzīm dāvās zeltainumu, bet kļavām liks notvīkt ogles sārtumā.

Visskaistākajām ogām pasaulē pilni šobrīd ir visi pīlādžu zari. Visu šo krāsņumu rudens dāvā mums laikā, kad jauns ceļa posms sāksies skolas bērniem, skolotājiem, vecākiem, vecvecākiem, visiem, kuri mācās un palīdz mācīties. Vienmēr aizkustinoši vērot, ar kādu degsmi pirmklasnieki kāpj pāri skolas slieksnim.

28.augustā plkst.18.30 Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas konferenču zālē laipni aicināti 1.klašu vecāki uz šī mācību gada pirmo sapulci. Būs iespēja tikties un uzdot jautājumus administrācijai, klašu audzinātājām, skolas atbalsta personālam.

Pa rudens ceļiem ejot, novēlam, katram atrast savu veiksmes kastanīti, ko nēsāt kabatā.

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas administrācija

1. A klase

Klases audzinātāja – Elīna Baumane

Pēteris Balgalvis
Adriāna Bāliņa
Bruno Brēde
Sindija Dombrovska
Marija Dūce
Rendija Einika
Kristiāna Everte
Alberts Grāpis
Līva Kļaviņa
Viktorija Koļesņikova
Vendija Mauriņa
Daniels Mednis
Rūdis Ozoliņš
Viviāna Pētersone
Kristiāna Pētersone
Roberts Ratnieks
Luīze Stendere-Šteinberga
Ernests Mikus Šiliniks
Adrianna Štikāne
Georgs Uškāns
Artūrs Veģeris
Gustavs Kristaps Vorslavs1. B klase

Klases audzinātāja – Džeina Bredika

Katrīna Berce
Aļisa Bolotova
Dmitrijs Borodins
Nora Dūce
Darja Frīzene
Julia Frīzene
Berta Kazaine
Haralds Kirkovalds
Kristers Kozlovskis
Lauris Krallišs
Loreta Krūmiņa
Elza Marija Lazdiņa
Katrīna Māliņa
Heidija Močane
Roberts Gustavs Priede
Loreta Laura Riekstiņa
Roberts Rīts
Anete Salava
Patriks Pauls Sarkans
Patriks Tarvīds
Jēkabs Tīlans
Ernests Venšau
Robina Zīle
Marta Elīna Zvīgule
Madara Žeidure

Vecāku ievērībai!

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola 2014./2015. mācību gadā nodrošina audzēkņus ar mācību grāmatām un mācību burtnīcām. Visus nepieciešamos kancelejas piederumus audzēkņiem nodrošina vecāki.

2014-08-12


Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas izlaidums

2014.gada 13.jūnija vakarā Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas 9.klases skolēniem k/c „Berģi”, pirms došanās jaunas zinības smelties un krāt Rīgas vidējās izglītības iestādēs, izskanēja pēdējais valsis.

Absolventus kā katru gadu sveica Garkalnes novada Domes pārstāvis, ko šogad pārstāvēja Kārlis Bružuks, pasniedzot tāpat kā pirmās klases skolēniem Zinību dienā, tā arī skolas absolventiem Latvijā radītu galda spēli „Abra”. Arī Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktore Ilze Briņķe sveica skolas absolventus un novēlēja panākumus citās skolās, kā arī sumināja pedagogus, kas skolojuši, palīdzējuši, atbalstījuši jauniešus no pirmās līdz devītajai klasei. Elīna Bauze-Krastiņa, ar kuru absolventi mācību laikā ir pāris reižu tikušies klases stundās, lai kopīgi meditētu, iepazītos ar jogas pamatelementiem un ieklausītos ceļojuma piezīmēs par Indiju, sarūpēja iespēju iepazīties ar daļu no Garkalnes novada vēstures, dāvinot savu grāmatu „Pastaiga”, kas vēl ir ceļā pie absolventiem. Savukārt klases audzinātāja Ieva Križevica ar jauniešiem tikās vēl pirms svinīgā pasākuma norises, atsaucot atmiņā vienu nepadarītu darbu – vienu ekskursiju –, uz kuru kaut kādu iemeslu dēļ neaizbrauca un līdz ar to nepabija A.Čaka memoriālā muzejā Rīgā. Šo nepadarīto darbiņu audzinātāja vēlējās kompensēt ar virtuālu ekskursiju, cerot, ka paši reiz nokļūs pie A.Čaka pavarda, uzdāvinot grāmatu „A.Čaks virtuvē” (sak.A.Medne) ar vēlējumu tikties nākamā gada un turpmākos gadus 1.aprīlī (datums, kad iesākās sadarbība klasei un audzinātājai) kādā no absolventu virtuvēm uz īpašajām pankūkām.

Šī gada absolventi skolā bija ienesuši jaunas vēsmas, aktīvi darbojoties skolēnu līdzpārvaldē (apmeklējot izglītojošus seminārus, ko organizēja Rīgas Skolēnu dome, organizējot skolā pasākumus, piemēram, diskotēku, POP ielu, krāsaino nedēļu, modes un stila nedēļu, Olimpisko dienu u.c.), domājot un realizējot idejas skolas vides uzlabošanā (piem., ieviešot skolā sporta zāles pieejamību sportiskām aktivitātēm garajos pusdienu starpbrīžos, informējot skolas puišus, kā jāuzvedas sabiedriskās tualetēs), piedaloties starptautiskos projektos, meklējot un atrodot skolai sadarbības partnerus Rīgā, Pērnavā (Igaunija), Kauņā (Lietuva). Šie jaunieši aktīvi ir piedalījušies klašu konkursos (vairākus gadus jaunieši piedalījās konkursos „Gribu būt mobils” (CSDD) un „Zvaigžņu klase”(apgāds „ABC Zvaigzne”), izmēģināja spēkus arī konkursā „ZZ čempionāts” („Zelta zivtiņa”), „Ugunspavēlnieks” (VUGD), „Jaunie Rīgas sargi” (LR Aizsardzības ministrija, NBS), klases puiši aizsāka skolā dalību konkursā „Superpuika” (TJN „Annas 2”)u.c.), tāpat arī individuālās olimpiādēs (piem., starpnovadu angļu valodas olimpiādē) un konkursos gūti izcili panākumi, godalgotas vietas arī valsts mērogā (piem., Junior Achievement – Young Enterprise Latvija organizētā konkurās „Biznesa pasaka”, literāros konkursos, kas veltīti R.Mūkam, J.Akurateram, O.Vaildam, LNB konkursā „Kā atmodināt Saulcerīti?”, skatuves runas konkursā u.c.). Arī nu jau par tradīciju kļuvušajos skolas Ziemassvētku iestudējumos neiztika bez šīs klases pārstāvjiem, kas dziedāja skolas ansamblī, spēlēja galvenās lomas, jaunieši mēģināja arī citādāku organizēt Skolotāju dienu, organizējot nelielu ekskursiju ārpus skolas, ļaujot skolotājiem atpūsties, esot par vērotājiem-ekspertiem. Šie skolas absolventi ir arī tie, kas iedzīvināja skolā mūzikas lektoriju „Mūzika Tev” apmeklējumu, ko nu 9 skolēnu vietā apmeklē koncertus vairāk kā 100 mūsu skolas audzēkņu. Jaunieši atbalstījuši un iesaistījušies aktīvi ne tikai skolas pasākumos, bet arī Garkalnes novada Domes organizētajos pasākumos, apmeklējot k/c „Berģi” piedāvātās izrādes, koncertus, kino u.c.. Papildus mācībām un aktivitātēm skolā, jaunieši aktīvi piedalījušies arī ārpusskolas dzīvē, cītīgi apmeklējot TDA „Uguntiņa” un citas deju studijas, ansambļus, Garkalnes novada regbija klubu „Livonia” un darbojoties jaunsardzē, apmeklējot Garkalnes novada staļļus, apgūstot jāšanas sportu, mācoties un arī šogad pabeidzot mūsu skolas mākslas skolu u.c.

Aleksis Krallišs, Evija Kralliša, Markuss Krallišs, Agneta Lūse, Unda Rode, Kitija Semjonova, Katrīna Ševica-Mikeļševica, Lukass Dāvids Vestbergs, Oskars Vītols bija gana atraktīvi, radoši jaunieši skolas laikā, lai ierasto izlaiduma norisi 13.jūnija vakarā mazliet pamainītu. Šogad jauniešus neieveda zālē klases audzinātāja, kā to darīja līdz šim priekšgājēji, jo uzskatīja, ka ir gana patstāvīgi, lai spertu pirmo soli pieaugušo dzīvē paši, cēli un lepni ienākot k/c „Berģi” zālē, kur atskanot valša ritmam, iesāktu pasākumu ar deju – valsi –, īpaši viņiem Gabijas Bīriņas izveidotā horeogrāfijā.

Klases audzinātāja Ieva Križevica savus jauniešus sagaidīja uz Garkalnes novada Domes lielās skatuves līdzās mūziķiem, ar kuriem vakara gaitā kopā muzicēja, veltot noti pēc nots, vārdu pēc vārda, dziesmu pēc dziesmas savam lolojumam – skolas bērniem. Arī absolventi nepalika dziesmu parādā, izpildot ar mūziķiem dziesmu „Kad milzu kalni liekas mazi”.

Pēc muzikālā sveicina jaunieši pateicās skolotājiem, vecākiem.

Pateicības vārdiem pievienojās arī vecāku vārdā Sintija Vestberga, pasakoties skolas direktorei un uzdāvinot skolai grīdas vāzi, sirsnīgus pateicīgus vārdus uzklausīja visas trīs klases audzinātājas – Sanita Treine (1.-4.kl.), Lolita Misāne (5.kl.), Ieva Križevica (5.-9.kl.) –, vecāki pateicās arī Garkalnes novada Domei par sniegto atbalstu, kā arī par iespēju jauniešiem izvēlēties citas skolas, jo 10 gadus solītā vidusskolā šie jaunieši nepaguva mācīties.

Tomēr, vēl pirms jaunu skolu iekarošanas, absolventi kopā ar klases audzinātāju pēc izlaiduma atklāja jaunas sajūtas uz Gaujas ūdeņiem, viesiem vienkopus atrodoties uz plosta, cīnoties ar zemūdens akmeņiem, sēkļiem, priecājoties par mazām uzvarām un slapjām biksēm, baudot skaisto Latvijas ainavu, Gaujas līkumus un iekarojot Ērgļu klintis. Paldies par jautrajiem un jaukajiem brīžiem, paldies vecākiem par ideju un atbalstu!

Gribu personīgi pateikties manējiem par kopā pavadītām stundām, dienām, mēnešiem, gadiem, kuros daudz notikumu bijuši, kas tikai katru stiprināja, norūdīja šķiršanās brīdim, veltot izlaidumā izskanējušās dziesmas vārdus: „Ir laiks, raisās pumpuri, ir katrs pats savam putnam debesis. Ļauj, lai lido, tur augstu, augstu, pāri nama jumtam un projām, projām...”

Paldies absolventu vecākiem, kolēģiem, mākslas un mūzikas skolas pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem, skolas pavārītēm, kas palīdzēja realizēt šo brīnišķīgo audzināšanas projektu. No sirds pateicos par atbalstu izlaiduma pasākuma organizēšanā B.Maskoļūnai, L.Misānei, G.Bīriņai, D.Krieviņai, M.Krievai, E.Krampānam, L.Krampānei, E.Bauzei-Krastiņai, S.Zariņam, muzikālai apvienībai „Klibs Taurenis” & „Vēja slotas”, īpaši pateicos par atbalstu un klāt būšanu ne tikai šajā pasākumā, bet visa audzināšanas projekta laikā Rasai, Marei, Helmai Elvīrai, Viesturam, Lienei K., Mārtiņam K. un Līgai K.

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas skolotāja, klases audzinātāja Ieva Križevica

Foto galerija: "Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas izlaidums"
Foto galerija: "Absolventi Gaujā"

2014-06-25


Profesionālās ievirzes programmas "Vizuāli plastiskā māksla" absolventu izlaidums

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā šis ir īpašs gads, jo paralaēli mācībām pamatskolā, šogad diplomus par skolas beigšanu saņēma arī profesionālās ievirzes programmas «Vizuāli plastiskā māksla» septiņi tās absolventi. Īpašs tas bija arī ar to, ka pirmo reizi izlaidums notika neformālā gaisotnē- pie jūras, kur kopā ar jūras šalkām, sauli un dabas smaržām, audzēņi izbaudīja savu lielo dienu. 2014.gada 6 .jūnija vakarā Saulkrastu «Baltajā kāpā» pulcējās mākslas skolas absolventi — Annija Riekstiņa- Dolģe, Unda Rode, Karolīna Bundule, Līva Beļinska un Elza Paula Pētersone. Diemžēl divi no absolventiem- Marta Paula Rāzna un Roberts Bajaruns uz izlaidumu nevarēja ierasties.

Šo brīnišķīgi silto un saulaino vakaru pie jūras ieskandināja saksofona liriskās melodijas. Absolventus sveikt bija ieradies Garkalnes novada Domes pārstāvis Juris Silavs, sirsnīgi sveicot absolventus un pasniedzot tiem Latvijā radītu galda spēli „Abra”. Arī Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktore Ilze Briņķe sveica skolas absolventus un atzinīgi novērtēja viņu augstvērtīgos un pārliecinošos diplomdarbus, novēlot tiem panākumus tālākā dzīves ceļā. No skolas dāvanā absolventi saņēma gleznotājas Birutas Baumanes grāmatu un siltus vārdus un laba vēlējumus no sava diplomdarba vadītāja. Skolas direktore sveica arī mākslas skolas pedagogus ar sirsnīgiem vārdiem un brīnišķīgām glezniecības grāmatām. Arī mākslas skolas pedagogi un absolventi izteica pateicību gan Garkalnes novada Domei, dāvājot audzēkņu darinātu māla šķīvi, gan mūsu skolas direktorei Ilzei Briņķei un dir. vietn. prof. ievirzē Ievai Putniņai, dāvinot ābeļziedu krāsā krūmrozes. Absolventus sveikt bija ierdušies arī viņu vecāki un draugi. Pateicības runu Domei un skolas vadībai no vecāku puses izteica absolventes Annijas Riekstiņas-Dolģes mamma, uzsverot, ka vecāki vienmēr labprāt atbalstīs mākslas skolu un tās intereses.

Mūsu šī gada mākslas skolas absolventi gada gaitā izstrādāja ļoti augstvērtīgus, inovatīvus un pārliecinošus diplomdarbus. Tie tika izstrādāti vairākās tehnikās - grafikas, tekstila un glezniecības. Diplomdarbu izstrādē tika izmantoti visdažādākie materiāli-koks, māls, audums, saplāksnis. Visi mākslas skolas audzēkņi diplomdarba izstrādes laikā pierādīja, ka prot radoši strādāt un īstenot savas ieceres, liekot lietā savas prasmes, zināšanas un iemaņas, kas iegūtas mācoties mākslas skolā šajos piecos gados. Diplomdarbi nudien bija pārsteidzoši, interesanti un ļoti atšķirīgi, tikpat atšķirīgi, kā paši absolventi- dzīvnieku kalendārs grafikas tehnikā, keramikas gaismas objekti un dekoratīvas galda lampas, apgleznoti galdi un apdrukāti kokvilnas maisiņi. Uz koka pamatnes zivs formā uzgleznots zivs dzīves cikla gājums un saplāksnī veidots aizslietnis romantiskas meitenes istabai.

Mākslas skolas audzēkņi šo piecu gadu laikā ir piedalījušies ļoti daudzos valsts un starptautiska mēroga vizālās mākslas konkursos un guvuši tajos ļoti daudz panākums, gan zelta medaļas un 1. pakāpes diplomus, gan pateicības un atzinības rakstus. Audzēkņi katru gadu godprātīgi pārstāvēja ar savu dalību mākslas skolu valsts konkursus, šogad tā bija Karolīna Bundule un Unda Rode. Aktīvi palīdzēja veidot skolas noformējumus un piedalījās dažādos projektos kā skolotāju «labā roka».

Vēlos pateikt paldies mākslas skolas pedagogiem par ieguldīto un nesavtīgo darbu audzēkņu pilnveidošanā un attīstībā- Veronikai Plaudei, Maijai Purgailei, Ievai Vahterei un Diānai Krieviņai. Paldies Saksofona spēles skolotājam Valteram Šmitam par brīnišķīgām melodijām, šoferītim S. Zariņam, saimniekam E. Krampānam, vienmēr izpalīdzīgajam Ziedonim un vecākiem par kopīgi sarūpēto cienastu izlaidumā un savu bērnu atbalstu, uzmundrinājumu visu šo gadu garumā.

Berģu Mūzikas un mākslas skolas
profesionālās ievirzes programmas «Vizuāli plastiskā māksla»
nodaļas vadītaja Diāna Krieviņa.

Foto galerija: "Profesionālās ievirzes programmas "Vizuāli plastiskā māksla" absolventu izlaidums Saulkrastos"

2014-06-24


Mācību gada noslēgums

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā 2013./2014.m.g. noslēdzies ar pozitīvu rādītāju – dalība vairākās starpnovadu olimpiādēs, sacensībās, valsts konkursos un starptautiskos projektos (skatīt www.bmmp.lv/lepojamies/

Foto galerija: Projektu nedēļas noslēgums

Skolēnu sasniegumus gan skolā, gan ārpusskolas bija iespēja aplūkot izstādē „Mani sasniegumi ” (27.05.-28.05.), kur audzēkņi bija sanesuši diplomus, atzinības un pateicības rakstus, medaļas un kausus par dalību dažādos konkursos, sacensībās.

Foto galerija: Profesionālās ievirzes programmas "Vizuāli plastiskā māksla" 5. kursa diplomdarbu aizstāvēšana

28.maijā skolā notika profesionālās ievirzes programmas „Vizuāli plastiskā māksla” 5.kursa audzēkņu diplomdarbu aizstāvēšana. 2013./2014. mācību gads ir īpašs ar to, ka skolā gaidāms pirmais izlaidums mūsu māksliniekiem. Apsveicam ar veiksmīgu diplomdarbu aizstāvēšanu!

Foto galerija: Tikšanās ar basketbolisti Aiju Putniņu

28.maijā skolā viesojās arī profesionālā sporta veida pārstāve – basketboliste Aija Putniņa –, ar kuru tikās skolas basketbola komanda un interesenti.

Foto galerija: Projektu nedēļas noslēgums

29.maijā notika projektu nedēļas darbu aizstāvēšana „Klases dienasgrāmata”, bet pirms tam deju skolotāja Gabija Bīriņa klātesošos pamodināja ar kopīgu rīta rosmi. Otro gadu pēc kārtas skolēni atskatījās uz savu veikumu skolā, izvērtēja skolas pasākumus un savu dalību tajos, iepazina skolas biedru sasniegumus ne tikai pamatskolā, bet arī profesionālā programmā mūzikā un mākslā. Strādājot ar projektu „Klases dienasgrāmata”, gan skolēni, gan skolotāji kopīgi atskatījās uz deviņu mēnešu kopīga darba, analizējot pasākumus, iepazīstot skolas mājas lapā esošo informāciju, pārlasot skolas avīzi „Zaļās Vārnas Vēstis”, līdz ar to gan skolotāji, gan skolēni vēlreiz pārliecinās, ka skolā ir ne tikai labi pedagogi, kas labi sagatavo skolēnus dažādiem konkursiem, sacensībām, olimpiādēm, bet ir arī daudz dažādu iespēju, kā pilnveidot sevi līdzās cītīgam darbam mācību procesā stundās. Nākamgad projekta nedēļa jau būtu jāpiedāvā citā izpildījumā, lai skolēniem būtu sadarbība ne tikai ar klašu audzinātājiem (liels paldies klašu audzinātājiem par nesavtīgu un apzinīgu darbu!), bet arī ar citiem pedagogiem, kas šos divus gadus kūtri iesaistījās kopdarbā.

Foto galerija: Projektu nedēļas noslēgums

Projekta nedēļu noslēdza uz muzikāli sportiskas gaisotnes deju grupas „PRO-X” (http://www.danceprox.com/) dalībnieki, kuru pulkā ir arī mūsu skolas audzēkņi. Paldies par atsaucību deju studijas vadītājai Ievai Biteniecei!

Līdzīgi kā ar projektu nedēļu, arī ar PET pudeļu un makulatūras vākšanu esam iegājuši citā posmā, jo nu Upesciemā ir pieejama atkritumu šķirošana, arī ar nākamo gadu bateriju vākšana ieiet jaunā posmā, kad vairs nav nepieciešams vākt klašu kolektīviem baterijas klašu telpās, jo esam nopelnījuši no SIA „Zaļās jostas” kopīgu konteineru, kas šobrīd atrodas skolotāju istabā, kur, domājot par vidi sev apkārt, aicināti izmest izlietotās baterijas gan skolēni, gan skolas darbinieki, gan vecāki.

30.maijā izskanēja arī mācību gada noslēguma zvans, kas aicināja skolēnus uz svinīgu pasākumu, kurā skolas direktore Ilze Briņķe pasniedza gan sekmēs teicamiem un uzvedībā labiem skolēniem pateicības rakstus, gan sumināja skolotājus par labi sagatavotiem skolēniem dažādos konkursos, olimpiādēs, sacensībās, projektos.

Foto galerija: Mācību gada noslēgums

Pasākumu kuplināja skolotājas Lolitas Misānes vadīto skolas ansambļu priekšnesumi, kas vienmēr priecē klausītājus ar piemērotiem skaņdarbiem. Patīkamu radošu pārsteigumu sagādāja arī ģitāras skolotājs Jānis Ozoliņš, muzicējot kopā ar audzēkni Franci Gustu.

Foto galerija: Mācību gada noslēgums

Pirms garā vasaras brīvlaika audzēkņiem skolas direktore atgādināja par drošības noteikumiem gan uz ceļa, gan uz un pie ūdeņiem, aicināja sargāt sevi un savus tuviniekus, lai izvairītos no nepatīkamiem atgadījumiem un lai vasara būtu saulaina, priecīga un jauka.

Foto galerija: Drošības diena

Zināšanas par drošību bija iespēja nostiprināt un kādam varbūt arī papildināt, apmeklējot pasākumu, ko organizēja Garkalnes novada pašvaldības policija, par ko liels paldies Karīnai Mālniecei un Garkalnes novada Domei.

Foto galerija: Drošības diena

Pasākumā bija iespēja tikties ar dažādiem drošības dienestiem – VUGD, Valsts policiju, Garkalnes novada pašvaldības policiju, Neatliekamo medicīnisko palīdzību, Jātnieku policiju.

Foto galerija: Drošības diena

Paraugdemonstrējumus rādija Zemessardzes un Jaunsardzes pārstāvji, kuru pulkā ir arī mūsu skolas audzēkņi un viņu vecāki.

Foto galerija: Drošības diena

Skolēniem bija iespēja izvizināties ar kvadracikliem, palēkāt piepūšamās atrakcijās (Paldies skolotājai Laurai Kalnai par apzinīgu dežūru!), paēst visiem kopīgu maltīti (Paldies SIA „Līče”!). Pasākuma izskaņā bija iespēja nosalušās rokas un kājas sasildīt, kopā dejojot un dziedot ar grupu „Mare”.

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas pasākumu organizatore, karjeras konsultante Ieva Križevica

Foto galerija: Drošības diena

2014-06-15


Pēdējais zvans

Foto galerija

2014-05-27


Ziņu arhīvs