Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
Skolas iela 8, Upesciems
Garkalnes novads LV-2137
tel./fakss 6799 0388, mob. 2933 8507
e-pasts:


direktore Ilze Briņķe2946 5853
lietvede Elizabete Matjušenko6799 0388
2933 8507
direktora vietniece audzināšanas un ārpusklases darba jomā Egija Muižniece27071061
direktora vietniece izglītības jomā Inguna Tīkmere6799 0433
27071061
direktora vietniece prof. ievirzes programmā mūzika un māksla Ilga Ozola
Pieņemšanas laiki:
Pirmdiena - 10:00-12:00
Trešdiena - 17:00-19:00
25127109
E-pasts:
pirmsskolas metodiķe Marita Meinarte2026 5566
saimniecības daļas vadītājs Edmunds Krampāns2022 4460
pirmsskolas dežurants2704 9671
pirmsskolas 5, 6 gadīgo grupas2704 9672
lielās skolas dežurants, virtuve6799 0490
2704 9675
sporta zonas uzraugs2704 9673
medmāsa 6799 0914
skolotājs-logopēds Aija Bija2961 3073
psihologs Liene Klagiša25990740
sociālais pedagogs Anastasija Točelovska2654 6683

Sabiedriskās organizācijas
skolas padomes priekšsēdētāja Elīna Čakste - Rāzna2944 9683