Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

Rekvizīti

Ropažu novada pašvaldība
Reģ.nr. LV90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

AS "SEB banka", kods UNLALV2X, konta nr. LV79UNLA0033300130908
AS Swedbanka, kods HABALV22, konta nr. LV91HABA0551024208997
AS Luminor, kods RIKOLA2X, konta nr. LV76RIKO0002013196683

Saņēmējs:

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

Skolas 8, Upesciems, Ropažu nov. LV - 2137


Skolas adrese

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
Skolas iela 8, Upesciems
Ropažu novads LV-2137
tel./fakss 6799 0388, mob. 2933 8507
e-pasts: bergu.pamatskola@ropazi.lv


Kontakti:

direktore Ilze Briņķe2946 5853
lietvede Elizabete Matjušenko6799 0388
2933 8507
direktora vietnieks audzināšanas un ārpusklases darba jomā Fēlikss Svirskis29357566
direktora vietniece izglītības jomā - sākumskolā Liene Balcere27489936
direktora vietniece izglītības jomā Inguna Tīkmere27071061
direktora vietniece prof. ievirzes programmā mākslā Gunta Vēvere28487880
direktora vietniece prof. ievirzes programmā mūzikā Ilga Ozola
Pieņemšanas laiki:
Pirmdiena - 10:00-12:00
Trešdiena - 17:00-19:00
25127109
E-pasts:,
Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Edmunds Krampāns2022 4460
E-pasts:
skolas medmāsa - Leontina Seile28815446
skolotājs-logopēds Aija Bija2961 3073
sociālais pedagogs Anastasija Prolivina26546683
psihologs Kristīne Tilberga - LīsmaneE-pasts: kristine.tilberga@gmail.com

Sabiedriskās organizācijas
skolas padomes priekšsēdētāja Rita Riekstiņa - Doļģe***
     

Nākamā stunda 5.-9.kl:
08:30
1. stunda
***********
Nākamā stunda 1.-4.kl:
08:30
1. stunda
Stundu saraksts:
1.- 9. klase

Skolas himnas fonogramma

Skolas himnas teksts


Meklēšana ziņu arhīvā