Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
Skolas iela 8, Upesciems
Garkalnes novads LV-2137
tel./fakss 6799 0388, mob. 2933 8507
e-pasts:


direktore Ilze Briņķe2946 5853
lietvede Elizabete Matjušenko6799 0388
2933 8507
direktora vietniece audzināšanas un ārpusklases darba jomā Ilze Smilga27071061
direktora vietniece izglītības jomā Inguna Tīkmere6799 0433
27071061
direktora vietniece prof. ievirzes programmā mūzika un māksla Ilga Ozola
Pieņemšanas laiki:
Pirmdiena - 10:00-12:00
Trešdiena - 17:00-19:00
25127109
E-pasts:,
saimniecības daļas vadītājs Edmunds Krampāns2022 4460
E-pasts:
pirmsskolas metodiķe Marita Meinarte2026 5566
sākumskolas dežurējošais administrators67990367
27049673
pirmsskolas dežurējošais administrators2704 9671
pirmsskolas 5 - 6 gadīgo grupas2704 9672
lielās skolas dežurējošais administrators, virtuve6799 0490
2704 9675
skolas medmāsa 28815446
medmāsa PII Langstiņi27049671
skolotājs-logopēds Aija Bija2961 3073
psihologs Sarmīte Bērziņa26459477
sociālais pedagogs Anastasija Prolivina2654 6683

Sabiedriskās organizācijas
skolas padomes priekšsēdētāja Rita Riekstiņa - Doļģe***