Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

2.c klase PAR TĪRU UN ZAĻU LATVIJU

2023-03-16

2.c klases skolēni un skolotāja Vanda Gailīte klasē ikdienā diskutē par vides aizsardzību.
Šķiro atkritumus.
Dabaszinībās sēja, pētīja, audzēja, vēroja, secināja...
Latviešu valodā meklēja informāciju par dabas aizsardzību, par atkritumu šķirošanas nepieciešamību, augu saudzēšanu utt.
Sociālajās zinībās visu apkopoja, zīmēja savu - "ES- DABAS AIZSTĀVIS" plakātu.

     

Nākamā stunda 5.-9.kl:
08:30
1. stunda
***********
Nākamā stunda 1.-4.kl:
08:30
1. stunda
Stundu saraksts:
1.- 9. klase

Skolas himnas fonogramma

Skolas himnas teksts


Meklēšana ziņu arhīvā