Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Latvijas Valsts prezidenta izsludinātā konkursa dalībnieki

2021-11-17

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas 5.a, 6.a, 7.b un 9.klases skolēni kopā ar latviešu valodas un literatūras skolotāju Ievu Križevicu izmēģināja spalvas kātu prezidenta runas rakstīšanā. Labākie skolēnu darbi no 6.a, 7.b, 9.kl.piedalījās Latvijas Valsts prezidenta izsludinātā konkursā „Es – Latvijas nākotnes veidotājs”.

Apsveicam

6.a klases skolnieces: Leilu Indrikovu, Loti Legzdiņu, Adelīnu Česku;

7.b klases skolēnus: Kaivu Banku, Emīliju Viestarti, Emīliju Kokinu, Robertu Kleinbergu ;

9.klases skolēnus: Lieni Vasili, Elzu Laugali, Anniju Dāvidsoni, Helmutu Āboliņu, Lūkasu Jāni Misānu !

Pirms 100 gadiem ar starptautisko atzīšanu de iure noslēdzās Latvijas valsts dibināšanas process. Latvija “izlauzās” pasaulē kā jauna valsts un kļuva par pilntiesīgu starptautiskās valstu kopienas locekli. Latvija apliecināja spēju veidot diplomātiskās attiecības ar citām valstīm, tautas valstsgribu un jaunās valsts dzīvotspēju. “Izlaušanās” ir attiecināma arī uz šī brīža notikumiem, kad sabiedrību vieno vēlme “izlauzties” no COVID-19 pandēmijas valgiem un pārvarēt šo izaicinājumiem pilno periodu. Simboliskā veidā arī šobrīd Latvijas iedzīvotājiem ir jābūt saliedētiem un solidāriem kopēja mērķa labad.

Jau tradicionāli pirms valsts svētkiem Valsts prezidenta kanceleja organizēja konkursu 5.–12. klašu skolēniem, kurā aicināja bērnus un jauniešus iztēloties sevi Valsts prezidenta amatā un sagatavot uzrunu: “ Es – Latvijas nākotnes veidotājs”.

Konkursa mērķis ir veicināt jaunās paaudzes kritisko domāšanu, pilsonisko apziņu, izpratni par vienlīdzību sabiedrībā un patriotiskumu, vienlaikus arī interesi par Latvijas valstiskumu un Valsts prezidenta institūciju.

Vairāk par konkursu lasīt https://www.president.lv/lv/jaunums/konkurss-5-12-klasu-skoleniem-iztelojies-sevi-valsts-prezidenta-amata-un-sagatavo-uzrunu-tautai-latvijas-103-dzimsanas-diena

     

Nākamā stunda 5.-9.kl:
08:30
1. stunda
***********
Nākamā stunda 1.-4.kl:
08:30
1. stunda
Stundu saraksts:
1.- 9. klase

Skolas himnas fonogramma

Skolas himnas teksts


Meklēšana ziņu arhīvā