Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Āra nodarbības 8.klases skolēniem

2021-04-26

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas 8.klases skolēni 23.aprīlī piedzīvoja atkal satikšanās prieku ar klasesbiedriem un skolotājiem, jo piedalījās 3 stundas āra nodarbībās, ievērojot COVID-19 ierobežojumus, proti, grupās ne vairāk kā pa 10 skolēniem, maskās u.c.

Skolēniem notika literatūras stunda, ko vadīja skolotāja Ieva Križevica. Jaunieši izteiksmīgi no galvas runāja R.Blaumaņa balādi "Tālavas taurētājs", kā arī prezentēja iemācītajai balādei zīmēto komiksu, kas bija starppriekšmetu pāru projekts vizuālā mākslā (skolotāja Ieva Vahtere) un literatūrā. Sportā skolēni kopā ar sporta skolotājiem Zintu un Oskaru Šestakovskiem varēja iejusties balādes attēlotā laikmetā (12.-13.gs.), izmēģinot roku šķēpa mešanā. Ģeogrāfijas stundā skolotājs Aldis Brediks aicināja atsaukt atmiņā Eiropas valstis, saucot klasesbiedriem 5 zināmākos faktus, lai varētu atminēt valsts nosaukumu, kā arī pārrunātu Eiropā galvenās vides problēmas, to cēloņus, sekas. Savukārt klases stundā skolēniem bija iespēja pārdomāt karjeras iespējas nākotnē, to uzrakstot, lai 9.klasē atkal atgrieztos pie izvirzītajiem mērķiem.

Paldies visiem 8.klases jauniešiem, kas ieradās, jo laikapstākļi nebūt nelutināja! Paldies vecākiem par atbalstu un sapratni! Paldies skolotājiem par atsaucību un uzņēmību!

Fotogalerija šeit-->

     

Nākamā stunda 5.-9.kl:
10:10
3. stunda
***********
Nākamā stunda 1.-4.kl:
10:10
3. stunda
Stundu saraksts:
1.- 9. klase

Skolas himnas fonogramma

Skolas himnas teksts


Meklēšana ziņu arhīvā