Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Apsveicam Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas skolēnus – konkursa laureātus R.Mūkam veltītajā konkursā!

2020-11-16

5.-7.klašu grupā
Olivers Vasils (5.a kl.) – atzinība
Sofiko Gulua (6.b kl.) – atzinība
Marta Elīna Zvīgule (7.b kl.) – atzinība


8.-9.klašu grupā
Liene Vasile (8.kl.) - atzinība
Adriana Kušķe (9.a kl.) – atzinība
Dāniels Savins (9.b kl.) – atzinība
Kārlis Keziks (9.b kl.) – 3.vieta

Žūrijas atzinību izpelnījās un simpātiju balvas un diplomus saņēma šādi skolēni: Marta Elīna Zvīgule (7.b kl.)
Oskars Bringa (8.a kl.)

Paldies skolotājām – Ievai Križevicai un Indrai Krastiņai – par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Jau 15. reizi Galēnu Kultūrvēstures biedrība sadarbībā ar Roberta Mūka muzeju un Riebiņu novada domi īstenojusi Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts Kultūrkapitāla fonda, A/S Latvijas valsts meži atbalstīto “Latgales kultūras programmas 2020” projektu ”Robertam Mūkam veltītā Latvijas skolu 2.-12. klašu skolēnu jaunrades darbu konkursa organizēšana”. Šī gada konkursa moto bija “Paskaties uz sevi no augšas un tad no apakšas. Ko Tu tur redzi?”
/R.Mūks./

Konkursam savus darbus iesūtīja 346 skolēni no 72 dažādām Latvijas skolām. Viņus konsultējuši 113 skolotāji-konsultanti.

Konkursa rezultāti apskatāmi video:

Konkursa rezultātus lasīt: šeit...

     

Nākamā stunda skolā:
08:30
1. stunda
***********
Muižas ēkā:
08:30
1. stunda
Stundu saraksts:
1.- 9. klase

Skolas himnas fonogramma

Skolas himnas teksts


Meklēšana ziņu arhīvā