Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Vakances


 

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

aicina pieteikties kandidātus

uz speciālā pedagoga amata vakanci

Informācija par pedagoga amata vakanci:

 

 • darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
 • darba alga 950.00 EUR/mēnesī par likmi 30 stundas nedēļā;
 • darba uzsākšanas laiki – pēc vienošanās.

Būtiskākie darba pienākumi:

 • pildīt pedagoga pienākumus, vadot stundas un individuālās nodarbības sākumskolas un pamatskolas posmā;
 • aizvietot kolēģus viņu prombūtnes laikā;
 • sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem.

Prasības:

 • izglītība atbilstoši MK Noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”,
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • atvērtība pārmaiņām izglītībā;
 • radošums.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi

 • “speciālā pedagoga amata vakancei”;
 • uz e-pastu: berguskola@inbox.lv
 • iesniegt personiski Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas kancelejā.

Tālrunis informācijai 29465853

kontaktpersona: Ilze Briņķe


 

 

 

 

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

aicina pieteikties kandidātus

uz krievu valodas pedagoga amata vakanci

Informācija par pedagoga amata vakanci:

 

 • darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
 • darba alga virs 1000.00 EUR/mēnesī par likmi 30 stundas nedēļā;
 • darba uzsākšanas laiki – pēc vienošanās.

Būtiskākie darba pienākumi:

 • pildīt pedagoga pienākumus, vadot stundas un individuālās nodarbības pamatskolas posmā;
 • aizvietot kolēģus viņu prombūtnes laikā;
 • sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem.

Prasības:

 • izglītība atbilstoši MK Noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”,
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • atvērtība pārmaiņām izglītībā;
 • radošums.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi

 • “krievu valodas pedagoga amata vakancei”;
 • uz e-pastu: berguskola@inbox.lv
 • iesniegt personiski Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas kancelejā.

Tālrunis informācijai 29465853

kontaktpersona: Ilze Briņķe

 


     

Nākamā stunda 5.-9.kl:
10:10
3. stunda
***********
Nākamā stunda 1.-4.kl:
10:10
3. stunda
Stundu saraksts:
1.- 9. klase

Skolas himnas fonogramma

Skolas himnas teksts


Meklēšana ziņu arhīvā