Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Skolas Padome

Skolas Padome 2019./2020. mācību gadā

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas Skolas padome ir koleģiāla institūcija, kas izveidota nolūkā veicināt Skolas sadarbību ar sabiedrību, Skolas dibinātāju – Garkalnes novada Domi, kā arī, lai nodrošinātu Skolas attīstību un izglītības kvalitātes uzlabošanu.

Skolas Padome darbojas saskaņā ar Izglītības likumu (https://likumi.lv/doc.php?id=50759), skolas nolikumu (skatīt šeit...) un citiem tiesību aktiem. Šo nolikumu, saskaņojot ar izglītības iestādes vadītāju, apstiprina Skolas Padome.

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas (BMMP) Skolas padomes sastāvs

2019./2020. mācību gadā: 

Priekšsēdētāja: Rita Riekstiņa-Dolģe

Priekšsēdētājas vietniece: Anita Rodiņa

Protokolistes: Līga Kleinberga, Evija Kliedere

Skolas direktore: Ilze Briņķe

Pedagogu pārstāvji: Inguna Tīkmere, Ilze Smilga, Ilga Ozola

Vecāku pārstāvji: Skolas padomes locekļi 

Garkalne novada Domes pārstāvis: Guntars Kniksts

Priekšlikumus, ierosinājumus, aktuālos jautājumus var rosināt:

  1. caur e – pastu: bmmp.skolaspadome@gmail.com
  2. klases sapulcē, caur vecāku pārstāvi;
  3. caur skolas pedagogiem.

 Sēdes:

13.11. 19. Skolas Padomes protokola kopsavilkums šeit...

30.10.19. Skolas Padomes protokola kopsavilkums šeit...

     

Nākamā stunda 5.-9.kl:
08:30
1. stunda
***********
Nākamā stunda 1.-4.kl:
08:30
1. stunda
Stundu saraksts:
1.- 9. klase

Skolas himnas fonogramma

Skolas himnas teksts


Meklēšana ziņu arhīvā