Sagatavošanas klasē
Sagatavošanas klasē uzņem audzēkņus bez priekšzināšanām mūzikā un mākslā. Pēc sagatavošanas klases audzēkņiem ir jāpiedalās konkursā uz budžeta vietām 1. klasē. Lai uzsāktu mācības :
jāaizpilda Iesnieguma veidlapa Nr. 2
Iesniegumus uz sagatavošanas klasi mūzikā un mākslā reģistrēt līdz š. g. 19. jūnijam.