Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5
     

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola - mūzikas nodaļa


Skolas rekvizīti:

Garkalnes novada Dome
LV 90000024313
Brīvības gatve 455, Rīga, LV - 1024
A/s SEB Banka AS
Kods UNLALV2X
Konts LV24UNLA0050023385567

Saņēmējs:

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

Skolas 8, Upesciems, Garkalnes nov. LV - 2137
Kontakti


E-pasts:
direktore Ilze Briņķe2946 5853
lietvede Elizabete Matjušenko6799 0388
2933 8507
direktora vietniece prof. ievirzes programmā mūzika Ilga Ozola
Pieņemšanas laiki:
Otrdiena - 12:00-14:00
Trešdiena - 17:00-19:00
25127109
E-pasts:
STĪGU INSRUMENTU SPĒLE- Čella spēle Ilga Ozola
Foto šeit...
25127109
E-pasts: ,
STĪGU INSRUMENTU SPĒLE - Vijoļspēle Sandra Šnē
Foto šeit...
29433222
E-pasts:
STĪGU INSRUMENTU SPĒLE - Vijoļspēle Viktorija Žukova
20240929
E-pasts:
STĪGU INSRUMENTU SPĒLE - Ģitāras spēle Edgars Jercums 26156732
E-pasts:
MŪZIKAS MĀCĪBA, SOLFEDŽO, KORIS Inguna Rijniece
Foto šeit...
KORA KLASE Ilona Maļecka29555384
E-pasts:
ORĶESTRA DIRIĢENTS Egils Šķetris 29489549
E-pasts:
PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE - Saksofona spēle Matīss Ozoliņš
Foto šeit...
25939179
E-pasts:
PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE - Flautas spēle Ilze Krapauska
Foto šeit...
25629912
E-pasts:
SITAMINSTRUMENTU SPĒLE Matīss Veigulis
Foto šeit...
28662839
E-pasts:
KONCERTMEISTARS Māris Lasmanis
Foto šeit...
29207005
E-pasts:
TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE Anžela Jercuma
Foto šeit...
26526103
E-pasts:
TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE Kristīne Vilmane
Foto šeit...
29378892
E-pasts:
TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE Inese Andersone
Foto šeit...
26440141
E-pasts:
MŪZIKAS LITERATŪRA, SOLO DZIEDĀŠANA Ritvars Ozols29297286
MŪZIKAS MĀCĪBA Kristīne Voitova
E-pasts: kristine.voitova@gmail.com