Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Ziņu arhīvs mūzika

2016-12-19 | Pieredzes apmaiņas brauciens uz Tallinu
2016-12-12 | „Ziemsvētku ieskaņas koncerts pilī” 7. decembrī
2016-11-09 | Ziemas ieskaņas koncerts
2016-11-09 | Vecāku sapulce
2016-09-19 | Paziņojums!
2016-09-19 | BMMP kolektīvs profesionālās ievirzes programmās mūzikā
2016-08-30 | Paziņojums!
2016-08-17 | Zinību diena
2016-06-09 | Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas pedagogu pieredzes brauciens
2016-06-09 | Nozīmīgi pasākumi
2016-06-08 | Rīkojums par uzņemšanu 2016./2017. m.g.
2016-05-10 | Mūzikas programmu audzēkņu izlaidums
2016-05-05 | Mācību gada noslēguma koncerts K/C „Berģi”
2016-04-22 | Ko spēlēt gribu es?
2016-04-12 | Draudzības koncerts
2016-03-29 | Draudzības koncerts
2016-03-07 | Uzņemšana 2016./2017. mācību gadam
2016-03-02 | R. Paulam veltīts klavieru klases audzēkņu koncerts
2016-02-23 | Koncerts "Klāt marts..."
2016-02-08 | Prezentācija...
2016-01-12 | Mācību plāns 2015./2016.m.g. II semestrim.
2015-10-05 | Informācija vecākiem!
2015-09-08 | Informācija vecākiem!
2015-09-03 | Informācija!
2015-08-31 | Par mācību grupu sastāvu mācību priekšmetos
2015-08-31 | Stundu saraksts 2015./2016. m.g. I. semestrim

2014. / 2015. m.g. ziņu arhīvs