Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5
     

BMMP mūzikas programmu audzēkņu rezultāti Latvijas profesionālās ievirzes izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle audzēkņu valsts konkursa I un II kārtā

 Ik pa četriem gadiem mūzikas programmas audzēkņi piedalās valsts konkursā savā izvēlētajā instrumenta specialitātē. Piedalīšanās konkursa I kārtā ir obligāta visiem šīs specialitātes audzēkņiem, kas to apgūst. Arī šogad mūsu skolas audzēkņi gatavojās un piedalījās Latvijas profesionālās ievirzes izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle audzēkņu valsts konkursa I kārtā, kas tika organizēta skolā 2018. g. 10. un 12. decembrī.

Pēc punktu kopvērtējuma vietas ieguva un uz II kārtu tika izvirzīti:

Hanna Grēta Grafa – II vieta

Ģirts Klieders – II vieta

Annija Dāvidsone – I vieta

Roze Štamere  - III vieta

Gabriēls Kokins- II vieta

Kārlis Jurkāns- III vieta

Marta Elīna Zvīgule- III vieta

Ernests Mikus Šiliniks – II vieta

 

2018. g. 14.janvārī Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā norisinājās Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Sitaminstrumentu spēle audzēkņu valsts konkurss II kārta, kurā pirmā grupā startēja Kārlis Jurkāns un Marta Elīna Zvīgule, otrajā grupā Ernests Mikus Šiliniks. Martas Elīnas un Ernesta Mikus sniegums bija veiksmīgs, liels prieks par piedalīšanos un iegūtiem punktiem, pedagogs Matīss Veigulis, koncertmeistars Māris Lasmanis.

2018. g. 18. un 19.janvārī Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā norisinājās Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu valsts konkurss II kārta, kur pirmajā grupā - flautās piedalījās Hanna Grēta Grafa, saksofonā - Ģirts Klieders, otrajā Annija Dāvidsone, trešajā - Roze Štamere un Gabriēls Kokins.

Īpaši jāatzīmē Anijas Dāvidsones un Ģirta Kliedera sniegums un izcīnītā godalgotā III vieta, pedagogs Matīss Ozoliņš, koncertmeistare Iluta Ozere.

Mūzikas skolas audzēkņiem jāizprot šī valsts konkursa nozīme un atbildība gatavošanās procesā, lai varētu sekmīgi startēt konkursa II un III kārtās.

Paldies audzēkņiem, pedagogiem un vecākiem par ieguldīto darbu!

 

 

 

Dir. vietn. prof. ievirzē  Ilga Ozola

 

2019-01-28


Mūzikas ziņu arhīvs