Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5
     

Skolas rekvizīti:

Garkalnes novada Dome
LV 90000024313
Brīvības gatve 455, Rīga, LV - 1024
A/s SEB Banka AS
Kods UNLALV2X
Konts LV24UNLA0050023385567

Saņēmējs:

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

Skolas 8, Upesciems, Garkalnes nov. LV - 2137
Kontakti - mākslas nodaļa

direktore Ilze Briņķe2946 5853
lietvede Elizabete Matjušenko6799 0388
2933 8507
direktora vietniece prof. ievirzes programmā mūzika un māksla Ilga Ozola
Pieņemšanas laiki:
Pirmdiena - 10:00-12:00
Trešdiena - 17:00-19:00
25127109
E-pasts: ,
Profesionālās ievirzes programmas «Vizuāli plastiskā māksla» nodaļas vadītāja un skolotāja - Gunta Vēvere 28487880
E-pasts:
skolotāja - Diāna Krieviņa 20033816,
E-pasts:
skolotāja - Dagne Ventiņa28323099,
E-pasts:
skolotāja - Maija Purgaile 26745745,
E-pasts:
skolotāja - Ramona Pēkšena29473393
E-pasts: