Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Ekoskola


2020./2021.m.g.

Ekoskolu rīcības dienas 2020!


lekcija "Atkritumi kā otrreizējie resursi"

FOTO izstādei "Lietu otrā dzīve"-->

FOTO "Zaļās jostas"-->


21.maijs Āra izglītības diena!

Vislabākā attālināto mācību priekšrocība- iespēja mācīties sev ērtā vidē. Priecājamies par Berģu skolas aktīvajiem skolēniem, kuri šo laiku izmanto ne tikai mācoties ārā, bet arī apgūstot jaunas prasmes: taisot putnu būrīšus, vērojot un atpazīstot putnus, meklējot pirmos pavasara augus un pat ejot bitēs! 20.maijā norisinājās arī Pasaules bišu diena, kura atgādināja par bišu svarīgo lomu un to aizsardzību. Savukārt 22.maijā Bioloģiskās daudzveidības dienā šogad tēma “Mūsu risinājums ir dabā”. Šis sauklis uzsver cerību, solidaritāti un to, cik svarīgi ir sadarboties kopā visos līmeņos, lai veidotu dzīves nākotni harmonijā ar dabu. (Vairāk https://www.facebook.com/videsfonds/) Turpinām mācīties un iedvesmoties dabā!
Berģu Ekoskolas koordinatore Elīna Krampāne

Vairāk foto šeit-->


Štruntiņu medības!


Ekoskolas darbības plāns 2019./2020.m.g. 2.semestrī


Rīcības dienas


Ekoskola apmeklē jauno Ādažu sākumskolu.

26.septembrī Berģu Ekoskolas pārstāvji devās plānotā ekskursijā uz jauno Ādažu sākumskolu, kura savas durvis atvēra š.g.1.septembrī. Mūsu mērķis bija apsekot jaunās skolas telpas un nedaudz arī apkārtni, lai smeltos iedvesmu, idejas mūsu jaunās skolas pilnveidošanai.
Plašie gaiteņi un modernais iekārtojums neatstāja vienaldzīgu nevienu! Bet vislielāko sajūsmu skolēnos izraisīja zvana signāls, kurš skan kā melodija. Šajā skolā mācās vairāk kā 600 skolēni. Lai neapmaldītos, katrai klašu grupai ir sava krāsa, kas ir novērojama arī no ielas puses žalūzijās.
Priekšpagalms ir plašs un aotomašīnām ir ērta piebrauktuve.Lai gan ir lielas puķu dobes, uzreiz ievērojām, ka koku gan ir mazāk nekā pie mūsu skolas.
Uzaicinājām Ādažu direktora vietnieci arī ciemos pie mums, kad mūsu skoliņa vērs durvis!

Vairāk foto šeit...


Ekopadomes vēlēšanu rezultāti


Fotogalerija Eko-Getliņi

Fotogalerija Eko-Getliņi šeit...


2018./2019.m.g.

BMMP Ekopadome 2018./2019. mācību gadā

Šogad Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas Ekopadomes veidošanai tika izmantota citādāka pieeja kā iepriekšējos gadus. Šogad visas skolas klases ir iesaistītas Ekopadomē un tās darbs aizsākās jau augustā.

 

Šogad jau augusta skolotāju sanāksmē tika lemts par Ekopadomes turpmāko darbību. Skolotāji tika iepazīstināti ar uzlabojumiem un jauninājumiem nākamajam mācību gadam. Līdz šim mūsu skolas Ekopadome darbojās tikai uz brīvprātības principa. Šogad tika ieviest uzlabojums, lai vienlīdz labi informētu visas klases par Ekopadomes darbību. Jaunā sistēma paredz, ka Ekoskolas lielās sēdes apmeklē vismaz 2 skolēni no katras klases – Ekopadome vēstneši. Šos skolēnus ievēl klases kolektīvs un viņi ir atbildīgi par informācijas plūsmu starp Ekopadomi un visiem skolas skolēniem. Protams, Ekopadomes vēstneši drīkst piedalīties arī mazajās iknedēļas sanāksmēs, taču uz lielajām sēdēm ir jābūt obligāti. Tādā veidā ne tikai informācija ātrāk un efektīvāk nonāk no Ekopadomes pie skolēniem, bet arī šādā veidā ir iespēja efektīvāk saņemt informāciju no visiem skolēniem Ekopadomes darbības uzlabošanai.

Kopā gada laikā ir 4 lielās Ekopadomes sēdes, kuru datumi tika apstiprināti jau gada sākumā. Katru nedēļu notiek sapulces mazākā sastāvā par dažādām aktualitātēm.

 

 

Tā kā strādājot visiem kopā lielā grupā bieži darbs neiet uz priekšu tik ātri cik plānots, šogad Ekopadome ir sadalīta 4 darba grupās un katrai ir savi uzdevumi:

GADA TĒMA - plāno un koordinē aktivitātes gada tēmas ietvaros.

REKLĀMA - informē par Ekopadomi, tās struktūru, aktivitātēm skolā un ārpus tās.

PĒTĪJUMS - veic skolas vides novērtējuma analīzi un apkopojumu, organizē aptaujas un pamatojoties uz rezultātiem izstrādā priekšlikumus darbības plānam.

VIDEO-FOTO ATSKAITES - iemūžina aktivitātes un veido video un foto materiālus mājaslapai.

Pie pārējiem pasākumiem un darāmajiem darbiem strādā visi kopā pēc brīvprātības principa.

 

Šī gada 17. septembrī notika pirmā lielā BMMP Ekopadomes sēde uz kuru bija ieradušies skolēni no 1. – 9. klasei. Sēdi atklāja skolas direktore ar uzrunu par to kāpēc mūsu skolai vides aizsardzība un saglabāšana ir tik tuvas un kādi ir mūsu kopējie mērķi. Sēdes turpinājumā skolēni tika iepazīstināti ar jauno struktūru un sadalījās darba grupās. Tālāk katrai darba grupai bija uzdevumi par darbību, līdzdalību un pasākumiem. Visu sēdes laiku skolēniem bija iespēja dalīties ar idejām dažādiem pasākumiem.

 

 

Raksta autors: Inga Zepa


Ekoskolas gada tēma

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola ir viena no Latvijas Ekoskolām. Katru gadu Ekopadomes uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību kādai no 10 tēmām – enerģija, atkritumi, pārtika, klimata pārmaiņas, skolas vide un apkārtne, ūdens, vide un veselīgs dzīvesveids, transports, bioloģiskā daudzveidība un mežs.

 

Darbojoties programmā līdz šim ir apskatītas dažādas gada tēmas - transports, klimata pārmaiņas, vide un veselīgs dzīvesveids, enerģija, atkritumi un mežs.

 

 

Liela daļa no tēmām jau ir apskatītas. Šogad, izvērtējot pagājušā gada darbību Ekoskolu programmā, tika pieņemts lēmums kā gada tēmu iecelt PĀRTIKU.

 

 

Pārtikas uzņemšana ir viena no pamata lietām cilvēka izdzīvošanai. Ikdienā mēs pārtiku uztveram kā ko pašsaprotamu un varbūt nemaz neaizdomājamies, ka patiesībā šīs vajadzības apmierināšana atstāj ļoti nopietnu ietekmi uz vidi. Viena no slavenākajām zooloģēm pasaulē Džeina Gudalā ir teikusi “Nav iespējams pavadīt pat vienu dienu neatstājot ietekmi uz apkārtējo pasauli. Tas, ko jūs darāt, izmaina pasauli un jums jāizlemj, kādas izmaiņas vēlaties radīt”. Saistībā ar tēmu PĀRTIKA ir vairākas globālas problēmas, piemēram, lielais pārtikas daudzums, kas nonāk atkritumos, palmu eļļa rūpnieciski ražotā pārtikā, dzīvnieku valsts produktu augošs pieprasījums un citas.

Ekoskolu mācību programmas “Ēdam atbildīgi!” mājaslapā ir iespējams apskatīt dažādus materiālus par tēmu PĀRTIKA. Īpaši interesants likās materiāls "Kā mūsu ēšanas paradumi ietekmē pasauli?".

 

 

Izmantots:

1. http://citadaskola.lv/wp-content/uploads/2017/12/2.png

2. http://www.videsfonds.lv/documents/p-rtikas-probl-mas-baneris.pdf

Raksta autors: Inga Zepa


2017./2018.m.g.

"EKO - olimpiāde"

Dabaszinātņu nedēļas ietvaros norisinājās konkurss "EKO-olimpiāde". Uz dažām stundām mūsu skolas konferenču zāle pārvērtās par visdažādāko noderīgu lietu darbnīcu! Kopā EKO-olimpiādē piedalījās veselas 10 komandas! Liels prieks par paveikto!

 

I pakāpes diplomu iegūst komandas:

“Sarkanie kartupeļi” (8. klase) un Trakās pīles (5.A klase)

II pakāpes diplomu iegūst komandas:

“Metriņš, Storms un Makvīns” (7. klase) un “Nezinu” (6.A klase)

III pakāpes diplomu iegūst komandas:

“Pelmeņi” (6. B klase) un “Ultra Beast” (6. B klase).

 

Liels paldies visiem par piedalīšanos un atbalstu!

 


Pasaules ŪDENS diena

22. martā kopš 1993. gada visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena. Latvijā Pasaules ūdens diena plaši tiek atzīmēta kopš 1996. gada. Dzīvojot Latvijā, cilvēki nereti līdz galam nenovērtē tīra ūdens patieso vērtību. Lielākā daļa no pasaules ūdens krājumiem ir sālsūdens, kuru nevaram lietot uzturā. Daļa ūdens krājumu ir ieslēgts polārajos ledājos. Un tikai mazāk kā 1% no pasaules ūdens krājumiem ir cilvēkam pieejams dzeramais ūdens. Un iespējams tecinot krāna ūdeni, kamēr mazgājam zobus, nemaz neiedomājamies, ka ap 800 miljoniem cilvēku visā pasaulē nav pieejas tīram dzeramajam ūdenim. 

 

VIDES KODEKSS

VIDES KODEKSS

 

1. Iesaisties pārmaiņu veicināšanā!

2. Esi energoefektīvs!

3. Izvēlies atjaunojamo enerģiju!

4. Ēd saprātīgi!

5. Samazini Tevis radītos atkritumus!

6. Esi informēts!

7. Dalies zināšanās ar citiem!

Gada tēma: TRANSPORTS

Mūsdienas transports ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. Skolēni uz skolu var nokļūt daudz dažādos veidos, piemēram, ar vecāku auto, braucot kopā ar kaimiņa bērnu vecākiem, skolas vai sabiedrisko transportu un tad, kad siltāks, tāpat var pārvietoties ar velosipēdu vai kājām. Dažiem skolēniem auto ir vienīgā iespējamā izvēle, taču  tomēr daudzos gadījumos ir iespēja ceļu līdz skolai veikt ar videi draudzīgajiem pārvietošanās veidiem. Lai noskaidrotu transporta paradumus mūsu skolā būtu jāizpēta skolas pārstāvju pārvietošanās paradumus Tāpat ir svarīgi padziļināt izpratni par transporta ietekmi uz vidi, cilvēku veselību un drošību.

 

Vai Tu zini kā pareizi šķirot atkritumus?

Ikdienā šķirot atkritumus nemaz nav grūti! Ir nepieciešams tikai sākt to darīt un ar laiku tas kļūts par labu ikdienas ieradumu. Izlietotais iepakojums, videi kaitīgas preces un elektroiekārtas šķirotas un pareizi apsaimniekotas padara mūsu vidi tīrāku, saudzē resursus un uzlabot cilvēku veselību. Šķirošanai ir daudz dažādu ieguvumu, piemēram, atkritumus ir iespējams pārvērst par vērtīgām otrreizējām izejvielām, kuras var izmantot atkārtoti un tā taupīt dažādus dabas resursus - naftu, koksni un ūdeni. Tāpat tiek ekonomēti arī energoresursi. Šķirojot lielāko daļu atkritumus, tiek ietaupīta vieta atkritumu poligonos. Tā kā šķirotos atkritumus savāc un pārstrādā bez maksas, savukārt nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas un apglabāšanas tarifs ar katru gadu pieaug, tik ietaupīta arī nauda. Bet, protams, galvenie ieguvumi ir skaista un nepiesārņota vide mums apkārt. Mūsu visu kopējā misija ir rūpēties par savu planētu!

 

 

Plastmasa

 

Stikls

Tie ir:

pārsvarā tās ir tukšas PET pudeles, trauciņi, kastītes, plēves (LDPE) un maisiņi, HDPE plastmasas iepakojums.

visa veida stikla burkas, burciņas, pudeles.

Kā vākt:

otrreizējai pārstrādei sagatavo, izskalojot un atbrīvojot no piemaisījumiem, piemēram, no pārtikas paliekām, iespēju robežās saplacinot.

otrreizējai pārstrādei sagatavo, izskalojot un atbrīvojot no piemaisījumiem, piemēram, no pārtikas paliekām.

Otrreizējai pārstrādei der:

saplacinātas plastmasas dzērienu pudeles, plastmasas maisiņi, LDPE plēves, plastmasas kastītes no PET un HDPE.

stikla burkas, pudeles.

Pārstrādei neder:

netīri plastmasas izstrādājumi, eļļas pudeles, jogurta, krējuma vai margarīna trauciņi, rotaļlietas, saimniecības preces, sadzīves priekšmeti.

spoguļstikls, auto stikls, eļļas pudeles, balzama pudeles (no māla), logu stikls, stikla lauskas.

Kur nodot:

jebkurā dalītās vākšanas konteinerā plastmasas atkritumiem (parasti dzeltenā krāsā) vai speciāli ierīkotā EKO laukumā.

visas burkas un pudeles jebkurā dalītās vākšanas konteinerā stikla atkritumiem (parasti zaļā krāsā) vai speciāli ierīkotā EKO laukumā.

 

Papīrs un kartons

Metāli

Tie ir:

visi papīra iepakojumi, kartona izstrādājumi, avīzes, žurnāli, grāmatas, pierakstu papīrs, olu bretes u.c. papīra/kartona izstrādājumi - kastes, kastītes utt.

visa veida metāla izstrādājumi, kā arī metāla iepakojums, piemēram, skārdenes vai konservu kārbas.

 

Kā vākt:

otrreizējai pārstrādei sagatavo, atbrīvojot no piemaisījumiem un iespēju robežās saplacinot.

otrreizējai pārstrādei sagatavo, atbrīvojot no piemaisījumiem, piemēram, no pārtikas paliekām, iespēju robežās saplacinot.

Otrreizējai pārstrādei der:

avīžpapīrs, kartons, rakstāmpapīrs, grāmatas, nešķirots papīrs, visa veida papīra/kartona izstrādājumi, arī saskavoti.

visa veida metāla izstrādājumi bez piemaisījumiem.

Pārstrādei neder:

papīrs un kartons, kas ir slapjš, netīrs, satur pārtikas piejaukumus, ir laminēts.

taukaini, netīri metāla iepakojumi.

Kur nodot:

jebkurā dalītās vākšanas konteinerā papīra atkritumiem (parasti zilā krāsā) vai speciāli ierīkotā EKO laukumā.

jebkurā EKO laukumā vai specializētos metāllūžņu uzpirkšanas punktos, saņemot pretī attiecīgu samaksu.

 

Baterijas un akumulatori

Elektroiekārtas

Tie ir:

visa veida baterijas un akumulatori no dažādām elektroiekārtām.

 

 

jebkādas (lielas vai mazas) elektriskās un elektroniskās iekārtas, kas ir darbināmas ar strāvas avotu.

Kā vākt:

vāc atsevišķi no citiem atkritumiem, sargājot no mitruma iedarbības.

 

otrreizējai pārstrādei sagatavo, atvienojot no strāvas. Pirms nodošanas pārstrādei nedrīkst pašrocīgi izjaukt. Ja iekšā atrodas baterijas, tās izņem un nodod pārstrādei atsevišķi.

Otrreizējai pārstrādei der:

jebkuras baterijas un akumulatori, arī tādas baterijas, kas ir „iztecējušas”.

jebkāda veida elektroiekārtas.

Kur nodot:

jebkurā specializētajā bateriju vākšanas konteinerā, kas izvietoti bateriju tirdzniecības vietās - veikalos, kā arī izglītības iestādēs, valsts iestādēs un specializētajos EKO laukumos.

jebkurā EKO laukumā. Izmantojiet izdevību sazināties ar nolietotu elektroiekārtu savākšanas uzņēmumiem, kas bez maksas izvedīs nolietotu elektroiekārtu no Jūsu dzīvesvietas. Ja iegādājaties jaunu elektroiekārtu, pārdevējam atbilstoši likuma prasībām ir bez maksas jāpieņem no Jums tāda paša veida nolietotā elektroiekārta un jānodrošina tās utilizācija.

Tāpat nevajadzētu aizmirst, ka ir arī  atkārtoti izmantojamas lietas, piemēram, apģērbs, apavi, saimniecības preces, tekstilizstrādājumi, mēbeles u.c. lietas, ko var lietot atkārtoti. Ja šādas lietas Tev vairs nav vajadzīgas, vienmēr būtu vērts padomāt vai patiešām tās ir tik ļoti nolietojušās, ka jāmet ārā, vai varbūt tās var ziedot labdarībai, Sarkanajam Krustam vai bērnu namiem, pansionātiem. Vecās sedziņas un nonēsāts apģērbs noderēs dzīvnieku patversmēm.

Tāpat dažkārt ir lietas, kurām var piešķirt otru dzīvību, piemēram, pārvērt izmantotas burciņas par zīmuļu un citu piederumu turētāju:

Izmantots:

1. Zaļā josta www.zalajosta.lv

2. Latvijas Zaļais punkts www.zalais.lv

3. Pinterest www.pinterest.com
2016./2017.m.g.
PADOMI kā pavadīt dienu bez iepirkšanās!2015./2016.m.g.Darbības plāns šeit...
Vides pulciņa telpas un laiki šeit...
2014./2015.m.g.

Ekopadome

GADA TĒMA - Mežs

Vides kodekss

Rīcības plāns2013/2014. m.g.

Ekoskolas projekta koordinātore - Baiba Maskoļūna.
Ekopadomes vadītājs - Lukass Dāvids Vestbergs (9.kl.)

(Pārraudzība, vadīšana, izvērtēšana, virzība)
Ekopadomes organizatoriskā darba vadītāja - Evija Kralliša (9.kl.)
(Saziņa un informēšana)
Ekopadomes tehniskā darba vadītāja - Jana Vainovska (7.kl.)
(Izpildījums)

Ekopadomes dalībnieki

GADA TĒMA - VESELĪGS DZĪVESVEIDS

Vides kodekss
Rīcības plāns
Vides novērtējums


2013. gada 2. oktobrī Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas Ekopadomes pārstāvji bija ielūgti uz svinīgo ceremoniju Rīgas Latviešu biedrības namā saņemt Latvijas Ekoskolas nosaukumu un diplomu, kas ir nacionāla līmeņa balva skolām ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā. Lasīt vēl...

2012/2013. m.g.

Dalībnieki Ekoskolas padomē
Darbības plāns
BMMP vides kodekss
BMMP vides novērtējums
BMMP vides novērtējums par 2012./13. m.g. (uzlabots 2. semestrī, izmantojot skolas vides audita rezultātus)

Mācību gada beigās, izvērtējot vides aizsardzībā paveikto, skolai būs iespēja pretendēt uz Ekoskolas nosaukumu. Ekoskolu programmā šobrīd ir iesaistītas vairāk kā 40 000 skolas visā pasaulē. Ekoskolas programmas ietvaros skolā tiek veidota vides pārvaldības sistēma, kas izglīto skolēnus vides jautājumos un ir efektīva skolas un skolas apkārtnes (apkārtējās vides) resursu apsaimniekošanā.

Oktobra beigās un novembra sākumā skolā tiks veikts vides novērtējums, kas ietvers atkritumu, ūdens, elektroenerģijas patēriņu un skolas apkārtnes dzīvās dabas stāvokļa novērtējumu. Pēc rezultātu apkopošanas un izvērtējuma tiks izstrādāts rīcības plāns un vides kodekss šim mācību gadam. Pēc provizoriskiem rezultātiem, jau ir zināms, ka šī mācību gada vides aizsardzības tēma skolā būs atkritumi un lielākā daļa ekoskolas aktivitāšu tiks saistītas ar to samazināšanu un šķirošanu. Sīkāk...

"Zaļās Vārnas Vēstis" 2012. gada Nr.2, 1.-2. lpp.
– Foto galerija: Ekoloģiskās pēdas nospieduma aprēķināšana
Ecological footprints calculation for World Days of Action in Bergu Music, art and primary school
Ecological footprints calculation for World Days of Action (prezentācija)
"Garkalnes Novada Vēstis" 2013. gada janvāris Nr.125, 6. lpp.
"Domā un šķiro" rezultāti

     

Nākamā stunda 5.-9.kl:
08:30
1. stunda
***********
Nākamā stunda 1.-4.kl:
08:30
1. stunda
Stundu saraksts:
1.- 9. klase

Skolas himnas fonogramma

Skolas himnas teksts


Meklēšana ziņu arhīvā