Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5
     

Ēdināšana

Ēdienkarte 1.-4. klasei

Ēdienkarte Nr. 1 1.- 4. klasei

Ēdienkarte Nr. 2 1.- 4. klasei

Ēdienkarte Nr. 3 1.- 4. klasei


Ēdienkarte 5.-9. klasei

Ēdienkarte Nr. 1 5.- 9. klasei

Ēdienkarte Nr. 2 5.- 9. klasei

Ēdienkarte Nr. 3 5.- 9. klasei


Launags

Ēdienkarte launagam Nr. 1

Ēdienkarte launagam Nr. 2

Ēdienkarte launagam Nr. 3

Alergēnu kodi ēdienkartē

Garkalnes novada Dome ir piešķīrusi brīvpusdienas visiem BMMP skolas audzēkņiem no 1.- 9. klasei.
* Launaga cena ir € 0,90.

* Launagu var pieteikt un atteikt līdz tekošās dienas plkst. 12:00.
* Launagu var atteikt skolas ēdnīcā vai pa telefonu 27098917, 67990490 .
* Par launagu apmaksu var veikt skolas ēdnīcā (tikai skaidrā naudā) vai ar pārskaitījumu, maksājot vismaz par vienu nedēļu.
* Ja apmaku veic ar pārskaitījumu, par to ir jāinformē ēdnīcas darbinieks.

Rekvizīti maksājumiem: SIA "Līče"
Jurid.adrese: Saulgriežu iela 3, Garkalnes novads, LV-1024
Reģ.Nr.: LV 40103260052
Norēķinu rekvizīti: AS DNB banka
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV34 RIKO 0002 0132 72905

Maksājuma uzdevumā norādīt mācību iestādes nosaukumu, klasi, bērna vārdu, uzvārdu, periodu par kuru tiek maksāts!

Kontaktpersona: Iveta Zujeviča, tālr. 26 410 526

     

Nākamā stunda skolā:
08:30
1. stunda
***********
Muižas ēkā:
08:30
1. stunda
Stundu saraksts:
1.- 9. klase

Skolas himnas fonogramma

Skolas himnas teksts


Meklēšana ziņu arhīvā