Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5
     

Zaļās Vārnas Vēstis 2018./2019.m.g.

5.a un 6.a klases literārā ekspedīcija „Billei pa pēdām”

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas 5.a un 6.a klases skolēni kopā ar skolotājām – Ievu Križevicu, Ingunu Tīkmeri – un Rakstniecības un mūzikas muzeja darbinieci 3.aprīļa saulainajā dienā devās uz Grīziņkalnu literārā ekspedīcijā „Billei pa pēdām”. Literārā pastaiga – iespēja ceļot laikā, salīdzināt savu bērnību ar mazās Billes bērnības pieredzi 1930.gadu Grīziņkalna rajonā, ko grāmatās aprakstījusi Vizma Belševica.

Es ar klasi devos literārajā ekspedīcijā “Billei pa pēdām”. Mēs ar gidi satikāmies 1905.gada parkā, kur mums pastāstīja par Billi. Ekspedīcijas sākumā mums iedeva Grīziņkalna karti. Mēs devāmies uz vietām, kur norisinājās notikumi, kuri aprakstīti grāmatā, un kur pagāja Billes bērnība. Mēs staigājām pa ielām, pa kurā­m bija staigājusi Bille. Pie dažām vietām gide izlasīja mazu daļu no stāsta, kas norisinājās tajā vietā. Beigās mēs nonācām pie Ziedoņdārza, kur spēlējām „Klasītes”, kā to darīja arī Bille. Šajā ekspedīcijā es uzzināju vairāk par vietām Rīgā, kuras apmeklēja Bille, un uzzināju vairāk arī par pašu Billi un viņas ģimeni.

Daniels Mednis, 5.a klases skolnieks

Interesantākais bija brīdis, kad mēs aizgājām uz V. Belševicas bijušo dzīvesvietu, kur arī tika filmēta filma „Bille”. Bija arī brīži, kurus es vispār nebiju gaidījis, piemēram, kad mums stāstīja, ka grāmatā ir brīdis, kad Bille redz līķu kaudzi, varbūt es vienkārši neesmu lasījis to daļu, bet tomēr man tas bija jaunums. Kad mēs bijām pie V. Belševicas bijušās dzīvesvietas, es vēlējos ieiet iekšā, taču tas neīstenojās. Es ceru, ka vēl kāda klase aizbrauks šajā ekskursijā, jo galu galā tā bijā interesanta, turklāt deva cepumus.

Rūdis Ozoliņš, 5.a klases skolnieks

 

Kad mēs bijām aizbraukuši, mūs sagaidīja gide, kas iedeva karodziņus ar Billes fotogrāfijām un karti, uz kuras varēja redzēt visu Grīziņkalna teritoriju. Mēs bijām aizgājuši uz Lutauša strūklaku, Billes māju un uz Billes klasesbiedrenes māju. Vēl mēs redzējām baznīcu, kur Billei bija ar piespraudēm piesprausta skolas forma, un vēl redzējām Billes skolu, kur Billes mācījās spēlēt klavieres. Man visvairāk patika tas apskatīt Billes māju.

Vendija Mauriņa, 5.a klases skolniece

Foto šeit...

2019-04-17


Starptautisks projekts „Baltu literatūras nedēļa”

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola jau tradicionāli piedalās starptautiskā projektā „Baltu literatūras nedēļa” (25.03.-31.03.), ko organizē Jonavas rajona skolu bibliotēkas (Lietuva). Projekta mērķis – popularizēt lasīšanu, radniecīgu tautu – Lietuvas un Latvijas – literatūru, kultūru, starpkultūru sakarus, sadarbību, uzlabot skolēnu lasītprasmi (https://www.facebook.com/groups/276831082747361/).

Šogad 5.a, 6.a, 7.a un 8.klases skolēniem skolotāja Ieva Križevica piedāvāja pašiem vadīt mācību stundas pašu izvēlētā klasē un par pašu izvēlētu tēmu par Lietuvu. Prieks, ka atsaucās vairāki skolēni izmēģināt savas spējas stāties klases priekšā un novadīt mācību stundu.

8.klases skolnieces - Elīza, Annija, Justīne, Magdalēna, Betija, Evelīna, Laura - izvēlējās doties ciemos pie 5.a un 3.b klases skolēniem, 8.klases zēni – Kristofers un Dominiks – apciemoja 7.a klasi, savukārt 7.a klases meitenes – Aleksandra, Tīna, Katrīna Tīna, Aiga, Elīza, Paula – stundu vadīja 6.a un 2.b klases skolēniem. Mācību stundās jaunie pedagogi pastāstīja par Lietuvas vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru, valodu u.c., lai pēc tam, izmantojot mobilos telefonus, pārbaudītu zināšanas, erudīciju, sagatavotajā Kahoot programmā. Skolēni mācību stundā paguva grupās un pa pāriem pēc iespējas ātrāk salikt puzli (kādu no Baltijas valstu pilsētām), salīdzināt latviešu valodā dziedāto dziesmu ar lietuviešu valodā skandēto tautasdziesmu "Du gaidelai", kā arī stundas izskaņā aicināja līdzi dziedāt Laura Reinika dziesmai lietuviešu valodā "Aš bėgu" ("Es skrienu"), aplūkoja Lietuvas dabas skatus, iepazina tradicionālos ēdienus, pat tos nogaršoja.

Savukārt 6.a klases meitenes mājturības un tehnoloģijas stundu pašas vadīja, iepriekš sameklējot kopā ar skolotāju Ievu Križevicu receptes, lai, skolotājas Daces Lapsiņas uzraudzībā, pagatavotu lietuviešu saldos ēdienus, kādus pazīstam arī mēs – latvieši.

Baltu literatūras nedēļas izskaņā 6.a klases skolēni 29.marta pēcpusdienā kopā ar skolotāju un klases audzinātāju Ievu Križevicu apmeklēja kinoteātri, lai noskatītos pirmizrādi lietuviešu mākslas filmai "Pelni sniegā", kas balstīta uz lietuviešu izcelsmes amerikānietes Rūtas Šepetis romāna motīviem “Starp pelēkiem toņiem”. Romāns, kas balstīts uz Sibīrijas izdzīvotājas atmiņām, izdots arī latviešu valodā, ko skolēni iepazina bibliotekārā stundā kopā ar skolas bibliotekāri Ivetu Krišjāni, kura vadīja visas nedēļas laikā bibliotekārās stundas visu klašu interesentiem, un vēstures, ģeogrāfijas, sociālo zinību skolotāju Aldi Brediku ne tikai Baltu literatūras nedēļas ietvaros, bet arī pieminot 1941.gada jūnija un 1949.gada marta deportācijas.

Paldies skolas bibliotekārei Ivetai Krišjānei un visiem skolotājiem, kas atsaucās aicinājumam un apmeklēja bibliotekārās stundas, kā arī paldies skolotājiem, kas uzticēja mācību stundu vadīt mūsu skolas jauniešiem – jaunajiem pedagogiem!

Ieva Križevica,

projekta „Baltu literatūras nedēļa” koordinatore

Foto šeit...

Foto šeit...

2019-04-11


Konkursa „Skaļās lasīšanas sacensības” reģionālā pusfinālā-Annija Dāvidsone

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas 6.a klases skolniece Annija Dāvidsone 5.aprīlī piedalījās konkursa „Skaļās lasīšanas sacensības” reģionālā pusfinālā Salaspilī, pirms tam tiekot izvirzīta no skolas, kā arī no Garkalnes novada. Skolas un novada dalība šajā konkursā bija pirmo reizi, līdz ar to daudz nezināmā, bet Annijas drosmi un lasītprasmi žūrija novērtēja atzinīgi. Paldies 6.a klases skolniecēm – Nikai Troņajevai un Lienei Vasilei – par atbalstu konkursā klasesbiedrenei! Paldies skolotājai Ievai Križevicai par veltīto laiku Annijas sagatavošanai konkursam! Paldies skolas bibliotekārei par atsaucību, aizvedot visas meitenes uz konkursu!

 

2019-04-11


6.a klases dalība starptautiskā projektā „Baltu literatūras nedēļa”

25.-29.marts mūsu skolā bija Baltu literatūras nedēļa. Šajā nedēļā bija iespēja vadīt citiem skolēniem stundas. Piektdien, 29.martā, mums stundu novadīja 7.a klases meitenes, kā arī otrdien, 26.martā, mēs, 6.a klases meitenes, mājturības stundā gatavojām lietuviešu saldos ēdienus. 29.martā mūsu klase devās ne tikai ekskursijā uz Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, bet arī apmeklēja lietuviešu mākslas filmu „Pelni sniegā”. Man filma pat ļoti patika, taču citiem tā varēja likties diezgan smaga. Šīs nedēļas laikā mums bija bibliotekārā stunda, kuras laikā mēs lasījām Rūtas Šepetes grāmatu „Starp pelēkiem toņiem”, pēc kuras motīviem ir uzņemta filma „Pelni sniegā”. Man patika grāmata, jo tai bija aizraujošs sižets.

Nika Troņajeva, 6.a klases skolniece

Rūtas Šepetis grāmata bija ļoti labs iesākums pirms filmas „Pelni sniegā”. Mēs paspējām izlasīt bibliotekārā stundā 15-20 lappuses. Daiļdarbs likās aizraujošs un emocijām pilns. Es pat gribēju paņemt šo grāmatu turpmākai lasīšanai mājās, bet mums bija jāiet uz mācību stundu. Filmā tika vēstīts par deportācijām Lietuvā, darba nometnēm Sibīrijas apgabalos, sūro dzīvi aizbraukušajiem. Filma bija ļoti nopietna, smaga (morāli) un pamācoša.

Man patika itin viss. Paldies I.Križevicai par radošajām idejām, ekskursiju sarūpēšanu un bibliotekārei I.Krišjānei par sarūpēto grāmatu, laiku un A.Bredikam par stundas atbrīvēšanu mūsu labā.

6.a klases skolniece Annija Dāvidsone

Kino filma „Pelni sniegā” man patika, jo tā bija par īstiem faktiem, man ļoti patika tas, ka kino bija interesants un diezgan pamācošs. Mēs tagad zinām, kā bija mūsu senčiem, nu mēs pa īstam varējām viņiem just līdzi un saprast, kādēļ daudziem grūti mums pastāstīt, kā bija tolaik.

Oskars Bringa, 6.a klases skolnieks

Jau pēc grāmatas „Pelni Sniegā” fragmenta lasīšanas, man šī filma likās briesmīga, bet beigās, aizejot uz to, tā neizrādījās tik slikta. Protams, bija dažas ainas, kas man nepatika, bet beigu beigās filma laba. Es gribētu vairāk iet uz kino ar klasi, bet uz komēdijām, nevis vēstures filmām, jo parasti vēstures filmas ir ļoti briesmīgas un bēdīgas.

Pēteris Rāzna, 6.a klases skolnieks

 

2019-04-11


7.a "Latvijas skolas soma" Laimas muzejs

2019.gada 14.februārī 7.a klases jaunieši kopā ar klases audzinātāju L.Misāni un sociālo pedagogu M.Ločmeli „Latvijas skolas somas” projekta ietvaros devās skaistā un saldā ekskursijā – uz ,,Laimas” šokolādes muzeju.

Izzinošā ceļojumā noskaidrojām, kā senie acteki izmantoja kakao pupiņas, kā mūsdienās tiek audzēti kakao koki un kā kakao pārtop šokolādē. Izsekojām kakao pupiņu ceļam no kakao koka līdz veikala plauktam.

Iepazinām vēsturiskos saldumu iepakojumus, apskatījām unikālas šokolādes skulptūras, iemūžinājām savu saldo piedzīvojumu jautros foto!

Šokolādes darbnīcā nobaudījām trīs veidu šokolādi un vairāk kā desmit dažādas šokolādes sastāvdaļas. Katrs uz brīdi kļuvām par šokolādes meistaru un saviem mīļajiem pagatavojām  saldu dāvanu – savas unikālās konfektes.

 

Es ar klasi 14.februārī devos uz šokolādes ražotnes ,,Laima” muzeju, Rīgā. Ekskursija sākās ar to, ka mums izdalīja konfektes un pastāstīja par uzņēmuma vēsturi. Tad mums nācās meklēt vecāko konfektes iesaiņojumu, kuri bija palielināti un ielaminēti grīdā, kas man likās ļoti radoši.

Kad pirmā daļa bija noslēgusies mūs ieveda citā telpā, kurā bija liela šokolādes strūklaka, no kuras mēs visi padzērām karsto šokolādi, kamēr gide stāstīja par pašas šokolādes vēsturi gan Latvijā, gan pasaulē. Šajā telpā mēs arī varējām uzrakstīt savu tekstu uz konfektes iepakojuma, kas manuprāt patika visai klasei.

            Nākamajā telpā bija izveidota ļoti interesanta siena. Tā bija izveidota no 50 kg kakao pupiņu, kuras bija pielīmētas pie sienas. Šajā telpā mēs arī noskatījāmies video, kā ražo ,,Laima” produktus. Mūs pat nofotografēja un šo bildi ielika galvenajā ,,Laimas’’ šokolādes muzeja Facebook lapā.

            Vēlāk mēs varējām paši izveidot savas šokolādes konfektes, ar savu pildījumu, dizainu un pašu šokolādi, kas man no ekskursijas patika vislabāk.

            Kopumā man šī ekskursija ļoti patika un ar lielāko prieku turpmāk aizbrauktu līdzīga veida ekskursijās.

Gustavs Dūdelis, 7.a klase

 

Šī gada 14.februārī es ar klasi devos uz Laimas Šokolādes muzeju. Tajā mēs uzzinājām vairāk par šokolādes vēsturi un kā to gatavo, kā arī paši arī varējām pagatavot pāris šokolādes konfektes.

Sākumā gide sevi iepazīstināja un pacienāja mūs ar konfektēm. Pēc īsa ievada par muzeju, mēs jau gājām iekšā telpā, kur nogaršojām šokolādes dzērienu, redzējām visas Laimas Šokolādes konfektes un uzzinājām par to, kādus labumus var iegūt no visiem šokolādes veidiem. Katram arī bija iespēja saņemt mazu šokolādes tāfelīti ar sevis izdomātu uzrakstu uz tās papīrīša.

            Pēc tam mēs visi noskatījāmies īsfilmu par šokolādes vēsturi un kā tā tiek gatavota.Vēlāk  mums bija īss brīvais brīdis, daudzi to izmantoja, lai varētu uzņemt bildes ar klasi un draugiem.

            Noslēgumā visiem bija iespēja uztaisīt pašiem savas šokolādes konfektītes sev vai kādam tuviniekam. Tā bija mana mīļākā daļa no visas ekskursijas.

            Pirms kāda laika mēs bijām Pūres Šokolādes muzejā, tajā arī bija interesanti, bet man tomēr labāk patika Laimas, jo varēja pats taisīt savus saldumus.

            Ja rodas iespēja, es noteikti ieteiktu apmeklēt šo muzeju, it īpaši tiem, kas mīl šokolādi, jo tajā par šo iecienīto saldumu var daudz ko uzzināt.

Elīza Knikste, 7.a klase

Mūs sagaidīja ļoti jauki un mazliet pastāstīja par šokolādes firmas un ražotnes vēsturi. Bija iespēja arī izveidot savu šokolades tāfelīti ar savu uzrakstu vai vēlējumu. Bija iespēja nofotogrāfēties un izveidot smieklīgas fotogrāfijas. Mēs nogaršojām arī karsto šokolādi.

Vēlāk devāmies veidot paši savas šokolādes konfektes un bija tik liela produktu un piedevu izvēle. Tas bija jauki un garšoja fantastiski!

Man patika šī ekskursija un vēlētos tādas vairāk ar klasi.

Aleksandra Lūcija Bērzupa, 7.a klase

 

Es ar savu klasi biju uz Laimas šokolādes muzeju, kas atrodas Miera ielā 22, Rīgā. Ienākot muzejā gids mūs pacienāja ar gardajām Laimas šokolādēm.

Pēc tam mēs devāmies uz citu telpu  un gids mūs pacienāja ar tumšās šokolādes dzērienu. Man tas ne īpaši garšoja, bet tas ir veselīgs! Es uzzināju to, ka dzēriens padara tevi stiprāku, gudrāku, un tu jūties priecīgāks. Es uzzināju to, ka vienā kakao auglī ir apmēram 30 kakao pupiņas. Mēs arī varējām izprintēt papīru ar vārdiem “Es mīlu...” (daudzpunktu vietā varēja uzrakstīt ko katrs mīl) un ielikt tajā šokolādi. Tad mēs gājām uz darbnīcu un gatavojām paši savas šokolādes konfektes. Tajās varēja ielikt gan zemenes, gan mellenes, riekstus un citus gardumus.

Man noteikti patika labāk Laimas šokolādes muzejs par Pūres šokolādes muzeju, jo mēs varējām daudz ko nogaršot, ieraudzīt interesantākas lietas un labāk pavadīt laiku.

Paula Kaviņa, 7.a klase

 

            Kad iegajām muzejā mūs sagaidīja gide, kura mums uzdeva jautājumus, lai pārbaudītu to, cik daudz mēs jau zinām par šokolādes ražošanu un pašu šokolādi, un pacienāja mūs ar konfektēm. Ieejot blakus telpā mēs nogaršojām šokolādes dzērienu, kurš bija diezgan rūgts, jo bija gatavots no rūgtas šokolādes. Tad mēs apskatījām pirktākos, populārākos šīs firmas saldumus, tortes, našķus, noskatījāmies video pamācības, kā gatavo dažus no šiem saldumiem un kā tos iepako. Varējām uztaisīt katrs savai mazajai šokolādītei uzrakstu uz šokolādes iepakojuma papīrīša, kādu vien katrs vēlējās. Vēl mēs varējām nofotogrāfēties foto stūrītī, noskatīties video par to no kā tad gatavo šokolādi un kā iesākās šokolādes ražošana.

            Pats interesantākais, manuprāt, bija tas, ka mēs varējām pagatavot katrs savas šokolādes konfektes, ar kādu pildīgumu, šokolādes veidu vien vēlējāmies, katram konfektes sanāca savādākas, jo kāds taisīja visas vienādas, kāds katru ar citu pildījumu, kāds ar balto šokolādi, kāds ar tumšo, katram sanāca patiesi garšīgas!

            Man ļoti patika šī ekskursija, uzzināju, kā ražo mūsu iemīļotos gardumus.

Samanta Druka – Jaunzeme, 7.a klase

Š.g.  14. februārī es ar savu klasi devos ekskursijā uz “Laimas muzeju”. Muzejs atrodas Rīgas centrā.

Uzsākot ekskursiju mums pastāstīja kā radās šis muzejs un uzcienāja ar konfektēm. Pēc konfekšu apēšanas mēs uzspēlējām spēli. Šajā spēlē mums vajadzēja izvēlēties vecāko  konfekšu papīrīti. Ieejot nākamajā telpā mūs uzscienāja ar karsto šokolādi, kas lija no šokolādes strūklakas. Pēc tam mums parādīja mazu filmiņu, no kurienes nāk kakao pūderis. Blakus robotā mēs varējām uzrakstīt, ko mēs gribējām uz konfektēm. Noskatoties vēl vienu filmu mēs gājām uz darbnīcu, kur mēs uzstaisījām savas konfektes un tās iepakojām un izrotājām.

            Kopumā man ļoti patika šī ekskursija, jo es uzzināju tik daudz jaunu par končām, kuras es ēdu katru dienu. Salīdzinot ar ekskursiju uz šokolādes darbnīcu “Pūre” man šos muzejs patika labāk, jo viņš bija intersantāks.

Zigmārs Kirilks, 7.a klase

 

Bija jauki, ka gide iedeva katram pa konfektei, pirms ekskursija sākās. Viņa mums izstāstīja visu par Laimas šokolādes pirmsākumiem un uzdeva dažus jautājumus.

Vēlāk devāmies iekšā pašās muzeja telpās. Katram pasniedza rūgtās šokolādes dzērienu un mēs apsēdāmies, lai varētu skatīties šokolādes tapšanas gaitu. Tad mums sīkāk pastāstīja par dažiem produktiem un mēs varējām doties uzdrukāt ko virsū uz savas šokolādītes.

Uz ekskursijas beigām, devāmies uz radošo darbnīcu, kur varējām pagatavot sev četras šokolādes konfektes. Konfektē varējām izvēlēties sava veida šokolādi un piedevas. Pēc tam ielikām tās kastītēs un izdekorējām.

Mana mīļākā daļa no ekskursijas bija, kad mēs varējām nofotogāfēties pie zālē dotajiem objektiem un pavadīt vairāk laiku visiem kopā. Lai gan biju jau uz šo muzeju bijusi, man patiesi patika šī ekskursija!

Katrīna Tīna Smilga, 7.a klase

Ar klasi 14. februārī devāmies ekskursijā uz ,,Laimas šokolādes muzeju’’. Šajā ekskursijā mēs  uzzinājām daudz jaunu informāciju par uzņēmumu ,,Laima’’, kā arī šokolādi, saldumiem, kakao pupiņām u.c.

Kad ieradāmies muzejā, sākumā devāmies uz telpu, kurā atradās šokolādes strūklaka. Katram trauciņā iepildīja šokolādi no šīs strūklakas, lai mēs varētu to nogaršot. Tā bija diezgan rūgta un lielākajai daļai klases, tā negaršoja. Tad mūs aicināja noskatīties īsfilmu par to, kā sagatavo kakao pupiņas, lai no tām varētu taisīt šokolādi. Īpašā aparātā varēja ielikt savu apmeklētāja kartiņu un uztaisīt pats savu etiķeti mazai šokolādītei. Tālāk devāmies uz telpu, kurā varēja uztaisīt interesantas un smieklīgas bildes. Kad bildes bija gatavas, mēs visi devāmies uz 2.stāvu, tajā mēs taisījām šokolādes konfektes. Katram bija sagatavotas četras šokolādes konfektes, kurās bija bedrīte, lai tajā varētu ielikt sev vēlamo pildījumu. Bedrītē varēja likt riekstus, kokosriekstu skaidiņas, mango, dzērvenes, kazenes, avenes u.c. Pēc tam mēs devāmies pie galdiņa, uz kura stāvēja izkausēta šokolāde, to varēja ieliet mazajā šokolādes konfektē brīvajās vietās. Lai konfektes izdekorētu varēja izvēlēties sasmalcinātu mango, kokosriekstu skaidiņas vai ko citu sev tīkamo no tā, kas bija uz galda. Katram skolēnam konfektes iesaiņoja skaistā kastītē un apsēja ar skaistu izvēlētās krāsas lentīti. Tāda bija mūsu aizraujošā ekskursija uz ,,Laimas’’ muzeju.

            Man ļoti patika un arī spilgti paliks atmiņā šī ekskursija, jo tā bija patiešām interesanta un aizraujoša. Bija interesanti uzzināt daudz jaunu informāciju par šokolādi un kā tā rodas, līdz nonāk veikalu plauktos, kā arī aizraujoši bija iesaistīties pašā gatavošanas procesā, gatavojot konfektes, un pavadīt laiku ar savu klasi.

Marta Krieva, 7.a klase

Ekskursijas sākumā iepazināmies ar muzeja gidi. Pēc iepazīšanās, mūs pacienāja ar iecienītākajām konfektēm, ko ražo fabrika “Laima”. “Laima” ražo šokolādi ar unikālu garšu, kas pagatavota pēc senām tradīcijām. “Laima” ražo 250 dažādu produkciju, kas pieejamas gan Latvijā, gan ārvalstīs.

“Laimas” šokolādes muzejā šokolādi var izbaudīt ar visām maņām – ieraudzīt, sagaršot, sadzirdēt un sajust. Pēc konfekšu degustācijas devāmies iekšā muzejā, kur mums piedāvāja degustēt dažādu šokolādi. Mums izstāstija, kā ražo šokolādi, kas bija ļoti interesanti. Mums atļāva uzrakstīt uz šokolādes tāfelītēm, ko paši vēlējāmies. 

“Laimas” šokolādes muzejā var ne tikai uzzināt kā top šokolāde, bet arī iejusties šokolādes eksperta ādā, mums deva iespēju pašiem gatavot šokolādes konfektes, kļūstot par saldumu meistariem.

“Laima” ir saldumu zīmols jau no 1925.gada, kas ir lielākais un atpazīstamākais šokolādes un saldumu ražotājs Baltijā. Tam ir senas tradīcijas ar plašu saldumu klāstu.

Savukārt “Pūre” ir jauns uzņēmums, kas ražo šokolādes trifeles. Šajā muzeja arī ir iespēja iepazīties ar “Pūres” šokolādes tapšanas tradīcijām. Man garšo gan “Laimas”, gan “Pūres” šokolādes konfektes.

Rinalds Kubuliņš, 7.a klase

2019. gada 14.februārī – Valentīndienā, mūsu klase devās uz saldo “Laimas šokolādes muzeju”. Sākumā devāmies uz muzeja ēku, kur mūs sagaidīja gide.

Šī bija otrā ekskursija uz šokolādes muzeju, jo mūsu klase jau bija apmeklējuši “Pūres šokolādes muzeju”. Manuprāt, Pūrē mums stāstīja vairāk uz vēstures pusi, tāpēc nebija tik aizraujoši.

“Laimas šokolādes muzejā” mēs varējām izbaudīt karsto šokolādi, kā arī citus saldumus un klausīties gides stāstītajā. Bija interesanti apskatīt dažādas Laimas konfektes un kūkas, kā arī izveidot savu šokolādes tāfelīti ar uzrakstu “Es mīlu…”. Man arī likās labi izdomāts tas, kā ikkatrs varēja uzzināt saldumu receptes ekrānā. Visbeidzot pienāca visgaidītākais un saldākais brīdis- kārumu veidošana. Mēs  varējām izpausties un izvedot pilnīgi jaunas, paštaisītas konfektes. Tā kā bija Valentīndiena, ar savām gardajām konfektēm mēs varējām iepriecināt gan sevi, gan savus mīļos.

Kopumā man ļoti patika un ekskursija uz “Laimas šokolādes muzeju”. Tā ir viena no manām mīļākajām ekskursijām šajā gadā. Es noteikti iesaku arī citiem apmeklēt šo saldo muzeju, jo tur var gan iemūžināt labās atmiņas, gan izbaudīt laiku ar klasesbiedriem, gan degustēt šokolādes saldumus. Bija fantastiski!

Adriana Kušķe, 7.a klase.

14. februārī es ar klasi devos uz Laimas šokolādes muzeju. Pulksten 9.15 mēs ar skolas busiņu izbraucām un pēc aptuveni stundas bijām klāt. Kad bijām iegājuši iekšā, novilkām āra drēbes un sagaidījām gidi. Viņa mums iedeva dažus saldumus, un mēs kopīgi izrunājām drošības noteikumus.

            Vēlāk devāmies uz citām telpām. Vislielākajā muzeja telpā atradās Laimas šokolādes muzeja sirds jeb kodols – šokolādes strūklaka. Apkārt tai bija zeltains lapu režģis. Gide to atvēra un mums katram pasniedza glāzīti ar karstu, kūstošu tumšo šokolādi. Šokolāde bija ļoti sātīga, taču man tā patiešām garšoja.

            Tad laipnā gide mums pastāstīja par šokolādes gatavošanu. Mēs visi noskatījāmies filmiņu kā kakao pupiņa pārtop par šokolādi, ko redzam veikalu plauktos. Man patika automāts, kurā ievadījām kādu tekstu un pēc tam mēs saņēmām mazu šokolādīti, uz kuras bija rakstīts šis teksts.

            Tad mūsu klase šķērsoja mazu, stikla tiltiņu un mēs visi ievēlējāmies vēlēšanos. Šķērsojot tiltiņu nonācām telpā, kurā varējām taisīt piemiņas fotogrāfijas vai jautrus video. Ekskursijas noslēgumā devāmies uz radošo darbnīcu, kur paši izveidojām savas šokolādītes. Šī ekskursijas daļa man patika vislabāk. Es pagatavoju divas baltas šokolādītes ar riekstiem un citronšokolādes gabaliņiem un divas piena šokolādītes ar skaistiem dekoriņiem.

            Man ekskursija likās kolosāla, jo tā bija ļoti aizraujoša, smieklīga un piedzīvojumiem bagāta!

Paula Lea Luce, 7.a klase

Par uzņēmumu „Laima” man izstāstīja mamma. „Laimas” konfektes manas mammas bērnībā bija pašas dārgākās un tās varēja atļauties nopirkt tikai svētkos. Mammas ģimenē pašas iecienītākās bija konfektes „Serenāde” un „Magone”.

            Es zinu, ka „Laimas šokolādes muzejs” ir netālu no Brīvības ielas un tur tiek ražoti dažādi saldumi. Esmu ievērojis lielveikalā Alfa „Laimas” konfekšu veikalu, bet nekad tur neesmu bijis. Man visvairāk garšo konfekte „Vāverīte”, jo esmu riekstu mīļotājs.

Man ļoti garšo „Laimas” saldumi un es gribētu kādreiz apciemot šo muzeju.

Krišs Mikitāns, 7.a klase

 

Ceturtdien es ar klasi devos uz “Laimas” šokolādes fabriku. Tur mums pastāstīja par “Laimas” šokolādes rašanos. Fabrikā mums parādīja un pastāstīja par šokolādes veidošanu. Es uzzināju, ka sākotnēji šokolādi varēja ēst tikai vīrieši un to, ka pirmā šokolāde bija piparots dzēiens.

Muzejā mums bija iespēja izveidot uzrakstu uz šokolādes papīrīša. Uz papīrīša varēja turpināt teikumu “Es mīlu…” katrs varēja izpausties un uzrakstīt, ko katrs mīl. Mums arī bija iespēja uztaisīt četras šokolādes konfektes, mēs varējām tajās ielikt ko katrs gribēja.

Man “Laimas šokolādes muzeja” apmeklējums patika labāk nekā “Pūres” šokolādes fabrika.

Estere Riekstiņa, 7.a klase

 

Es ar klasi devos uz „Laimas šokolādes muzeju”. Mūs sagaidīja ar karstu šokolādes dzērienu, tā bija rūgtā šokolāde. Tad mēs skatījāmies šokolādes ceļu. Tas bija ļoti interesanti.

Pēc tam gājām taisīt uzrakstus uz šokolādes tafelītēm. Tad gājām skatīties ekrānā,  kā taisa zefirus un šokolādes konfektes. Pēc tam gājām taisīt paši savas konfektes un pirmo varēja nogaršot. Tās bija ļoti garšīgas.

Man ļoti patika šī ekskursija, jo varēja paēst šokolādi.

Ričards Ruķers, 7.a klase

            Šajā ekskursijā mums parādīja kā vāca kakao pupiņas. No kakao pupiņām taisa šokolādi. Mums pastāstīja, ka šokolāde nevar būt uztaisīta uz visiem 100%, jo tā būtu tikai pulveris. Kad mums sāka stāstīt par Laimas Šokolādes muzeju, mums katram iedeva pagaršot tumšo sokolādi.

            Man ļoti patika šī ekskursija, jo tā bija interesanta un es uzzināju daudz ko jaunu.

Renāts Samsonovs, 7.a klase

 

No sākuma mums iedeva pagaršot 100% kakao dzērienu. Tas bija tik gards! Mūs pieveda pie mašīnas, kurā varēja izprintēt mazu šokolādes tāfelīti ar savu novēlējumu kādam. Ekskursijas beigās mēs tās saņēmām.

Tad devāmies noskatīties filmiņu, kurā attēlots, kā taisa Laimas gardumus. Devāmies uz darbnīcu taisīt mūsu pašu šokolādes konfektītes. Uz galda tika novietots vairākas dražejas, rieksti, u.c. Uzvilkām priekšautus un sākām taisīt!

Salīdzinot ar „Pūri” , „Laimā” mums vairāk pastāstīja par šokolādes aizsākumiem „Laimā” un paši vairāk varējām piedalīties procesā!

Tīna Sarmule 7.a klase

 

Es ar klasi devos uz „Laimas šokolādes muzeju”. Mēs tur uzzinājām kā gatavo balto, piena un tumšo šokolādi, kad sāka gatavot pirmās šokolādes tāfelītes un vēsturi par pašu Laimas šokolādes fabriku.

Ekskursijas sākumā mēs uzzinājām dažus faktus par „Laimas” populārākajiem produktiem un izveidojām savu iesaiņojumu šokolādes tāfelītei. Pēc šī mēs devāmies tālāk, kur noskatījāmies ekskluzīvu filmiņu par to kā ievāc kakao pupiņas, lai varētu pagatavot pašu šokolādi. Tad mums bija 15 minūšu brīvais laiks lai uztaisītu kolosālas bildes.

Ekskursijas nobeigumā mēs devāmies uz radošo darbnīcu, kur katrs pats varēja pagatavot savus šokolādes gardumus. Pēc Laimas šokolādes muzeja ekskursijas mēs devāmies uz koncert lektoriju.

Edvards Gobiņš, 7.a klase

14. februārī es ar klasi devos ekskursijā uz Laimas šokolādes muzeju. Kopīgi ar gidu mēs apskatījām muzeja ekspozīciju un darbojāmies šokolādes darbnīcā.

Muzeja apmeklējumu mēs iesākām ar paša muzeja apskati. Gide mūs izvadāja pa muzeja ekspozīciju, un stāstīja intrresantus faktus par šokolādi, Laimas šokolādes fabriku un dažādiem fabrikas saldumu izstrādājumiem. Mēs noskatījāmies dažas īsfilmiņas par saldumu gatavošanas procesu, uzzinājām šokolādes vēsturi un arī uztaisījām pāris bildes muzeja fotostūrītī.

Pēc muzeja apskates mēs devāmies uz šokolādes darbnīcu, kurā pagatavojām šokolādes konfektes. Mēs katrs iepildījām konfektes vidiņu ar pašu izvēlētu pildījumu, pārlējām to ar šokolādi un izdekorējām. Katrs savas konfektes iesaiņoja un paņēma līdzi uz mājām. Un ar to mūsu muzeja apmeklējums beidzās.

Man ļoti patika šī muzeja apmeklējums. Šis muzejs man patika labā nekā Pūres šokolādes muzejs, jo, manuprāt šī muzeja ekspozīcija bija intresantāka nekā Pūres šokolādes muzejā. Arī Laimas šokolādes darbnīca bija daudz intrasantāka nekā Pūres, jo te varēja varēja veidot konfektes ar dažādākiem pildījumiem.

Aiga Strazdiņa. 7.a klase

Šī ekskursija bija labāka nekā Pūres, jo, manuprāt Laimas muzejā mums deva un paši taisījām garšīgāku šokolādi. „Laimā” mums bija iespēja nosaukt kādu šokolādes batoniņu un pēc tam to nogaršot.

Muzejā es uzzināju, ka „Laima” jau pastāv no 16.gs.. Šokolādes veids ir ņemts no dažādām latviešu šokolādes fabrikām un, manuprāt viņu šokolāde ir vislabākā! Muzejā bija iespēja nogaršot melno šokolādi. kas bija ļoti rūgta, bet garšīga.

Pēc šīs ekskursijas mēs devāmies uz „Mūzika Tev” koncertu, kur arī labi pavadījām laiku.

Man šādas ekskursijas ļoti patīk un es ceru, ka es ar klasi varēšu doties vēl šādos piedzīvojumos!

Markuss Šube, 7.a klase

Kad mēs ieradāmies muzejā mūs uzcienāja ar karstu izkausētu šokolādi un sāka stāstīt par kakao pupiņām un, kā ražo šokolādi. Vēl mēs varējām izpētījām no senākajiem Laimas produktiem līdz pat vēl neiznākušiem produktiem. Par cik bija Valentīn diena mēs varējām uztaisīt paši savas šokolādes konfektes māmiņām. Lūk šis man patika visvairāk!

Šī ekskursija man likās ļoti jautra un izklaidējoša un, tādēļ man šī ekskursija ļoti patika!

Dāvis Veģeris, 7.a klase

Mēs devāmies uz “Laimas” šokolādes muzeju. Jau pie ieejas viss sāka smaržot pēc šokolādes. Šis muzejs man liekas viens no mājīgāk iekārtotajiem. Apkārt dažādu krāsu tapetes un saldu konfekšu tūtas. Mūs visus sagaidīja gide ar konfekšu grozu.

Man patika gides stāstījums. Varēja redzēt, ka viņai patīk tas, ko viņa dara. Un tāpēc viņa varēja ieinteresēt cilvēkus ar savu stāstījumu par šokolādes ražošanu, iepakošanu un pat mazliet vēsturi. Ar draugiem varēja uztaisīt jautras fotogrāfijas kūku gabalos, zem šokolādes strūklām un sīrupu ezeros. Pirmo reizi varēja saēsties šokolādi, cik daudz sirds kāro.

            Šī mūsu ekskursija norisinājās Valentīna dienā, tāpēc uztaisītos gardumus pēc tam varēja uzdāvināt kādam tuvam cilvēkam. Man patika šī ekskursija, un tādas varētu rīkot vēl uz dažādiem citiem uzņēmumiem, jo tas ir interesanti gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Sofija Ziemele, 7.a klase

2019-04-11


POP IELA, TALANTU KONKURSS, DISKOTĒKA

22.marta pēcpusdienā Berģu skolā tika organizēts pasākums, kurā skolēni varēja radoši izpausties un parādīt savu talantu.

            Pasākumu atklāja viesis – reperis Artūrs Rikmanis, kurš klātesošajiem sniedza ieskatu hip-hopa mūzikā, izpildot vairākas dziesmas un aprunājoties ar publiku.

            Pēc nelielā koncerta līdzpārvaldes pārstāves – Katrīna un Tīna uzrunāja konkursu dalībniekus un aicināja žūriju ieņemt vietas. Žūriju veidoja līdzpārvaldē esošie skolēni Kristofers Neļķe, Kristiāna Everte un skolotāji Ilze Briņķe, Oskars Šestakovskis.

            Pēc žūrijas vērtējuma POP IELAS konkursā tika apbalvoti šādi dalībnieki - 1.vieta “1.a klases čaļi” (1.a klase), 2.vieta “Dancing stars” (4.b klase),. 3.vieta “Dejojošais septītnieks” (4.b klase), 

            Talantu konkursā balvu sadalījums bija šāds -  1.vieta Emīlijai un Marlēnai (4.a klase)  ar hip-hop deju, 2.vieta Julianai (4.b klase) ar akrobātikas un lokanības priekšnesumu, divas 3.vietas – Elīzai (2.b klase) ar dziesmu “Melu zeme” un Patrikam Oliveram (3.a klase) ar burvju trikiem. 9.klase apbalvoja savas klases izraudzīto simpātiju - Elīzu (2.b klase).

            Skatītāji ar lielu aizrautību vēroja drosmīgos un talantīgos bērnus.  Savukārt dalībnieki bija ļoti piedomājuši par savu skatuves tēlu, kustībām un rekvizītiem. Protams, ļoti gribas uzslavēt arī klašu audzinātājus un bērnu vecākus, kuri šajos priekšnesumos bija ielikuši daudz radošu domu un atbalstīja arī dalībniekus ar savu klātbūtni pasākuma laikā.

Pēc konkursa norises sekoja diskotēka, kurā šogad bērni dejoja īpaši aktīvi.

Pasākums bija tiešām izdevies un tam tika veltīts daudz darba. Tāpēc īpaši lielu paldies noteikti jāsaka līdzpārvaldes pārstāvjiem, kuri darbojās žūrijā - pasākuma vadītājām T.Sarmulei un K.T.Smilgai, čaklajiem palīgiem E.D.Grāpei, E.Cēsniekam, A.Indrikovam, M.Šņickovskai, L.P.Lepsim, A.Dāvidsonei, N.Troņajevai, D.Mednim zāles dekorēšanā.  Paldies skolas saimniekam E.Krampānam, kurš parūpējās par muzikālo noformējumu visa pasākuma laikā! Paldies skolotājiem par darbu konkursu žūrijā, dežūrskolotājiem, skolas dežurantam un medmāsai par kārtības nodrošināšanu! Paldies skolēniem par aktīvu līdzdalību un iesaistīšanos pasākumā!

Jācer uz neizsīkstošo radošumu un jauniem talantiem arī nākamā mācību gada pavasara pasākumā!

 

Berģu skolas līdzpārvaldes koordinatore un DVAJ I.Smilga

2019-04-08


5.-9.klašu KENDAMA sacensības

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā janvārī un martā norisinājās divas KENDAMA sacensības.

Janvārī sacensībās piedalījās 1.-4.klašu skolēni. Martā 5.-9.klašu KENDAMA sacensību dalībniekiem bija jāizpilda šādi triki: ken flip, airplane, lighthouse, bird, cup to spike, earth turn, side spike.

1.vieta 5.a klases skolēnam Albertam Grāpim  (viņš visus trikus izpildīja ar 1 piegājienu)

 

2.vieta 7.b klases skolēnam Jānim Cepurītim

 

3.vieta 5.b klases skolēnam Gustavam Kristapam Vorslovam

 

           Sacensību plānošanā un organizēšanā piedalījās Z.Šestakovska, O.Šestakovskis, I.Smilga.

 

 

Foto šeit...

DVAJ I.Smilga

2019-04-08


Izlietoto bateriju vākšanas konkurss

Berģu skolas kolektīvs katru gadu aktīvi atbalsta Zaļās jostas rīkoto izlietoto bateriju konkursu “Tīrai Latvijai”. Arī šogad skolēnu līdzpārvalde skolā organizēja konkursu klašu ietvaros, kura rezultātā tika nosvērtas  un apbalvotas čaklākās un vislielāko izlietoto bateriju svaru savākušās klases.

1.vietu konkursā ieguva 4.b klase (I.Baumane), kura savāca 51 kg, tas ir vidēji 1,96 kg uz 1 bērnu.

2.vietu ieguva 3.a klase (I.Vildere-Bumbure) par savāktiem 35,500 kg un vidēji 1,062 kg uz 1 bērnu klasē.

3.vietu ieguva 5.b (I.Macats) klase, kurai izdevās savākt 28,500 kg, tas ir 1,425 kg uz  klases bērnu kā arī  1.c klase (I.Biezā), jo klases savāktā bateriju daudzums uz 1 bērnu klasē atbilst 1,390 kg.

Skolas saime šogad kopā savākusi aptuveni 230 kg 200 g izlietot bateriju.

Tieši par šādu daudzumu esam padarījuši Latviju tīrāku un zaļāku! Par to ir neizsakāms prieks!

Paldies skolēnu līdzpārvaldei par konkursa organizēšanu, bateriju kastīšu darināšanu klasēm, bateriju svēršanu un rezultātu apkopošanu.

Paldies čaklajiem Berģu skolas skolēniem, vecākiem, skolotājiem un darbiniekiem, kuri atsaucās konkursam un aktīvi tajā piedalījās! Labie darbi atmaksājas un šoreiz balvu saņemam mēs visi, jo iegūstam tīrāku un zaļāku vidi sev apkārt!

 

DVAJ I.Smilga

2019-04-08


2019. gada Latvijas Skolu ziemas Olimpiskais festivāls Ērgļos

Šī gada 1. un 2. martā Ērgļos norisinājās Latvijas Skolu ziemas Olimpiskais festivāls. Tajā piedalījās 1262 skolēni no 139 skolām, kuri sacentās 13 individuālajās un komandu disciplīnās.

Arī Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolu pārstāvēja 5 skolēni R.Smiks, S.Lūse, G.K.Vorslovs, P.Rāzna, E.Rāzna.

Kopvērtējumā mūsu skolai ļoti labi sasniegumi, jo esam ierindojušies 18.vietā, kā arī ieguvuši 2 medaļas. Godalgotā 2.vieta Eduardam Rāznam-1.grupā puišiem snovbordā un godalgotā 1.vieta Pēterim Rāznam-3.grupā puišiem snovbordā !

Priecājamies un lepojamies ar panākumiem!

Paldies Eduarda un Pētera mammai un Gustava tētim par sagatavošanās darbiem un lielo atbalstu festivāla laikā!

 

Berģu skolas sporta skolotāja Zinta Šestakovska

 

2019-04-08


6.a klases ekskursija Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā

6.a klases skolēni turpina karjeras izglītību, apmeklējot dažādas izglītības iestādes klases audzināšanas programmas ietvaros. Līdz šim 6.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Ievu Križevicu ir pabijuši Rīgas Stila un modes tehnikumā, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (Dabas mājā), Latvijas Jūras akadēmijā, Rīgas Stradiņa universitātē, kā arī nupat pabija Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā (paldies pof.Jānim Žīdenam par atsaucību).

 

2019. gada 29. martā mēs bijām Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Ekskursijas sākumā mūs aizveda uz mācību telpu, kurā mums nedaudz pastāstīja, par ko šajā akadēmijā var mācīties, kā arī mēs varējām pataustīt apstrādātus cilvēka kaulus. Tad mēs devāmies ekskursijā pa LSPA, sākumā mūs ieveda telpā, kur varēja nomērīt, cik ir ātra reakcija, tad mēs iegājām trenažieru zālē, futbola laukumos, basketbola laukumā, devāmies uz šautuvi, kur es varēju pašaut ar mazām metāla lodītēm.

Elza Laugale, 6.a klases skolniece

 

29. martā es ar klasi devos uz Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju (LSPA). Tur mums bija iespēja apskatīt LSPA telpas, uzzināt, kādi sportisti tur bija mācījušies. Mums bija iespēja izmēģināt šaut ar šauteni. Šī ekskursija mani ļoti ieinteresēja, un es pēc vidusskolas vēlētos tur mācīties.

Nikola Elizabete Pētersone, 6.a klases skolniece

 

2019. gada 29.martā mēs devāmies uz Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju. LSPA mums sākumā uzdāvināja maisiņus, kuros bija bumbiņa, ar ko var noņemt stresu, LSPA pildspalva un buklets par šīs iestādes darbību.

Sākumā devāmies uz muskuļu pārbaudes telpu, kur pārbaudīja mūsu reakciju starp diviem stieņiem, kuros ir iebūvēti infrasarkanie stari, kas norāda reakcijas ātrumu. Kad aplis datora monitorā no sarkana palika zaļš, vajadzēja ātri pacelt kāju no zemes. Pēc šīs telpas mēs gājām uz trenažieru zāli. Tā bija pilna ar trenažieriem. Un beigās izmēģinājām šaut šautuvē. Tur varēja šaut ar gaisa pistolēm un paņemt līdzi izšautās lodes no uguns ieročiem.

Lūkass Jānis Misāns, 6.a klases skolnieks

2019-04-05


6.a klases ekskursija Rīgas Stradiņu universitātē

Šī gada 8.martā mēs, 6.a klase, devāmies uz Rīgas Stradiņa universitāti. Rīgas Stradiņa universitātē mūs sagaidīja divas uztura speciālistes. Viņas mums stāstīja par veselīgu un sabalansētu uzturu. Dienā ir jāizdzer aptuveni 2 litri ūdens, pusei no šķīvja jābūt dārzeņu valsts produktiem, piemēram, salāti, gurķi, tomāti. Vienai ceturtdaļai jābūt gaļai un vienai ceturtdaļai graudaugiem – rīsi, griķi u.c..

Kad uzzinājām par veselīgu uzturu, mēs gājām ekskursijā pa Rīgas Stradiņa universitāti. Varēja redzēt, kā studenti tur mācās. Man patika vērot, kā manekens sāk elpot un mirkšķināt acis. Protams, tas bija paveikts ar ierīču palīdzību, bet izskatījās kā dzīvs!

Lūkass Jānis Misāns, 6.a klases skolnieks

 

2019.gada 8.martā mēs devāmies uz Rīgas Stradiņu universitāti, kur mums stāstīja par pareizu uzturu un veselīgu dzīvesveidu. Tas šķita diezgan interesanti, jo pirms tam daudz ko nezināju. Lektores pastāstīja arī par to, cik daudz dažādu ēdienu ir jāēd pa dienu.

Nika Troņajeva, 6.a klases skolniece

 

Piektdien, 8.martā, es ar klasi apmeklēju Rīgas Stradiņa universitāti. Lekcijas tēma „Sakarība starp uzturu un veselību”.

Sākumā divas jaukas studentes mums pastāstīja par veselīgu uzturu un mēs rakstījām par to, ko mēs ēdam brokastīs, pusdienās un vakariņās. Dietoloģe L.Neimanes kundze mums pastāstīja par to, cik proporcionāli šķīvī jābūt dārzeņiem, gaļai un graudaugiem, lai uzturs būtu veselīgs. Vēlāk mūs iepazīstināja ar dažām universitātes telpām, kur mācās studenti. Auditorijās bija dažādas dzīvības uzturēšanas ierīces, kas mums visiem likās ļoti interesantas.

Man ļoti patika šī ekskursija, un es pateicos manai klases audzinātājai par tās sarīkošanu.

Teodors Balodis, 6.a klases skolnieks

 

 

2019-04-05


Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas skolēniem ļoti labi rezultāti Pierīgas novadu angļu valodas olimpiādē ”Edelweiss” Ulbrokā - 2019

2019. gada 22.martā Ulbrokas vidusskolā notika Pierīgas novadu angļu valodas izteiksmīgas runas olimpiāde „Edelweiss” 3.-6.klasēm. Mūsu skola šajā olimpiādē piedalās jau ceturto gadu. Šogad olimpiādē piedalījās 54 skolēni no 20 Pierīgas skolām.

Konkursa mērķis ir motivēt skolēnus kvalitatīvi un radoši apgūt svešvalodu, kā arī atklāt daiļliteratūras burvību. Konkurss dod iespēju skolēniem objektīvi , kritiski izvērtēt savu sniegumu angļu valodas jomā. Skolēni prezentēja sevi, savu runas, izrunas un uzstāšanās mākslu. Godpilnās vietas tika piešķirtas katrā klašu grupā. Tika vērtēta skolēnu skatuves kultūra, izruna, radošums, emocionalitāte, valodas sniegums un daiļdarba aktualitāte, ko vērtēja kompetenta angļu valodas skolotāju žūrija.

No Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas konkursā piedalījās 6 skolēni. 3-4.klašu grupā piedalījās 2 dalībnieki – Jarno Leo Lucis no 4. b klases( sk. Inonanta Millere), kas ieguva 3. vietu un Krišjānis stīpnieks no 3.b klases ( sk. Inonanta Millere), kas saņēma žūrijas pateicību. Kopā 3.-4.klašu grupā piedalījās 28 dalībnieki - labākie skolēni no Pierīgas novadu skolām.

5.-6.klašu grupā  piedalījās 4 dalībnieki – Ilva  Černiša no 6.b klases ( sk. Inonanta Millere), kas olimpiādē ieguva 2. vietu /tikai 0,5 punkti Ilvu šķīra no 1. vietas/ un Kristers Rūdolfs Pikšs no 6.b klases( sk. Inonanta Millere), kas  ieguva 3.vietu, kā arī Annija Dāvidsone no 6.a  klases(sk. Sandra Vanaga), kas ieguva 3. vietu  un Dana Malahova no 6. a klases (sk.Sandra Vanaga ), kas saņēma žūrijas pateicību.  5.-6. klašu grupā  piedalījās 26 dalībnieki no Pierīgas novadiem.

Patiess prieks par mūsu skolas skolēniem! Paldies vispirms jau viņiem, ka izturēja līdz galam! Paldies arī skolēnu vecākiem, kas juta līdzi un palīdzēja, kā arī paldies skolas administrācijai un Garkalnes novada domei par atbalstu!

Lai veicas turpmāk!

Angļu valodas skolotājas Inonanta Millere un Sandra Vanaga

2019-04-05


Droša interneta diena Berģu skolā

Kā jau katru gadu februārī, arī šogad visā Latvijā tika atzīmēta Droša interneta diena. Berģu skolā viesojās Drošs internets Latvijā pārstāve Sandra Magrina. Viņa skolēniem vadīja nodarbības par drošību un piesardzību interneta vidē un bija ļoti iepriecināta uzzinot, ka šajā mācību gadā Berģu skolā telefonu un citu ierīču izmantošana ir ierobežota, ja vien to stundu laikā nelūdz izmantot priekšmetu skolotāji.

Droša interneta nodarbībās 2., 3.klašu zēni un meitenes vairāk uzzināja par Interneta neredzamo pusi,  5., 6.klašu skolēni par Digitālās pēdas nospiedumu un 7.-9.klašu  jaunieši par Virtuālo EGO (sekstingu, pašbildēm utt.). Tēmas ir ļoti aktuālas. Nodarbību vadītājas stāstījums bija atraktīvs un jauniešiem saprotams.

Gan jaunieši, gan skolotāji atzina, ka šīs nodarbības bija ļoti noderīgas un katram klausītājam lika aizdomāties par savām publicētajām bildēm internetā, par bilžu saturu un galvenais par to, ka nopublicētās bildes, izdzēst nav iespējams. Arī šķietami izdzēstas, tās turpina klejot pa interneta dzīlēm.

Paldies Drošs internets par iespēju piedalīties nodarbībās un paldies šo nodarbību vadītājai Sandrai Magrinai!

DVAJ Ilze Smilga

 

Foto šeit...

2019-03-20


9.KLASES ŽETONVAKARS

22.februāra vakarā kultūras centra “Berģi” mazajā zālē pulcējās 9.klases jaunieši, vecāki un skolotāji.

            Ļoti sirsnīgam un pārdomātajam jauniešu uzvedumam cauri vijās prieks un mazliet skumjas. Prieks par kopīgi pavadītiem 9 gadiem Berģu skolā, par piedzīvojumiem, par sadarbību ar skolas skolotājiem. Skumjas par šķiršanos no draugiem, klases un skolas biedriem, skolotājiem un iemīļotās skolas ar šaurajiem gaiteņiem. Tomēr līdz izlaidumam vēl daudz darāmā - čakli mācīties un gatavoties 9.klases eksāmeniem.

9.klases skolēnus bija ieradušies sveikt visi viņu audzinātāji – pirmā klases audzinātāja Džeina Bredika, Santa Zālamane, Egija Muižniece, Dainis Ļeļevs un, protams, Ilze Briņķe, kura ir audzinātāja kopš pagājušā mācību gada.

Tik daudz labu vārdu un pateicību, tik daudz atmiņu un skaistu brīžu, dziesmu un pārsteigumu!

Katrs 9.klases jaunietis saņēma žetongredzenu, kas vienmēr atgādinās par piederību Berģu skolai.

Liels paldies par skaisto vakaru, kura tapšanā piedalījās teātra skolotājs Reinis Vējiņš un mūzikas skolotāja Lolita Misāne! Paldies arī Reinim Putniņam par klases vēsturisko mirkļu apkopošanu un atainošanu pasākuma laikā, Edmundam Krampānam par pasākuma izgaismošanu, Dainim Ļeļevam par darbu ar jauniešiem (gatavojot dāvaniņas skolotājiem)! Paldies klases audzinātājai Ilzei Briņķei! Paldies jauniešu vecākiem! 

DVAJ I.Smilga

Foto šeit...

2019-03-20Arhīvs
     

Nākamā stunda skolā:
08:30
1. stunda
***********
Muižas ēkā:
08:30
1. stunda
Stundu saraksts:
1.- 9. klase

Skolas himnas fonogramma

Skolas himnas teksts
P O T C P S S
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19


Meklēšana ziņu arhīvā