Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5
     

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas pirmsskolas grupas Langstiņos

Adrese: Mediķu iela 4, Langstiņi.

Mērķis ir kvalitatīva bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei, īstenojot Pirmsskolas izglītības programmu. Grupas apmeklē 6-7 gadīgi bērni. Pedagoģiski audzinošais darbs tiek veikts pēc izstrādātām nedēļas tēmām, kuras kompleksi apvienojas vienotā tematiskā modelī, tādējādi saistot vienā veselumā atsevišķus mācību priekšmetus: latviešu valodu, matemātiku, dabaszinības, ētiku, sociālās zinības, mājturību un tehnoloģijas, sportu, mūziku un vizuālo mākslu. Bērnu dzīves organizācijas forma - rotaļspēles un rotaļnodarbības.

BMMP pirmsskolas sešgadīgo grupās tiek īstenota Džimbas 9 soļu drošības programa

2017-10-09


Pirmsskolas ziņu arhīvs