Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5
     

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas pirmsskolas grupas Upesciemā

Adrese: Skolas iela 14, Upesciems.

Pirmsskolā ir B6 grupa.
Mērķis ir kvalitatīva bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei, īstenojot Pirmsskolas izglītības programmu. Grupas apmeklē 6-7 gadīgi bērni. Pedagoģiski audzinošais darbs tiek veikts pēc izstrādātām nedēļas tēmām, kuras kompleksi apvienojas vienotā tematiskā modelī, tādējādi saistot vienā veselumā atsevišķus mācību priekšmetus: latviešu valodu, matemātiku, dabaszinības, ētiku, sociālās zinības, mājturību un tehnoloģijas, sportu, mūziku un vizuālo mākslu. Bērnu dzīves organizācijas forma - rotaļspēles un rotaļnodarbības.


Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas pirmsskolas grupas Langstiņos

Adrese: Mediķu iela 4, Langstiņi.

Pirmsskolā ir 5 grupas, B1 - B5

Pirmsskolas ziņu arhīvs