Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5
     

PII darba laiks:

P - 7:00-19:00
O - 7:00-19:00
T - 7:00-19:00
C - 7:00-19:00
P - 7:00-19:00

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS METODIĶES
MARITAS MEINARTES
PIEŅEMŠANAS LAIKI
PIRMDIENA - 15.00 – 18.00
CETURTDIENA – 8.00 – 13.00
IEPRIEKŠ PIETEIKTIES PA TĀLR. - 20265566
VAI E - VIDĒ

Kontakti

direktore Ilze Briņķe2946 5853
lietvede Elizabete Matjušenko6799 0388
2933 8507
pirmsskolas metodiķe Marita Meinarte2026 5566
saimniecības daļas vadītājs Edmunds Krampāns2022 4460
pirmsskolas dežurants2704 9671
pirmsskolas B7 grupa2704 9672
medmāsa PII Langstiņi29180330

PII atrašanās kartē - Upesciemā

PII atrašanās kartē - Langstiņos