Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5
     

Pedagogi PII

Marita Meinarte
Profesionālā maģistra grāds izglītības vadībā
Profesionālais bakalaura grāds pedagoģijā, pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācijaInāra Kvedaraviča
Profesionālais bakalaura grāds pedagoģijā
Pirmsskolas skolotāja kvalifikācijaSarma Geistarde
Profesionālais bakalaura grāds pedagoģijā.
Pirmsskolas skolotāja kvalifikācijaElga Tiltiņa
Profesionālais bakalaura grāds pedagoģijā
Bakalaura un maģistra grāds mūzikā.
Pirmsskolas skolotāja kvalifikācijaEva Zorģe
Pirmsskolas izglītības pedagogs - pirmā līmeņa profesionālā studiju programma


Līga Kalniņa
Pirmsskolas skolotāja - Profesionālā piektā līmeņa profesionālā studiju programma
Sporta skolotāja - Profesionālās augstākās izglītības diploms. Izglītības zinātņu bakalaura grāds sportā.
Izglītības un sporta darba speciālista visu izglītības pakāpju un līmeņu sporta skolotāja,
aktīvā tūrisma menedžera kvalifikācija.P O T C P S S
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22

Meklēšana ziņu arhīvā