Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Mēneša pasākumu kopskats

2018-02-26

1.nod. 5.a, 5.b kl. “Papardes zieds” (zēni un meitenes atsevišķi) (atb.I.Križevica)2018-02-27

Līdzpārvaldes sapulce (atb. I.Smilga)2018-02-27

6.klases Diagnosticējošais darbs matemātikā2018-02-28

3.klases Diagnosticējošais darbs matemātikā2018-02-28

5.-6.kl. vizuālās māksl.olimp. Garkalnē (atb.I.Vahtere)2018-02-28

6.a kl. eksk.uz A.Upīša memor.dzīvokli (Rīga) (atb.I.Križevica)Plkst. 14:00

2018-02-28

5.a kl.vec.sapulce (atb.I.Križevica)Plkst. 18:30