Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5
     


Sākas uzņemšana mācībām Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā 2024./25.m.g.

Iesnieguma veidlapas , atrodamas skolas mājas lapā    www.bmmp.lv/ mūzika/ uzņemšana, tiek pieņemtas klātienē vai elektroniski e-pastā bergu.pamatskola@ropazi.lv


Iesniegums uzņemšanai Mūzikas programmā » » »Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola ir akreditēta līdz 2028.gadam un īsteno šādas licencētas programmas:

 • Taustiņinstrumentu spēlē (klavieres);
 • Stīgu instrumentu spēlē (vijole, čells, ģitāra);
 • Pūšaminstrumentu spēlē (flauta, klarnete, saksofons);
 • Vokālajā mūzikā (kora klase);
 • Sitaminstrumentu spēlē.

 

2024.gadā piedāvājam bērniem no 5 - 6 gadu vecumam mācības SAGATAVOŠANAS KLASĒ interešu izglītības programmā.

Iestājpārbaudījums uz  1.klasi notiks:

2024.gada 30. maijā no plkst.14.00 – 18.00

 • mūzikā – mazā skolā dir. vietn. kabinetā.

 

Lai uzsāktu mācības 1. klasē:

 1.  jāaizpilda iesnieguma veidlapa (tai klāt jāpievieno bērna dzimšanas       apliecības kopija un ģimenes ārsta izziņa);
 2.  stājoties uz 2.-9. klasi, jāiesniedz mūzikas skolas liecība;
 3.  jāpiedalās iestājpārbaudījumā.

Uzņemot bērnus 1. klasē, iestājpārbaudījuma laikā tiek pārbaudīta bērna sagatavotība mācībām mūzikas programmā:

 1. nodziedāt brīvi izvēlētu dziesmu;
 2. atkārtot 3-4 pedagoga uzdotus vingrinājumus (izdziedot ar balsi un izplaukšķinot ar plaukstām ritmu).

Papildus informācija pa tālr. 25127109