Mūsu skolas Stīgu nodaļa ir daudzveidīga. Iespējams apgūt vijoles, čella un ģitāras spēli.

• Vijoļspēle
Viens no svarīgākajiem instrumentiem orķestrī ir vijole – stīgu instruments, ko parasti nevis strinkšķina, bet spēlē ar lociņu. Vijole ir plaši iecienīta un ir ļoti izteiksmīgs instruments.
Vijolei ir gara vēsture, un joprojām dažādās pasaules daļās tiek spēlētas dažāda veida vijoles.
Vijole, kādu mēs to pazīstam šodien, pirmoreiz tika izgatavota ap 1550. gadu un kopš tā laika tās izskats ir ļoti maz mainījies. Viens no izcilākajiem vijoļu meistariem bija itālietis Antonio Stradivāri un viņš bija tas, kurš izveidoja vijoli līdz pilnībai.• Čella spēle
Čells ( no itāļu violoncello) ir stīgu instruments, kam ir cilvēka balsij vistuvākā skaņa no visiem mūzikas instrumentiem. Čella mākslas uzplaukums vērojams XVIII gs., kad čelli stabili nostiprinājās orķestra sastāvā. Čells mūsdienās ir kļuvis ļoti populārs un to var dzirdēt ne tikai klasiskajā mūzikā, bet arī rock un popmūzikā.
• Ģitāras spēle
Ģitāras popularitāte izskaidrojama ar to, ka ar instrumentu ir iespējams izpildīt solo, pavadīt dziedāšanu, to darot atbilstoši katra vēlmēm un spējām. Ģitāra ir instruments, uz kura salīdzinoši ļoti ātri var apgūt spēlēšanas pamatus. Nozīmīgākais lēciens instrumenta popularitātei bija elektriskās ģitāras izgudrošana, kas notika 1930. gadu vidū, padarot ģitāru no pavadošā par vienu no vadošajiem soloinstrumentiem, jo vairs par šķērsli nebija instrumenta diezgan klusais skanējums.
Uzņemšanas vecums vijoļspēle, čella spēle:
• Sagatavošanas klasē – 6, 7 gadi; ģitāras spēlē – 8,9 gadi
1. klasē (programmā 20V) – 7, 8 gadi; ģitāras spēlē – 9, 10 gadi
Mācību ilgums:
• Sagatavošanas klasē – 1 gads
Programmā 20V – vijoļspēlē un čella spēlē - 8 gadi (1.-8.klase; iespēja turpināt mācības 9. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā), kokles spēlē un ģitāras spēlē – 6 gadi ( 1. – 6. klase).
Mācību priekšmeti:
Sagatavošanas klasē – Specialitāte, Mūzikas mācība
Programmā 20V – Specialitāte, Solfedžo, Mūzikas literatūra, Kolektīvā muzicēšana, Vispārējās klavieres
Vijoļspēle – Viktorija Žukova, Sandra Šnē.
Čella spēle – Ilga Ozola
Ģitāras spēle – Edgars Jercums