Šie skolā ir skaļākie instrumenti, un šos instrumentus grib mācīties arī zēni.
Iespējams apgūt flautas, klarnetes, un saksofona spēli, sitaminstrumenta spēli.
• Flautas spēle
Flauta ir ļoti sens mūzikas instruments. Flautas priekšteči ir dažādas mēlīšu stabules, svilpes. Senākais flautas paraugs bija garenflauta (blokflauta) jeb slīpflauta. Šķērsflauta sākotnēji bija klejojošu mūziķu instruments. Instrumenta pirmos paraugus izgatavoja no koka, tādēļ arī mūsdienu flautu, kas tiek gatavota no metāla vai plastmasas, pēc tradīcijas sauc par koka pūšaminstrumentu. XVII gs. beigās flautām parādījās pirmie vārsti. Tad arī instrumentu pirmoreiz iekļāva operas orķestrī.• Saksofona spēle
Saksofons - vēsturiski viens no jaunākajiem koka pūšaminstrumentiem (1841.g.).
Sākotnēji radīts kā militāro orķestru instruments, tomēr laika gaitā ieņēmis svarīgu lomu un guvis daudzpusīgas izmantošanas iespējas mūzikas pasaulē. Saksofons ir viens no populārākajiem pūšaminstrumentiem, kuru izmanto solo, kamermūzikā, pūtēju un arī simfoniskajā orķestrī. Īpaši jāatzīmē šī instrumenta loma džeza mūzikā.• Sitaminstrumentu spēle
Sitamie instrumenti tiek uzskatīti par pasaules senākajiem mūzikas instrumentiem, jo jau akmens laikmetā viens no sazināšanās veidiem bija kociņu, akmeņu, plaukstu vai dažādu priekšmetu sišana. Cauri laikmetiem un gadu simtiem šāda veida sišana attīstās un nonāk līdz cilšu un tautu unikāliem ritmiem, kurus izmanto savas mūzikas veidošanā vai rituālos. Mūsdienu sitamie instrumenti ir daudz progresējuši gan tehnoloģijas ziņā gan skaņējuma ziņā.
Marimba ir cēlusies no Āfrikāņu instrumenta Balafona un tās pirmsākumi ir meklējami Meksikā 16 gadsimtā. Marimbas spēle ir ļoti aizraujoša, jo tu vari spēlēt gan ātrus un žilbinošus, gan lēnus un liriskus skaņdarbus.
Nāc un apgūsti Marimbas, Bungu komplekta un dažādu citu perkusijas instrumentu spēli. Attīsti savas koordinācijas spējas, spēlējot sitamos instrumentus.
Uzņemšana:
• Sagatavošanas klasē – 6, 7 gadi
1. klasē (programmā 20V) – 7 - 9 gadi
Mācību ilgums:
• Sagatavošanas klasē – 1 gads
Programmā 20V – 6 gadi (1.-6.klase; iespēja turpināt mācības 7. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)
Mācību priekšmeti:
• Sagatavošanas klasē – Specialitāte, Mūzikas mācība
Programmā 20V – Specialitāte, Solfedžo, Mūzikas literatūra, Kolektīvā muzicēšana, Vispārējās klavieres.
Flautas spēle – Ilze Krapauska
Saksofona spēle – Matīss Ozoliņš
Sitaminstrumenti – Rūdolfs Daņiļēvičs
Orķestra diriģents - Egils Šķetris
Klarnetes spēle - Katrīna Stikute