1. klasē uzņem audzēkņus ar priekšzināšanām izvēlētajā specialitātē (pēc sagatavošanas klases), taču atsevišķās specialitātēs atkarībā no vecuma un muzikālajām dotībām, audzēkņi var tikt uzņemti 1. klasē arī bez priekšzināšanām. Lai iestātos Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas 1. klasē profesionālās ievirzes programmā mūzikā : stājoties uz 2.-9. klasi, jāiesniedz mūzikas skolas liecība; jāpiedalās iestājpārbaudījumā. Uzņemot bērnus 1. klasē, iestājpārbaudījuma laikā tiek pārbaudīta bērna sagatavotība mācībām mūzikas vai mākslas programmā, kā arī muzikālās dotības.

Iestājpārbaudījuma laikā:
mūzikā - jāatskaņo sagatavota programma specialitātē (instrumenta spēlē, vai dziedāšanā); pārbauda bērna muzikālās dotības (muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu);
mākslā - jāizstrādā radošs darbs.
Papildus informācija pa tālr. 28487880