Sākas uzņemšana mācībām Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā

Iesnieguma veidlapa , atrodama skolas mājas lapā www.bmmp.lv/ mūzika/ uzņemšana, tiek pieņemta klātienē vai elektroniski e-pastā bergu.pamatskola@ropazi.lv

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola ir akreditēta līdz 2028.gadam un īsteno šādas licencētas programmas:

2023.gadā piedāvājam bērniem no 5 - 6 gadu vecumam mācības SAGATAVOŠANAS KLASĒ interešu izglītības programmā.

Iestājpārbaudījums uz 1.klasi notiks:

2023.gada 1. jūnijā no plkst.14.00 – 18.00

Lai uzsāktu mācības 1. klasē:

Uzņemot bērnus 1. klasē , iestājpārbaudījuma laikā tiek pārbaudīta bērna sagatavotība mācībām mūzikas programmā:

Papildus informācija pa tālr. 25127109