Uzņemšana Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas mūzikas programmās
Aicinām bērnus apgūt profesionālās ievirzes un sagatavošanas klases izglītības programmas mūzikā: Lai iestātos Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas sagatavošanas klasē mūzikā un mākslā:
Papildus informācija pa tālr. 28487880