Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5
     

Skolotāji profesionālās ievirzes programmās mūzikā

Taustiņinstrumentu spēles pedagogi
Kristīne Ozola
Klavierspēle kā mūzikas radošās izpausmes veids - spēja sajust un prast mācīties!


Kontakti šeit...

Anželika Jercuma
Ja jau mūzikas klausīšnās ir efektīgs palīgs smadzeņu sakārtošanā un dziedināšanā, nav grūti iedomāties, kādas dividendes šajā sakarā spēj sniegt daudz lielākas investīcijas smadzeņu attīstībā - mūzikas izpildīšana, klavierspēle...

J.Birzkops

Kontakti šeit...


Inese Andersone

Dzīvi dzīvot, bet ne tēlot, Mūžam nesadegt, bet kvēlot!

Kontakti šeit...


Māris Lasmanis - koncertmeistarsKontakti šeit...

Sitaminstrumentu spēles pedagogi
Rūdolfs DaniļēvičsKontakti šeit...

Stīgu instrumentu spēles pedagogi


Sandra Šnē
Gudrie ir teikuši: Pastāv tas,kurš mainās. Es nedalu mīuziku labajā,pareizajā t.i. nopietnajā, klasiskajā un ne tik pareizajā vieglajā. Kad mācījos toreizējā Latv.Valsts Jāz. Vītola Konservatorijasas 2. kursā, sāku strādāt Latvijas Nacionālajā Sinfoniskajā Orķestrī. Pēc dažiem gadiem izveidojām kamerorķestri "Rīgas Kamermūziķi", kurā mēs atļāvāmies priekš tiem laikiem pretenciozi interpretēt baroka mūziku. Ar šiem kolektīviem ir pabūts Skandināvijas valstīs Vācijā, Francijā, Spānijā, Anglijā, Grieķijā, Itālijā, Portugālē. Un es varu teikt, ka man ir paveicies dzīvē satikt un kopā strādāt ar dažādākajām personībām-domu biedriem. Tāpēc satiekot Ievu Putniņu un pārējos kolēģus ir patiess prieks par viņas saprotošo, varētu teikt brīvdomājošo pieeju pret visdažādākajiem mūzikas stilem. Pateicoties viņas ieguldītajam darbam, man ir iespēja realizēt savu pārliecību par labu mūziku visdažādākajos žanros. Un to arī gribētu dot saviem skolniekiem.


Kontakti šeit...

Ilga Ozola - čels
Ja dari, tev taps dots!


Kontakti šeit...

Arvils Rihards Bernāts - ģitāraKontakti šeit...


Viktorija Žukova - vijole

Mūzika dzimst trīs reizes: pirmoreiz komponistā, otrreiz - atskaņotājā, trešo reizi - klausītāju sirdīs /Kabaļevskis/

Kontakti šeit...

Kora klase


Ginta Ozola

Kontakti šeit...
Ritvars Ozols

Kontakti šeit...

Pūšaminstrumentu spēles pedagogi


Matīss Ozoliņš

Kontakti šeit...

Orķestra diriģents Egils Šķetris

Kontakti šeit...

Mūzikas teorijas pedagogi


Ginta Ozola

Kontakti šeit...

Ritvars ozols

Kontakti šeit...