Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5
     

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola - mūzikas nodaļa


Skolas rekvizīti:

Ropažu novada pašvaldība
Reģ.nr. LV90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

AS "SEB banka", kods UNLALV2X, konta nr. LV79UNLA0033300130908
AS Swedbanka, kods HABALV22, konta nr. LV91HABA0551024208997
AS Luminor, kods RIKOLA2X, konta nr. LV76RIKO0002013196683

Saņēmējs:

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

Skolas 8, Upesciems, Ropažu nov. LV - 2137Kontakti


Foto šeit...
direktore Ilze Briņķe2946 5853
lietvede Elizabete Matjušenko6799 0388
2933 8507
direktora vietniece prof. ievirzes programmā mūzika Ilga Ozola
Pieņemšanas laiki:
Otrdiena - 12:00-14:00
Trešdiena - 17:00-19:00
25127109
E-pasts:
STĪGU INSRUMENTU SPĒLE- Čella spēle Ilga Ozola
Foto šeit...
25127109
E-pasts: ,
STĪGU INSRUMENTU SPĒLE - Vijoļspēle Sandra Šnē
Foto šeit...
29433222
E-pasts:
STĪGU INSRUMENTU SPĒLE - Vijoļspēle Viktorija Žukova
20240929
E-pasts:
STĪGU INSRUMENTU SPĒLE - Ģitāras spēle Arvils Rihards Bernāts 20112988
E-pasts:arvilsbernats@gmail.com
MŪZIKAS MĀCĪBA, SOLFEDŽO, KORIS Ginta Ozola 22034034
E-pasts:gintaoz@gmail.com
KORA KLASE Ritvars Ozols29297286
ORĶESTRA DIRIĢENTS Egils Šķetris 29489549
E-pasts:
PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE - Saksofona spēle Matīss Ozoliņš
Foto šeit...
25939179
E-pasts:
PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE - Flautas spēle
Foto šeit...

E-pasts:
SITAMINSTRUMENTU SPĒLE Rūdofs Daņiļēvičs28339355
E-pasts: rddrumer@gmail.com
KONCERTMEISTARS Māris Lasmanis
Foto šeit...
29207005
E-pasts:
TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE Anželika Jercuma
Foto šeit...
26526103
E-pasts:
TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE Inese Andersone
Foto šeit...
26440141
E-pasts:
MŪZIKAS LITERATŪRA, SOLO DZIEDĀŠANA Ritvars Ozols29297286
TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE Kristīne Ozola
Foto šeit...
29378892
E-pasts:
KLARNETES SPĒLE Katrīna Stikute 27831733
E-pasts: katrina_stikute@inbox.lv