Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5
     

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas kamerorķestris II Latvijas izglītības iestāžu simfonisko orķestru, kamerorķestru un stīgu orķestru festivālā - konkursā „Con Anima” 2018.g. 7. aprīlī.

Skolas orķestris izveidots 2016. gada janvārī. Ar nelielu skaitu audzēkņu un lielu apņemšanos, ka skolā būs orķestris, ar katru mēnesi, piepulcējot arvien vairāk interesentu, un ar katru koncertu, pierādot, kopā muzicēšanas skanējumu nostiprinājās orķestra sastāvs.

No 2016. gada septembra orķestra diriģents ir Egils Šketris. Esam pavisam jauns kolektīvs. Strādājot kopā ar komponistu un koncertmeistaru Māri Lasmani, mūsu orķestra repertuārs ir oriģināls ar viņa skaņdarbiem Egila Šketra aranžējumā.

2018.gada 7.aprīlī orķestris uzdrošinājās pirmoreiz piedalīties II Latvijas izglītības iestāžu simfonisko orķestru, kamerorķestru un stīgu orķestru festivālā - konkursā

„Con Anima” Rīgas 6.vidusskolā.

Liels prieks par lielo mūsu atbalstītāju pulku –audzēkņu vecākiem, kas iedvesmoja mūsu orķestra dalībniekus nospēlēt ar degsmi un skanīgi. Tas, protams, nepalika nepamanīts arī žūrijai, kas piešķīra mūsu orķestrim I pakāpes diplomu.

Arī vecāki pēc mūsu uzstāšanās bija patīkami pārsteigti, emocionāli gandarīti, ka mēs to varējām izdarīt un visi kopā baudījām vēl skaņdarbu skanējumu gaitenī, kavējoties šajā mūzikas gaisotnē.

Nu orķestra pirmā lielā uzstāšanās radusi jaunas idejas, iedvesmu, motivāciju turpināt strādāt tālāk un pilnveidoties! Paldies orķestra instrumentu specialitāšu skolotājiem – Viktorijai Žukovai, Matīsam Ozoliņam, Matīsam Veigulim un diriģentam Egilam Šķetrim.

 

 

Direktora vietniece profesionālajā ievirzē Ilga Ozola

2018-04-17


Mūzikas ziņu arhīvs