Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5
     

Skolotāji profesionālās ievirzes programmās mākslā

Gunta Vēvere
Profesionālās ievirzes programmas «Vizuāli plastiskā māksla» skolotāja un nodaļas vadītāja
Pasniedz zīmēšanu


"Arī tad, kad debesīs ir mākoņi, saule spīd!"


Diāna Krieviņa
Profesionālās ievirzes programmas «Vizuāli plastiskā māksla» skolotāja
Pasniedz darbu materiālā, veidošanu un izvēles priekšmetu «Keramika»


Ja daba ir matērija, kas tiecas kļūt par dvēseli, tad
māksla - dvēsele, kas izpauž sevi caur materiālo.

/O. Vailds /


Maija Purgaile - skolotāja
Pasniedz kompozīciju, mākslas valodas pamatus un izvēles priekšmetu «Tekstils»

"Esi radošs, varošs, mīlošs, lai Sirds Gaisma klīdina tumsu".


Ramona Pēkšēna - skolotāja
Pasniedz izvēles priekšemtu "Stiklu", kompozīciju un mākslas valodas pamatus

"Darbs dara darītāju"


Dagne Ventiņa - skolotāja


"Kur ir prieks,tur ir atkal cerība un viss cits, kas dzīvi sasilda un dod tai jaunas krāsas." (Kārlis Skalbe)