Kā iegūst naudu?

Profesijas

Profesijas | Kāpēc cilvēki strādā?

Uzdevums: Atceries, kuru profesiju pārstāvjus tu šorīt satiki/redzēji ceļā uz skolu! Pievieno, velkot līniju ar peli, konkrētajam profesijas pārstāvim viņa darba piederumus vai to, kas saistīts ar viņa darbu, un profesijas nosaukumu! Pastāsti, ko katras profesijas pārstāvji dara?

Uzdevumus: Kādām īpašībām jābūt šo profesiju pārstāvjiem, kāpēc? Pievieno katram profesijas pārstāvim vismaz vienu, tavuprāt, nepieciešamu īpašību!