Financial resources planning, spending and scale strengthening.
The Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia and State Education Development Agency provided funding for the project.

My money

logo

Mācību materiāla „Finanšu līdzekļu plānošana, tērēšana un vērtību skalas nostiprināšana” ieviešana Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā.

2012.gads.