Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5
     

Uzņemšana


Apsveicam!

2017-04-22


Baltu valstu literatūras nedēļa

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola 27.03.-31.03. piedalījās Jonavas skolu bibliotekāru metodiskās apvienības (Lietuva) organizētā starptautiskā projektā „Baltu valstu literatūras nedēļa”, kuras mērķis bija vecināt lasīšanas prasmi, popularizēt kaimiņtautu – Latvijas, Lietuvas – literatūru, kultūru, starpkultūru sakarus, sadarbību. Projekts tika īstenots Starptautiskās bērnu grāmatas dienas priekšvakarā, kas tiek atzīmēta kopš 1967.gada vairākās pasaules valstīs 2.aprīlī (Hansa Kristiana Andersena dzimšanas dienā). Visu projekta nedēļu 23 dalībskolas Lietuvā organizēja pasākumus veltītus Latvijai, tās literatūrai, kultūrai, bet 18 dalībskolas Latvijā iepazina Lietuvas kultūru, literatūru. Projekta organizatorus pārsteidza dalībnieku entuziasms un radošums. Skolās notika abu valstu grāmatu iepazīšana, viktorīnas, skolēni zīmēja ilustrācijas lasītām grāmatām, radīja dažādus radošos darbus, iestudējumus, filmas, reklāmas, mācījās dziesmas, spēles, dančus.Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā no 1.marta līdz 31.martam 5.a, 6. un 8.klases skolēni tika aicināti meklēt lietuviešu literatūru skolas bibliotēkā http://bmmp.lv/ (paldies Ivetai Krišjānei), Upesciema Tautas bibliotēkā http://garkalne.lv/utb/ (paldies Ivetai Pastarei), Rīgas Centrālā bibliotēkā http://www.rcb.lv/archive//index.php?option=com_frontpage (paldies Juglas un "Strazdu" filiālēm), kā arī citās bibliotēkās, lai 22.martā stāstītu cits citam par lasīto, dalītos viedokļiem, diskutētu. Skolēni lasīto vizualizēja - zīmēja, kolāžas veidoja, gleznoja, veidoja instalācijas.

Savukārt 29.martā 5.a un 6.klases skolēni prezentēja projekta darbu "Reklāma izlasītajai lietuviešu grāmatai", ko iesāka latviešu valodas un literatūras stundās. Skolēni drīkstēja izvēlēties reklāmas formu (plakāts, audio, video, buklets, teātris u.c.), kā arī darba formu-individuāli, grupā, pārī. Paldies Lolitai Misānei par sapratni, kad skolēni izlēma mūzikas ansambļa vietā apmeklēt skolas bibliotēku, skolas apkārtni u.c., lai izveidotu video!Radošie darbi bija skatāmi, un skolēnu atziņas par lasītām grāmatām bija lasāmas 27.03.-19.04. skolas otrā stāva gaitenī, kā arī https://www.facebook.com/groups/276831082747361/.

Pēc projekta beigām skolēni atbildēja uz aptaujas jautājumiem, kurā noskaidrojās, ka pirms starptautiskā projekta „Baltu valstu literatūras nedēļa” 17,2% skolēni jau bija lasījuši lietuviešu autoru darbus, bet 44,8% skolēni nepievērš uzmanību rakstnieka tautībai. Projekts deva iespēju skolēniem iziet ārpus klases sienām, apmeklējot ne tikai skolas un Upesciema tautas bibliotēku, bet iepazīt Pierīgā un Rīgā citas bibliotēkas. Tikai 12 skolēni no 58 atzina, ka esot bijušas problēmas atrast lietuviešu rakstnieku grāmatas, bet pārējiem neesot grūtību sagādājis vai tikai daļēji bijis grūti tikt pie vajadzīgās grāmatas. Visvairāk skolēnu (24,10%) pie grāmatām tikuši kādā no Rīgas Centrālajām bibliotēkām, kur, protams, piedāvājuma klāsts ir visplašākais un arī eksemplāru skaits lielākais, līdz ar to skolēni iepazina tās bibliotēkas, kuras, visticamāk, arī apmeklēs tālākās studiju gaitās. Lai tiktu pie nepieciešamās grāmatas, 22,4% skolēnu sadarbojās-daloties, mainoties ar daiļliteratūru. Skolēni apmeklēja ne tikai skolas bibliotēku, Upesciema Tautas bibliotēku, bet arī Garkalnes bibliotēku, kā arī citas Pierīgas bibliotēkas, šķiet, vistālākā bija Alūksnes bibliotēka, no kuras krājumiem uz Upesciemu atceļoja lietuviešu grāmata. Bija skolēni, kas ieskatījās savas mājas bibliotēkas plauktos, kā arī iegādājās grāmatu grāmatnīcā. Aptauja rāda, ka skolēni mācās būt patstāvīgi, jo 44,80% paši bija nepieciešamo literatūru sagādājuši, atraduši, 32,80% palīdzējuši ģimenes locekļi tikt pie grāmatas, 12,10% palīdzība lūgta bibliotekārei, bet 10,30% vērsušies pēc palīdzības pie skolotājas. Patīkami, ka projekta laikā izlasītās grāmatas 81% lasītāju ir sagādājušas prieku un 94,80% skolēnu ieteiktu izlasīto grāmatu arī lasīt citiem. Tomēr gadās arī tā, ka izvēlētā grāmata nav uzrunājusi, šoreiz grāmatas izvēlē bija vīlušies 11 skolēni, tomēr tikai 3 skolēni izlasīto grāmatu nevienam neieteiktu lasīt. Patīkami apzināties, ka mūsu skolas jaunieši ir gatavi jauniem izaicinājumiem un iepazīt jaunas kultūras, jo no aptaujātajiem 58 skolēniem 54 skolēni atzina, ka ir vērts piedalīties šāda veida projektos, kad var uzzināt kaut ko vairāk par cittautu literatūru, valodu, kultūru, vēsturi.Paldies skolotājai Indrai Brantēvicai, skolotājai Inonantai Millerei par atsaucību, paldies skolas direktorei Ilzei Briņķei par atbalstu! Paldies Santai Šulcai par gudru padomiņu! Paldies kolēģiem un skolas tehniskiem darbiniekiem par labiem vārdiem! Paldies http://bmmp.lv/ un http://garkalne.lv/ mājas lapu administratoriem!

LIELUMLIELS paldies visiem 5.a, 6., 8. kl. skolēniem, kas atsaucās, iesaistījās, izrādīja interesi un ieteica idejas projekta aktivitātēm! Paldies skolēnu ģimenēm par atbalstu un atsaucību!

Ieva Križevica,
projekta koordinatore,
latviešu valodas un literatūras skolotāja

Video galerija šeit...

Foto galerija šeit...

2017-04-21


Apsveicam!

2017-04-19


Apsveicam!

2017-04-19


Apsveicam!

Sīkāk skatīt šeit...

2017-04-11


Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā pavasaris nāk ar jaunām vēsmām.

Kā jau ierasts, divas reizes katra mācību gada laikā skolēnu vecākiem ir bijusi iespēja tikties ar priekšmetu skolotājiem rudenī un pavasarī - Vecāku dienā, lai individuāli pārrunātu skolēna veiksmes, neveiksmes, rastu kopīgus risinājumus.9. martā Berģu skola vecākus laipni sagaidīja ar jauninājumu – skolas 3. stāvā bija iespēja aplūkot 5.-9. klašu skolēnu glītāko pierakstu burtnīcu izstādi, 2. stāvā varēja iepazīties ar 1.-4. klašu skolēnu glītā rokraksta konkursa labākajiem darbiem, bērnu projektiem, radošajiem darbiem latviešu valodā, krievu valodā un interesantākajiem veikumiem vizuālās mākslas stundās.Vecākiem bija iespēja iepriekš pieteikties un laika posmā no plkst.17.00 līdz 18.00 individuāli tikties ar priekšmetu skolotājiem.
Savukārt plkst.18.00-19.00 konferenču zālē interesenti bija aicināti uz skolas psiholoģes S. Bērziņas lekciju par skolēnu atkarību no informāciju tehnoloģijām.
Ļoti ceram, šogad aizsākto tradīciju - Vecāku dienas pasākumus – arī turpmāk veidot kā plašāku pārskatu pār padarīto un sniegtu aktuālu un noderīgu informāciju gan vecākiem, gan pašiem bērniem.
Sīkāk skatīt šeit…Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola izsaka pateicību sākumskolas skolēniem par piedalīšanos 2016./2017.m.g. glītrakstīšanas konkursā.


Sīkāk skatīt šeit…

Tāpat Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola izsaka pateicību 5.-9.klašu skolēniem par piedalīšanos 2016./2017.m.g. glītāko pierakstu konkursā.

Sīkāk skatīt šeit…

No 6.marta līdz 10.martam plkst.8.00-14.00 Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas skolēnu līdzpārvalde aicināja piedalīties akcijā – 5 DIENAS BEZ TELEFONA!, proti – skolā neizmantot telefonus. Akcijā piedalīties tika aicināti arī skolotāji, lai rādīt piemēru bērniem. Akcijas mērķis bija mudināt skolēnus ieraudzīt vienam otru, runāties, draudzēties, spēlēt spēles un pamanīt, ka tuvojas pavasaris. Ikdienā starpbrīžos vērojama pārāk liela aizraušanās ar pieejamo informāciju telefonos. Šo 5 dienu laikā tiešām bija redzams ievērojams skolēnu atbalsts akcijai.

Sīkāk skatīt šeit…

un šeit...


Lai izdodas baudīt pavasari ar jaunām idejām, gaišām domām un patiesu smaidu sejā!

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas DVAJ Ilze Smilga

2017-04-06


Apsveicam!

Skatīt vairāk šeit...

2017-04-06


Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas "Draudzības koncerts"

Šī gada 29. martā Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā vidusskolā izskanēja trīs Mūzikas skolu draudzības koncerts. Šo koncertu var uzskatīt kā aizsākumu pavasara koncertam, kurā apvienojas Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas, Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas un Garkalnes mākslu un vispārizglītojošās vidusskolas mūzikas programmu kolektīvi.

Katra skola priecēja ar saviem orģināliem priekšnesumiem. Bērni varēja dzirdēt instrumentus, kas viņu skolā netiek mācīti.

Mūsu skolu pārstāvēja: vijoles klase – Emīlija Moče, čella klasi – Ance Siliniece un Adrianna Štikāne, flautas klasi – Annija Dāvidsone, sitaminstrumentu klasi – Artūrs Veģeris un skolas orķestris diriģenta Egila Šķetra vadībā. Strādājot roku rokā kopā ar mūsu komponistu un koncertmeistaru Māri Lasmani mūsu orķestra repertuārs ir oriģināls ar Māra Lasmaņa skaņdarbiem, neatkārtojams un nenokopējams. Orķestris skan labi, moderni, stilīgi. Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā!

Direktora vietniece profesionālajā ievirzē: Ilga Ozola

2017-04-04


Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas 2. – 4. klašu kora koncerts "Man dziesmiņu nepietrūka"

Šī gada 28. martā Ikšķiles Tautas namā muzicēja kori no Ikšķiles vidusskolas un Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas. Koncertā skanēja latviešu tautas dziesmas un komponista Didža Rijnieka dziesmas kordiriģentes Ingūnas Rijnieces vadībā.

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas koris šajā mācību gadā ir plašinājies un tā sastāvā ir 28 audzēkņi. Priecēja, ka 7. kora klases audzēknei Emmai Danielai Grāpei tika uzticēts diriģēt abu koru kopkori un viņa varēja apliecināt savas jaunās diriģentes spējas šajā koncertā. Skaisti un sulīgi izskanēja tautas dziesma “Trīcēj kalni, skanēj meži”, kas liecina par mūsu kora labu sagatavotību koru skatei, kas notiks 7. aprīlī Ķekavā.

Lai veicas!

Direktora vietniece profesionālajā ievirzē: Ilga Ozola

2017-04-04


Apsveicam!

2017-04-03


Apsveicam!

2017-04-03


Garkalnes ziņas - par sportu īsumā

2017-04-02


Skolas angļu valodas olimpiāde ”Can I do it ?‘’

Lai veicinātu izglītojamo interesi par svešvalodām, piedāvājām izglītojamajiem iespēju vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes angļu valodā, kā arī celt izglītojamo pašapziņu, popularizēt angļu valodu un veicināt prasmi uzstāties publikas priekšā
21. martā notika skolas angļu valodas olimpiāde ”Can I do it ?” 3.- 6. klašu skolēniem.
Olimpiādē piedalījās 27 skolēni.
3.klašu grupā 1. vietu ieguva –Luīze Stendere- Šteinberga.(3b.kl.)
2. vietu ieguva Elza Marija Lazdiņa(3.b kl.) un 3.vietu ieguva Katrīna Berce(3.b kl.)
4.klašu grupā 1. vietas ieguva Annija Dāvidsone (4.a) un Ilva Černiša (4a).
2. vietas ieguva – Markuss Daņilovs (4b) un Samanta Vasiļevska (4b)
3. vietas ieguva – Dana Malahova(4.a), Tomass Brenčevs (4.b),Kristers Rūdolfs Pikšs(4.b) un Laura Medne (4.b).
5.klašu grupā 1. Vietu ieguva Evija Černiša (5.b).
2. vietas ieguva Elīza Knikste (5.a) un Katrīna Smilga (5.b) 3. vietas ieguva –Veronika Stendere- Šteinberga (5.b) un Madara Šņickovska (5.b).
6.klasē 1.vietu ieguva Andris Mednis, 2.vietu Kristofers Neļķe un 3.vietu Valters Eglītis.
Paldies skolas vadībai par atbalstu konkursa organizēšanā un klašu audzinātājiem par sapratni un līdzi jušanu, kā arī žūrijas komisijai – iepriekšējo gadu konkursu laureātēm – Ancei Strazdiņai, Amandai Bergamanei, Elizabetei Rendorei, Elīnai Ščerbickai un skolas līdzpārvaldes priekšsēdētājai Sintijai Riekstiņai. Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem par atsaucību un aktivitāti, kā arī viņu vecākiem par atbalstu.

Angļu valodas skolotājas Sandra Vanaga un Inonanta Millere

2017-03-30


Foto konkurss

Plašāka informācija šeit...

2017-02-05


Ziņu arhīvs