Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Ekoskola


2017./2018.m.g.2016./2017.m.g.
PADOMI kā pavadīt dienu bez iepirkšanās!2015./2016.m.g.Darbības plāns šeit...
Vides pulciņa telpas un laiki šeit...
2014./2015.m.g.

Ekopadome

GADA TĒMA - Mežs

Vides kodekss

Rīcības plāns2013/2014. m.g.

Ekoskolas projekta koordinātore - Baiba Maskoļūna.
Ekopadomes vadītājs - Lukass Dāvids Vestbergs (9.kl.)

(Pārraudzība, vadīšana, izvērtēšana, virzība)
Ekopadomes organizatoriskā darba vadītāja - Evija Kralliša (9.kl.)
(Saziņa un informēšana)
Ekopadomes tehniskā darba vadītāja - Jana Vainovska (7.kl.)
(Izpildījums)

Ekopadomes dalībnieki

GADA TĒMA - VESELĪGS DZĪVESVEIDS

Vides kodekss
Rīcības plāns
Vides novērtējums


2013. gada 2. oktobrī Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas Ekopadomes pārstāvji bija ielūgti uz svinīgo ceremoniju Rīgas Latviešu biedrības namā saņemt Latvijas Ekoskolas nosaukumu un diplomu, kas ir nacionāla līmeņa balva skolām ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā. Lasīt vēl...

2012/2013. m.g.

Dalībnieki Ekoskolas padomē
Darbības plāns
BMMP vides kodekss
BMMP vides novērtējums
BMMP vides novērtējums par 2012./13. m.g. (uzlabots 2. semestrī, izmantojot skolas vides audita rezultātus)

Mācību gada beigās, izvērtējot vides aizsardzībā paveikto, skolai būs iespēja pretendēt uz Ekoskolas nosaukumu. Ekoskolu programmā šobrīd ir iesaistītas vairāk kā 40 000 skolas visā pasaulē. Ekoskolas programmas ietvaros skolā tiek veidota vides pārvaldības sistēma, kas izglīto skolēnus vides jautājumos un ir efektīva skolas un skolas apkārtnes (apkārtējās vides) resursu apsaimniekošanā.

Oktobra beigās un novembra sākumā skolā tiks veikts vides novērtējums, kas ietvers atkritumu, ūdens, elektroenerģijas patēriņu un skolas apkārtnes dzīvās dabas stāvokļa novērtējumu. Pēc rezultātu apkopošanas un izvērtējuma tiks izstrādāts rīcības plāns un vides kodekss šim mācību gadam. Pēc provizoriskiem rezultātiem, jau ir zināms, ka šī mācību gada vides aizsardzības tēma skolā būs atkritumi un lielākā daļa ekoskolas aktivitāšu tiks saistītas ar to samazināšanu un šķirošanu. Sīkāk...

"Zaļās Vārnas Vēstis" 2012. gada Nr.2, 1.-2. lpp.
– Foto galerija: Ekoloģiskās pēdas nospieduma aprēķināšana
Ecological footprints calculation for World Days of Action in Bergu Music, art and primary school
Ecological footprints calculation for World Days of Action (prezentācija)
"Garkalnes Novada Vēstis" 2013. gada janvāris Nr.125, 6. lpp.
"Domā un šķiro" rezultāti