Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5
     

Ēdināšana

Ēdienkarte 1.-4. klasei


Ēdienkarte 5.-9. klasei


Launags

Alergēnu kodi ēdienkartē

Garkalnes novada Dome ir piešķīrusi brīvpusdienas visiem BMMP skolas audzēkņiem no 1.- 9. klasei.
* Launaga cena ir € 0,90.

* Launagu var pieteikt un atteikt līdz tekošās dienas plkst. 12:00.
* Launagu var atteikt skolas ēdnīcā vai pa telefonu 27098917, 67990490 .
* Par launagu apmaksu var veikt skolas ēdnīcā (tikai skaidrā naudā) vai ar pārskaitījumu, maksājot vismaz par vienu nedēļu.
* Ja apmaku veic ar pārskaitījumu, par to ir jāinformē ēdnīcas darbinieks.

Rekvizīti maksājumiem: SIA "Līče"
Jurid.adrese: Saulgriežu iela 3, Garkalnes novads, LV-1024
Reģ.Nr.: LV 40103260052
Norēķinu rekvizīti: AS DNB banka
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV34 RIKO 0002 0132 72905

Maksājuma uzdevumā norādīt mācību iestādes nosaukumu, klasi, bērna vārdu, uzvārdu, periodu par kuru tiek maksāts!

Kontaktpersona: Iveta Zujeviča, tālr. 26 410 526

     

Nākamā stunda skolā:
08:30
1. stunda
***********
Muižas ēkā:
08:30
1. stunda
Stundu saraksts:
1.- 9. klase

Skolas himnas fonogramma

Skolas himnas teksts
P O T C P S S
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13


Meklēšana ziņu arhīvā