Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5
     

Bibliotēka

Darba laiks:
Pirmdien 9 - 17
Otrdien 9 - 17
Trešdien 9 - 17
Ceturtdien 9 - 17
Piektdien 9 - 17
Katra mēneša pēdējā piektdiena ir metodiskā diena, kad bibliotēka apmeklētājiem ir slēgta!

Skolas bibliotekāre
Iveta Krišjāne, mob. 2831 9781
e-pasts:

Bibliotēkas elektroniskais katalogs


Bibliotēkas reglaments šeit...


Bibliotēka 2017./2018. m. g.

Žurnāls vecākiem Nr.3Žurnāls vecākiem Nr.2Jaunās grāmatasŽurnāls vecākiem Nr.1Bibliotēka janvārī


Bibliotēka decembrī


Bibliotēka novembrī


Sirsnīgi sveicieni pedagogiem un skolas darbiniekiem Skolotāju dienā!
Paldies par Jūsu skaisto, atbildīgo darbu! Lai vienmēr Jūs sasilda,
iepriecina, izglīto un sniedz atpūtu grāmata!


Skolas bibliotekāre Iveta

Bibliotēka septembrīSkolas bibliotēkā ir atvērta grāmatu izstāde

Skolas bibliotēkā ir atvērta grāmatu izstāde, kura veltīta Dzejas dienām 2017. Visi laipni gaidīti!

Bibliotekāre Iveta Krišjāne.


Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2017 grāmatu kolekcija


Bibliotēka 2016./2017. m. g.

Bibliotēka maijā


Bibliotēka aprīlī


Bērnu žūrija

Lai aizpildītu "'Bērnu Žūrijas" anketu 2016. gadam jāieiet "Bērnu Žūrija" mājas lapā www.lasamkoks.lv/tini/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/
Mūsu skolas piekļuves kods ir : PRVRH

Skolas bibliotekāre Iveta Krišjāne, mob. 28319781


Bibliotēka novembrīBibliotēka septembrīBibliotēka maijā:

Mācību gada noslēgumā jānodod visas mācību grāmatas, vēlams salabot, izdzēst ierakstus, izņemt lapiņas. Daiļliteratūras grāmatas var lasīt arī vasaras periodā, nododot mācību gada laikā paņemtās.
Turpinās “Bērnu, jauniešu un vecāku Žūrijas” grāmatu lasīšana, jaunais grāmatu saraksts šeit...
Izsaku pateicību ģimenēm, kuras ziedojušas skolas bibliotēkai grāmatas, Elīnas Sičevas un Paula Andreja Sičeva ģimenei, Miķeļa Auškāpa ģimenei!

Skolas bibliotekāre Iveta, mob. 28319781

Zvaigzne ABC izsludina lasīšanas stafeti jaunajiem grāmatu lasītājiem!


Tev ir 7-16 gadi? Tev patīk lasīt grāmatas? Tu esi aktīvs sociālajos tīklos? Mums Tev ir lieliska ziņa! Piedalies Apgāda Zvaigzne ABC grāmatu lasīšanas stafetē un laimē kruīza ceļojumu Rīga-Stokholma- Rīga, planšetdatoru, balvu no Stabilo vai žūrijas specbalvu no Apgāda Zvaigzne ABC. Plakātu un saite uz nolikumu šeit...

Bibliotēka maijāBibliotēku nedēļaLieldienas ir saules svētkiBibliotēka februārīLūgums visiem skolēniem un vecākiem

Lūgums visiem skolēniem un vecākiem, kuri ir lasījuši "Bērnu, jauniešu un vecāku žūriju 2015" aizpildīt grāmatu vērtēšanas anketu. Adrese anketas aizpildīšanai: anketa.bernuzurija.lv, piekļuves kods: za86dm
Paldies par atsaucību!

Skolas bibliotekāre Iveta, mob. 28319781"Skolas bibliotēka janvārī:"

Barikādēm – 25, skolas bibliotēkā izveidota grāmatu un informatīvo materiālu izstāde.
• Skolas bibliotēkā notiek bibliotekārās stundas par barikāžu atceres dienām, kurās skolēni tiek iepazīstināti ar bibliotēkā pieejamām grāmatām un CD. Bibliotēkā ir pieejama informācija par Barikāžu muzeja pasākuma plānu.
• Turpinās “Bērnu, jauniešu un vecāku Žūrijas 2015” grāmatu lasīšana . Vērtēt grāmatas var saņemot bibliotēkā piekļuves kodu, lai aizpildītu anketu, ko izveidojusi LNB Bērnu literatūras nodaļa.
• Čaklākie “Bērnu, jauniešu un vecāku Žūrijas 2014”lasītāji tiek apbalvoti ar teātra apmeklējumu – 30. janvārī plkst. 12.00 Nacionālā teātra izrādi “Sarkangalvīte un vilks”. Par apmeklētāju sarakstu un visiem organizatoriskajiem jautājumiem informācija sekos e-klasē, pie klašu audzinātājiem un skolas bibliotēkā.
Izsaku pateicību Garkalnes novada Domei par sniegto finansiālo atbalstu un BMMP administrācijai, visiem klašu audzinātājiem, latviešu valodas un literatūras skolotājiem, skolēniem un vecākiem par piedalīšanos lasīšanas veicināšanas programmā “’Bērnu, jauniešu un vecāku Žūrija”.

"Barikādēm - 25"

Skolas bibliotēkā ir izveidota grāmatu un informatīvo materiālu izstāde “Barikādēm – 25”
Bibliotēkā notiek bibliotekārās stundas visām klasēm Barikāžu dienu atcerei:
“Janvāra dienās Rīgā visa Latvija nostājās uz sava goda un pašcieņas barikādēm. Tas bija mūsu cerību un gribasspēka laiks. Mūsu kailo un lepno dzīvību liecinājums par Latvijas neatkarību un brīvību…” (1991 Latvija/ Latvijas Kultūras fonds)

Skolas bibliotēka decembrī piedāvā izstādi par Ziemassvētku tematiku.
Laipni aicināti visi interesanti!


Bibliotēka decembrī


Bibliotēka septembrīFoto: Apazijas un Raiņa jubilejai veltītais konkurss "'Plašais apvārsnis"'...

Apazijas un Raiņa jubilejai veltītais konkurss "'Plašais apvārsnis"'...

Draudzīgais aicinājums


Dzejas dienas 2014

17. septembrī mūsu skolu apciemoja divas populāras dzejnieces. Pie 1.-5. klases viesojās dzejniece un rakstniece Ieva Samauska. Tikšanās, kuru palīdzēja organizēt un vadīt skolotāja Maija Bajaruniene, notika vecās muižas skolas ēkā. Skolēni Dzejas dienu nedēļā bibliotekārajās stundās iepazinās ar Ievas Samauskas daiļradi, apskatīja rakstnieces jaunākās grāmatas. Ieskatam dzejolis no Ievas Samauskas grāmatas

„Kā uzburt sniegu”:
Var doties pretī vasarai
Ar puķu kurpēm kājās,
Un cerēt var, ka satiksi
To dārzā galdu klājam.
Var ziemai baltai traukties pretī
Ar slēpēm un ar slidām,
Tāpat kā zelta rudenim
Caur peļķēm pretī bridām.
Bet es tepat līdz ielas stūrim
Ar basām kājām iešu.
Ne vasarai vai rudenim,
Es – tētim pretī skriešu!

Jaunākās rakstnieces grāmatas - ”Amariļļa mīļumzeme” un „Šokolādes glābšana”. Grāmatās rakstniece ierakstīja veltījumu mūsu skolas skolēniem ar vēlējumu lasīt grāmatās un ticēt brīnumam!

Pie 6.-9. klases viesojās dzejniece, tulkotāja, daudzu literāro balvu ieguvēja Amanda Aizpuriete. Tikšanās bija nopietna, jo tika skarti aktuāli jautājumi gan par dzejas nozīmi sabiedrībā, gan par notikumiem Ukrainā. Dzejniece lasīja dzeju, un mēs visi varējām pieskarties dzejas dziļumam un skaistumam. Divās jaunākajās grāmatās – „Turp” un „Šonakt biju zaļš putns” dzejniece atstāja savus vēlējumus.

Ieskatam dzejolis no krājuma „Turp”:

Ūdensputnu klaigas
Pirms rudens aizlidošanas
Smailo papēdīšu nospiedumi
Pār tavu dzīvi
Ko es varu teikt?
Kopš bērnības lasu rakstus smiltīs
Kopš vecuma man tie šķiet aizvien skarbāki

Foto galerija: "Dzejas dienas 2014"

Bibliotēkas jaunās grāmatas

Bibliotēkai grāmatas uzdāvināja Karolīnas Bundules ģimene. Izsakām pateicību par skaistajām bērnu grāmatām!
Aurēlija Annužīte ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta fonda starpniecību bibliotēkai uzdāvināja skaistas bērnu Bībeles.
Izsakām pateicību mūzikas skolotājai Lienei Kārkliņai par bibliotēkai dāvinātajām grāmatām!

Dāvināto grāmatu saraksts.

Jaunās grāmatas Dzejas dienām


Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas bibliotēkas reglaments


Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas bibliotēkas
lietošanas noteikumi

I. Skolas bibliotēkas lasītāji var būt skolas audzēkņi, skolotāji un darbinieki, kā arī absolventi un skolēnu vecāki, kas apņemas ievērot bibliotēkas lietošanas kārtību.

II. Grāmatas lietojot, jāievēro:
1. Lai iznestu grāmatas, avīzes vai žurnālus no bibliotēkas, tie jāiereģistrē un lasītājam par to salasāmi jāparakstās. Atpakaļ jāatnes eksemplārs tieši ar reģistrēto numuru un jāatdod bibliotekārei personīgi. Atdošanu bibliotekāre apstiprina ar savu parakstu.
2. Mācību grāmatas izsniedz uz vienu mācību gadu. Mācību gada noslēgumā tās norādītajā termiņā jāatdod.
3. 1.- 4. klases skolēniem grāmatas saņem klases audzinātāja un pēc saraksta izdala katram bērnam, mācību gada beigās klases audzinātāja nodod grāmatas bibliotekārei.
4. 5.- 9.klases bērni saņems grāmatas bibliotēkā.
5. Mācību grāmatas jālieto īpaši saudzīgi, tās jāapvāko nedēļas laikā pēc saņemšanas. Mēneša laikā klases audzinātājs pārbauda, vai grāmatas ir apvākotas, bibliotekāre grāmatas pārbauda vienreiz mācību pusgadā. Apvākošanai vēlams izmantot grāmatu vāciņus, vai biezāku papīru, to nedrīkst piestiprināt pie grāmatas ar līmlenti. Piezīmes var ar zīmuli, pirms atdošanas tās jāizdzēš un jāsalabo bojājumi.
6. Nozaudētās vai sabojātās grāmatas vietā jāatnes identiska vai cita vērtīga grāmata.
7. Daiļliteratūru izsniedz uz vienu mēnesi.
8. Katram bērnam tiek izrakstīta lasītāja karte, kur viņš parakstās par bibliotēkas kārtības noteikumu ievērošanu.
9. Vienīgos eksemplārus un vairāk pieprasītās grāmatas izsniedz uz vienu dienu vai laiku līdz vienai nedēļai, par termiņu vienojoties ar bibliotekāri.

III. Apmeklējot lasītavu, jāievēro:
1. Grāmatas, žurnāli, avīzes un spēles pēc lietošanas jāatliek kārtīgi savās vietās.
2. Bibliotēkas inventāru (dators, bibliotēkas darba piederumi) drīkst lietot tikai ar bibliotekāres atļauju. Spēles tiek izsniegtas pret parakstu.
3. Bibliotēkā ir nodalīts rotaļu stūrītis mazākajiem lasītājiem, kurā var atrasties ar pagarinātās grupas skolotāja atļauju. Uz paklāja var rotaļāties desmit bērni 40 minūtes.
4. Lasītavā ir piecas vietas, tā ir paredzēta 5.-9.klases skolēniem.
5. Bibliotēkā nedrīkst lietot ēdienus un dzērienus. Sporta spēlēm un rotaļām jāizmanto tām paredzētās telpas.
6. Jāraugās, lai sarunas un citas aktivitātes netraucētu apkārtējos, sevišķi tos, kas mācās un strādā.

Cienot savu bibliotēku, ievērosim lietošanas kārtību un atgādināsim, ja skolasbiedriem tā piemirstas!