Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5
     

Zaļās Vārnas Vēstis 2018./2019.m.g.

Nordplus projekts „Uzņēmīgs skolēns digitālā laikmetā”

2018.gada 5.-9. novembrī Upesciema centrā plīvoja karogu mastā visu Baltijas valstu karogi, norādot uz to, ka Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā tiek gaidīti ciemiņi no Rīgas (Latvija), Kauņas (Lietuva), Pērnavas (Igaunija), lai realizētu Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta „Uzņēmīgs skolēns digitālā laikmetā” (2018-2021) pirmās tikšanās piecu dienu programmu Latvijā.

Projekts paredz, ka no katras dalībskolas drīkst piedalīties pieci 5.-6.klašu skolēni un viens pedagogs, bet, pateicoties tam, ka pirmā tikšanās notika Latvijā, ka projektā iesaistīto Berģu un Rīgas skolu direktores atbalstīja projekta vadītājas iniciatīvu piedalīties visai Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas 6.a klasei, kā arī Rīgas Sanatorijas internātpamatskolas 5.b klasei, līdz ar to 20 skolēnu vietā piedalījās 29 skolēni un 5 pedagogi no četrām skolām un trim valstīm.

Projekta dalībnieki piecās dienās centās ne tikai realizēt plašo un intensīvo programmu abās skolās (Upesciemā un Rīgā), bet arī iepazīstināt lietuviešus un igauņus ar Latvijas galvaspilsētu, Latvijas vēsturi, īsi pirms Latvijas 100gades svinībām aplūkojot Rīgu, tās torņus, tiltus, kā arī ļaujot viesiem uzzināt par latviešu tradīcijām un kultūru ne tikai ārpus skolas dažādās mācību ekskursijās, bet arī piecas dienas dzīvojot ģimenēs pie Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas jauniešiem (paldies Elzas Laugales, Annijas Dāvidsones, Nikas Troņajevas, Danas Malahovas, Nikolas Elizabetes Pētersones ģimenēm par atsaucību, uzņemot 5 viesus no Lietuvas un 5 jauniešus no Igaunijas!).

 

Projekta pirmā dienā visus dalībniekus sirsnīgi sagaidīja Rīgas Stila un modes tehnikumā, kur tika parādītas tehnikuma plašās un ar modernām tehnoloģijām aprīkotās telpas, iepazīstināja ar profesijām, kādas var apgūt šajā izglītības iestādē pēc 9.klases, tāpat arī uzzināja par fotogrāfa un multimediju dizaina specialitāti. Paldies multimediju pedagogam Mihailam Kopeikinam par viesmīlību lekcijā, par dalīšanos savā pieredzē un zināšanās par un ap tehnoloģijām, dizaina attīstību un darbu multimediju jomā, īstenojot pasūtījumus dažādiem klientiem un mākslās pasākumiem.

Projekta otrās dienas gaitas sākās Rīgas Sanatorijas internātpamatskolā ar fizikas stundu, kurā tika apskatīta gaisma no dažādiem skatpunktiem, tika mērīts, griezts, darināti jauni aparāti, kur ir nepieciešama gaismas līdzdalība. Gaismas laušanu skolēni varēja novērot, kad skatījās uz ķermeni vienlaicīgi caur divām vidēm, kurām ir atšķirīgs optiskais blīvums - piemēram, gaisu un ūdeni. Skolēniem tika doti dažādi uzdevumi un praktiskas nodarbības, kuros izmantoti gaismas atstarošanas un laušanas likumi, lai tos izprastu, piemēram, kā darbojas fotoaparāts, kas uztver „deformētu” attēlu. Paldies skolotājai Viktorijai Brūverei un Rīgas Sanatorijas internātpamatskolas 9.klases skolniekiem! Nākamā stundā projekta dalībnieki gatavoja kosmētikas līdzekļus no dabīgām izejvielām, tādējādi iepazīstot ķīmijas nodarbību eksperimentu burvību. Veikalos nopērkamie kosmētikas līdzekļi satur daudz ķīmisku vielu, tādēļ nav piemēroti alerģiskiem cilvēkiem. Šiem cilvēkiem var noderēt dekoratīvās kosmētikas līdzekļi, kas pagatavoti no dabīgām izejvielām un nesatur ķīmiskas krāsvielas. Darba uzdevums – pagatavot lūpu krāsu, vaigu toni, acu kontūru krāsu, izmantojot dabīgas izejvielas, piemēram, kaltētas sarkanās bietes, aktīvo ogle, medu. Paldies skolotājai Ritai Kalniņai un Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas 9.klases skolniecēm!

Pēc ķīmijas aktīviem izziņas procesiem, visu uzzināto bija jāstrukturē, apkopojot tabulās informātikas stundā, ko pasniedza skolotāja Ieva Križevica. Pēc analītiskā darba procesa varēja ļauties radošām aktivitātēm fotografēšanas nodarbībai kopā ar skolotāju Anitu Stukāni, izmēģinot praksē lietot fotoaparātu, veicot uzdevumus skolas apkārtnē. Projekta noslēguma diena skolotāja Anita bija sarūpējusi patīkamu pārsteigumu, uzdāvinot katram dalībniekam fotogrāfiju kā pieminu par dalību projektā. Paldies Anitai Stukānei par atsaucību un līdzdalību! Pēc gardām pusdienām skolēni vēl nedaudz aplūkoja Rīgas Sanatorijas internātpamatskolu un jau posās sporta stundai, ko tik ilgi gaidīja, jo zināja, ka sporta skolotāja Diāna Kuzina neliks vilties sportiskās aktivitātēs, aicinot spēlēt florbolu, dvieļbolu u.c. sporta spēles, ļaujot arī nopelnīt katram dalībniekam kādu jauku un patīkamu balviņu, bet nodarbības izskaņā tika apbalvotas 1.-3.vietu ieguvēju komandas, kas vislabāk pratušas sadarboties un nopelnīt visvairāk punktu savai komandai. Paldies sporta skolotāju komandai: Diānai Kuzinai, Kulasmai Nadirovai, Laurim Mikenam!

Pēc tik intensīvām divām dienām skolā, nākamā diena bija ārpus skolas telpām, ļaujot iepazīt viesiem Rīgu, apskatot ne tikai Vecrīgu, bet arī apmeklējot LU Akadēmijas centra Dabas māju, kur aplūkoja ne tikai Rīgu no LU jumta, bet arī moderni aprīkotās mācību un atpūtas telpas, piedalījās eksperimentos un kartogrāfijas nodarbībā, izmēģinot ģeogrāfiskās informācijas sistēmās pie datoriem, kā arī uzzinot to, ka LU pētnieki ir bijuši Grenlandē un šajā vasarā  grasās doties uz Antarktīdu, kur ar droniem pētīšot ledus virsas reljefu.

Dienas izskaņā projekta dalībnieki apmeklēja bērnu zinātnes centru „Tehnoannas pagrabi”, kas esot viens no mazākajiem zinātnes centriem pasaulē, bet tās ekspozīcijā apvienojas māksla, zinātne un rotaļlietu pasaule ar mērķi atmodināt radošu izziņu katrā apmeklētājā. Projekta dalībnieki „Tehnoannas pagrabos” uzzināja par zvaigznēm planetārijā, meklēja izeju tumšā labirintā zem Rīgas, lai nonāktu ķīmijas amfiteātra pārsteidzošajā pasaulē.

Projekta ceturtajā dienā visi dalībnieki bija gaidīti Berģu Mūzikas un mākslas skolas telpās, lai kopā ar skolotāju Ingu Zepu un viņas asistentēm – 9.klases skolniecēm – piedalītos dabas zinātņu dienas aktivitātēs, kas veicinātu tehniskā radošuma iemaņas un inženiera domāšanas attīstīšanu. Skolēni nodarbībās attīstīja prasmes izmantot IT rīkus mērķtiecīgā mācību procesā, kā arī dalība dažādās aktivitātēs veicināja intereses pieaugumu par videi draudzīgu rīcību, radot jaunas lietas. Darbojoties grupās, skolēni iemācījās darba dalīšanu un saliedētu darbību. Veicot uzdevumus, skolēni izmantoja problēmsituāciju risināšanas metodes soļus.

Šajā dienā skolēni piedalījās arī Zinātnes tirdziņā, prezentējos mājas darbus – savus pētījumus. Arī topošajiem zinātniekiem, inženieriem, ķīmiķiem, biologiem ir nepieciešamas fiziskas aktivitātes, tāpēc dienas izskaņā projekta dalībnieki kopā ar sporta skolotāju Zintu Šestakovsku apmeklēja Inčukalna peldbaseinu, kur kopā ar treneri piedalījās peldēšanas nodarbībā, bet pēc tam arī varēja izmantot brīvo laiku peldēšanas prasmju attīstīšanai katrs pēc saviem ieskatiem. Paldies skolotājām – Ingai Zepai un Zintai Šestakovskai – par atsaucību un dalību projektā!

 

Projekta pēdējā dienā, šķiet, visās iepriekšējās dienās uzzinātais, iemācītais, apgūtais bija izmantojams, lai piedalītos radošās darbnīcās „Daba objektīvā” ar Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas mākslas skolas pedagogiem – Diānu Mežecku un Dagni Ventiņu.

Foto 3 rindās pa trim (sākot ar Bmmp_28), bet pēdējā rindā, lai nav tikai 2 foto ar Bmmp_, tad pielikt

Ar skolotāju Diānu skolēni meklēja dažādas faktūras dabā, izmantojot foto kameru dažādās viedās ierīcēs. Uzdevuma mērķis: ieinteresēt audzēkņus saskatīt, ieraudzīt faktūru daudzveidību dabā un prast tās fiksēt ar kameru, izmantojot daudzveidīgu kompozīciju. Savukārt ar skolotāju Dagni skolēni radīja siluetus un ēnas, izmantojot projektoru un ekrānu. Ar šo uzdevumu skolēnos tika radīta interese par attēla un performances savstarpēju mijiedarbību. Paldies skolotājām par spēju radīt skolēnos interesi tehnoloģijas sasaitīt ar dabā notiekošiem procesiem! Dienas izskaņā projekta dalībnieki devās uz Cēsīm, lai apmeklētu zinātkāres centru „Zinoo”, kā arī piedalītos Lego Mindstorms NXT nodarbībā, kurā skolēni gatavoja Lego robotus, kas paši beigās arī darbojās un gāja uz priekšu; skolēniem bija iespēja radoši izpausties, jo tika dota brīva izvēle – izveidot robotu, kādu vēlas.

Lai realizētu projekta pirmo posmu bija iesaistīti ne tikai jau minētie pedagogi, bet arī Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas, kā arī Rīgas Sanatorijas internātpamatskolas administrācija, pedagogi, tehniskais personāls, atbalsta personāls, mediķi, skolēni, vecāki. Paldies visiem projektā iesaistītajiem, paldies visiem, kas atbalstīja un uzmundrināja! Paldies Garkalnes novada domei par līdzfinansējumu, paldies abu skolu direktorēm – Ilzei Briņķei, Sandrai Žvartei – par atsaucību un atbalstu visa projekta laikā. Paldies Pērnavas Rēmas pamatskolas (Igaunija) Nordplus projekta vadītājai, koordinatorei Agitai Kērdai (Agita Keerd) un 5.klases audzinātājai Rīnai Arvai (Riina Arva)! Paldies Garļavas A.Mitkausa pamatskolas (Lietuva) Nordplus projekta vadītājai, koordinatorei un 5.klases audzinātājai Ievai Valutkevičienei! Paldies Rīgas Sanatorijas internātpamatskolas 5.b klases audzinātājai Inesei Melderei!

 

Ieva Križevica – Nordplus projekta koordinatore, vadītāja;

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas

skolotāja un 6.a klases audzinātāja;

Rīgas Sanatorijas internātpamatskolas skolotāja

 

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas 6.a klases skolēnu viedoklis par Nordplus projektu „Uzņēmīgs skolēns digitālā laikmetā”

„Rīgas Stila un modes tehnikuma ēka bija ļoti plaša un mājīga. Man ir patīkami uzzināt par izglītības iestādēm, kurās varētu apgūt izglītību pēc Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas. Es gribētu apgūt tērpa dizainera vai vizāžista profesiju, tāpēc priecājos par tām kaut ko vairāk uzzināt. (..) Mana ģimene uzņēma divus lietuviešu zēnus. Pirmajā vakarā jutāmies neērti, jo nezinām, par ko runāt, taču ceru, ka drīz varēsim cits ar citu brīvi runāt. (..) Ķīmijas stundā mēs taisījām paši savus kosmētiskos līdzekļus no dabīgiem produktiem. Taisot pašam savu kosmētiku, cilvēks zina, kas produktā ir iekšā, taču produkta tekstūra nav tik laba, kā veikalā pirktai kosmētikai. Manuprāt, ķīmiķa profesija ir sarežģīta, jo ķīmiķim ir jāzina daudz vielas, to nosaukumi, kā vielas viena ar otru reaģē, jāzina ļoti daudz drošības noteikumi.” (Dana Malahova, 6.a klases skolniece)

„Visa šī nedēļa man patika, un es priecājos, ka mēs varējām sadarboties ar citām skolām. Es iepazinu citus skolēnus, man patika, ka viņi bija draudzīgi un arī mēs pret viņiem bijām tādi.” (Liene Vasile, 6.a klases skolniece)

„Mēs savā mājā uzņēmām divas igaunietes, kuras redzējām pirmo reizi dzīvē. Man bija ļoti neparasti runāt angļu valodā. Pieredze runāt angļu valodā man ir bijusi tikai ar skolotāju vai paziņām. No sākuma gan es, gan igaunietes bijām satrauktas, bet vēlāk atbraucām mājās un vairs nelikās traki. Man liekas, ka šādi projekti dod iespēju iepazīties ar citas tautas skolēniem. (..) Izrādījās, ka arī bērni no citām skolām ļoti labi strādā komandā.” (Nika Troņajeva, 6.a klases skolniece)

„Projektā ieguvu daudz draugu un jaunas zināšanas. Šādi projekti ir jāveido vairāk, jo māca skolēnus būt atbildīgiem, labsirdīgiem. Nav jābaidās uzņemties atbildību, jo no tā pats vairāk iegūst. Es domāju, ka šādi starptautiskie projekti ir noderīgi, ļauj nedaudz atvilkt elpu skolēniem, iegūt jaunu pieredzi citās valodās runājot. Paldies skolas skolotājiem par atsaucību, sapratni un pretimnākšanu! Paldies arī skolotājai Ievai Križevicai par aktīvo darbu un ekskursiju novadīšanu, gatavošanu.” (Annija Dāvidsone, 6.a klases skolniece)

„Man ļoti patika šis projekts, un es daudz uzzināju. Iepazinu arī dažus lietuviešus un igauņus. Šī nedēļa paskrēja ļoti, ļoti ātri.” (Lūkass Jānis Misāns, 6.a klases skolnieks)

„Es uzzināju, no kā taisa kosmētiku, kā taisa Lego robotus un daudz ko citu. Bērni no citām skolām bija strādīgi, radoši un jautri, man viņi patika. Nordplus projekts man ļoti patika, un es labprāt vēlreiz tādā piedalītos.” (Teodors Balodis, 6.a klases skolnieks)

Vairāk foto šeit...

2018-12-03


7.b klases sv.Pēterbaznīcas apmeklējums iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros

2018.gada 11.oktobra rītā Berģu skolas 7.b klase devās Latvijas valsts simtgades iniciatīvas – programmas “Latvijas skolas soma” plānotā ekskursijā uz sv.Pēterbaznīcu Rīgā.

Pirms šīs ekskursijas Latvijas vēstures skolotājs A.Brediks bija sagatavojis veidlapu. Katram jaunietim mājās bija uzdevums sagatavoties ekskursijai, proti, atrast un veidlapā ierakstīt trūkstošo informāciju par baznīcas vēsturi dažādos gadsimtos.

Ierodoties baznīcā, katrs skolēns varēja izmantot informāciju, kas pierakstīta savā veidlapā un visi kopīgiem spēkiem iejusties gida lomā. Kad baznīcas vēsture tika pārrunāta, devāmies pa kāpnēm uz 2.stāvu. Gaidot liftu, noskatījāmies filmiņu par Pēterbaznīcu un guvām apstiprinājumu tiem notikumiem, kurus katrs mājās bija sagatavojis un ierakstījis veidlapā.

Pēc brīža ar liftu devāmies līdz baznīcas augšai. Izejot uz balkoniņa pavērās burvīgs skats uz galvaspilsētu no augšas. Jaunieši ar interesi vēroja zināmākos Rīgas objektus (Brīvības pieminekli, Centrāltirgu, Rīgas Doma baznīcu u.c.).

Iespaidi tika iemūžināti fotogrāfijās.

Vēlāk ar liftu nobraucām uz baznīcas 1.stāvu un to izstaigājām. Bērni varēja aplūkot mākslas darbu izstādi, kas rotāja sienas, izpētīt altāri, mazliet paveldzēties garīgās mūzikas skaņās, sēžot zālē.

Pēc ekskursijas, bērnu aizpildītās veidlapas tika iesniegtas novērtēšanai vēstures skolotājam A.Bredika un latviešu valodas skolotājai I.Krastiņai.

 7.b klases audzinātāja Ilze Smilga

Lūk dažu jauniešu atmiņu stāsti par šo ekskursiju.

*

11.oktobrī es ar klasi devos ekskursijā uz Pēterbaznīcu.

Gatavojoties ekskursijai, uzzināju ļoti daudz ko jaunu par šo baznīcu un tās nelaimēm. Informāciju meklēju dažādās interneta vietnēs. Informāciju nebija grūti atrast. Bija interesanti to meklēt, izlasīt un uzrakstīt, tādējādi es iemācījos, piemēram, to,  ka Pēterbaznīcai vairākas reizes ir iespēris zibens.

Pati ekskursija arī man likās interesanta, jo mēs braucām augšā ar liftu. Man ļoti, ļoti nepatīk lifti, bet skats no augšas bija tā vērts. No torņa varēja redzēt, manuprāt, visu Rīgu, jo mēs bijām diezgan augstu.

L.Krēsliņa

*

            Mēs ar klasi 11.oktobrī devāmies ekskursijā uz Pēterbaznīcu. Uz turieni braucām ar sabiedrisko transportu. Kad nonācām baznīcā, viss izskatījās ļoti glīti un skaisti. Kad iegājām ēkā, mēs nedaudz aplūkojām to. Lai tiktu līdz torņa virsotnei, mums bija jāizmanto lifts. Nonācām torņa galotnē, skats bija aizraujošs. Bija redzams brīnišķīgs skats pāri Rīgai. Vēlāk, kad nobraucām lejā, mēs iegājām telpā, kurā tiek rīkoti dievkalpojumi. Telpa bija skaista. Pie sienām bija piestiprinātas gleznas, bet uz galdiem stāvēja sveces. Telpā atradās dažādi koka soli un izstrādājumi, kuros bija izgrebti raksti un ornamenti. Pēc baznīcas apmeklējuma mēs visi nedaudz pastaigājāmies pa Vecrīgu.

A.Arājuma

*

Mēs ar klasi devāmies ekskursijā projekta “Skolas soma” ietvaros. Ekskursijā no Upesciema braucām ar sabiedrisko transportu līdz Vecrīgai. Ieejot Pēterbaznīcā, mēs devāmies pie trepēm, pirms braukšanas tornī pārrunāt baznīcas vēsturi. Pārrunājuši to, ar liftu braucām augšā. Atveroties durvīm, pavērās pasakains skats pār Rīgu. Pārskatījām Rīgu, Vecrīgu no augšas. Nobraucām lejā, apskatījām baznīcas galveno telpu. Baudījām baznīcas atmosfēru un apskatījām gleznas.

M.Šņickovska

 

 

Vairāk foto skatet šeit….

2018-11-26


Mārtiņdienas svinības 1. a klasē

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas 1.a klases (klases audzinātāja Elīna Krampāne), 1.b klases (Džeina Bredika) un 1.c klases (Ināra Biezā) skolēni 2018.gada 9.novembrī atzīmēja latviešu Saules kalendāra svētkus- Mārtiņus. Svinībām skolēni gatavojās jau laicīgi, sasaistot dažādas mācību tēmas ar šiem senajiem ziemas sagaidīšanas svētkiem. Audzināšanas, latviešu valodas stundās mācījās tautasdziesmas,mīklas, ticējumus,  pārrunāja to nozīmi un pat tulkoja, jo ne visas seno latviešu paražas, valoda ir saprotami mūsdienu pirmklasniekam. Ar Mārtiņdienu beidzas klusais Veļu laiks. Par troksni ar dziesmām un dejām pirmklasniekiem izdevās lieliski parūpēties. Maskotais ķekatnieku gājiens un izdarības sarībināja visu muižas ēku!

Jau vairākas nedēļas iepriekš klašu audzinātāji vienojās par kopīgu klases vakaru pirmajām klasēm. Pirmo gadu esam trīs 1.klases- tas noteikti jāatzīmē un kā labāk, ja ne ar troksni! Mārtiņdiena tam bija ideāli piemērota! Klases audzinātājas mācību stundās iepina šo svētku sasaisti ar izmaiņām dabā, novērojumiem, pārrunāja par ziemas tuvošanos un veicamajiem darbiem mūsdienās un senāk. Mūzikas stundās skolēni mācījās ķekatnieku ciemošanās dziesmas. Pie mums pat viesojās “lielās” skolas skolēni no 8.klases (sk.I.Križevica), kuriem jau bija pieredze maskotajos gājienos un labprāt dalījās pieredzē ar mums. Pirmklasniekiem lielākais atklājums bija zīlēšana, ko šajos svētkos veic.

Saistībā ar Mārtiņdienu, skolēniem arī tika uzdoti dažādi uzdevumi. Piemēram, sameklēt vai izgatavot (vēlams pašiem mājās, kas piederās pie senlatviešu Mārtiņdienas tradīcijām) ķekatnieku maskas, tērpus.

Mājturības stundā skolēni varēja radoši atainot Mārtiņdienas simbolu- gaili un smalkāks darbiņš un iepazīšanās ar Mārtiņdienas zīmi aplikācijas darbā.

Piektdien, 9.novembrī, kad dekorācijas uzliktas, svētku mielasta galds uzklāts, pie mums ieradās ciemiņš- Iļģu postfolkloras kustības dalībniece Katrīna. Katrīna tika uzaicināta, jo ir specializējusies latviešu tradicionālo rotaļu iepazīstināšanā un kā izrādās ir dziedātāja, ko iemācīja arī pirmklasniekiem! Pēc rotaļu iziešanas laiks bija mīklu minēšanai un labāko masku apbalvošanai, kā arī nelielai atpūtai- dancošanai pie modernākiem ritmiem.

Audzinātājām nācās vairākkārt atgādināt, ka Mārtiņdienai nav gandrīz nekāda sakara ar slaveno Halloween, ko diemžēl mūsdienu bērni vairāk atpazīst. Skolotājas uzskata, ka ar šīm svinībām izdevās skolēniem rast priekšstatu par latviskajiem svētkiem, kuri var būt ļoti aizraujoši un interesanti!

Vairāk foto šeit...

2018-11-21


Ekskursija uz Ādažu militāro bāzi

Es, kopā ar 6.B klasi, devos ekskursijā uz Ādažu militāro bāzi Kadagā. Ekskursija notika 08.11.2018.

Iebraucot militārajā poligona teritorijā, mūs laipni sagaidīja karavīri, kuri mūs izvadāja pa ekskursijas norises vietu. Tur bija daudz bērnu no dažādām Latvijas skolām. Šī pasākuma norises vietā bija izstādīts daudzveidīgs armijas ekipējums. Tur bija dažādi transporta līdzekļi - gan medicīnas, gan pasažieru, gan kara mašīnas un pat tanki. Vēl bija daudz un dažādi ieroči, kurus varēja paņemt rokās un apskatīt. Visās mašīnās, kuras bija atbraukušas un izliktas apskatei, varēja iekāpt. Arī tankos varēja iekāpt un uzkāpt uz tā jumta. Viens tanks bija no Spānijas un pie tā stāvēja kāds spāņu karavīrs kurš dalīja armijas cepumus tiem, kuri kaut ko pateica spāniski. Ejot tālāk, bija kāds galdiņš, uz kura bija armijas maskēšanās krāsas, ar kurām varēja sakrāsot seju kā vien vēlējās, lai izskatītos pēc iespējas nemanāmāk mežā. Kādu gabalu tālāk bija trase, pa kuru klases varēja savstarpēji sacensties, skrienot ar bruņu vesti un ar ķiveri galvā. Šajās sacensības mana komanda uzvarēja. Tajā bija visi klases zēni. Pēc sacensībām gājām apskatīt lielos tankus, kuri trasei stāvēja priekšā. Kad bijām apskatijuši tankus, devāmies uz piknika vietu, kur mums pasniedza karstu tēju, jo laiks bija diezgan vēss. Vēl tur varēja paņemt plakātus ar kalendāru, atstarotājus un uzlīmes. Noslēgumā bija armijas kaujas paraugdemonstrējimi, kur Latvijas armija iznīcina iebrukušos bandītus.                                                                                Kopumā man šī ekskursija patika, jo varēja iepazīties ar Latvijas armijas dažādo ekipējumu un uzzināt daudz jauna par karavīru darbu.

Tomass Roberts Brenčevs

 

 

2018-11-15


6. a klase apmeklē mākslas filmu „Tēvs Nakts”

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas 6.a klases skolēni (kl.audz. Ieva Križevica) 2. novembrī apmeklēja kinoteātrī „Splendid Palace” īpašo Dāvja Sīmaņa vēsturiskās spēlfilmas „Tēvs Nakts” seansu, pirms kura vēsturnieks Kaspars Zellis skatītājus iepazīstināja ar filmā apskatīto tēmu, laiku un notikumiem.

Filma “Tēvs Nakts” ir patiess stāsts par rīdzinieku Žani Lipki, kurš kopā ar savu ģimeni Otrā pasaules kara laikā slēpa un no holokausta izglāba vairāk nekā 50 cilvēku. Galvenajā – Žaņa Lipkes lomā – Artūrs Skrastiņš.

 

 

6.a klase 2018.gada 2.novembrī devās uz „Splendid Palace” ēku, lai skatītos Latvijas simtgadei par godu veidotu filmu „Tēvs Nakts”. Filmas galvenais varonis bija Artūrs Skrastiņš. Viņa sievu attēloja aktrise Ilze Blauberga. Filma, galvenokārt, bija par Jāni (Žani) Lipki, kas kara laikā slēpa pie sevis aptuveni 60 ebreju. Ebrejus sūtīja uz geto, kur viņiem lika smagi strādāt vai arī viņus visus laika gaitā nogalināja. Vīrietis cilvēkiem, kas dzīvoja pagrabā, sagādāja ēdienu, ūdeni un nelielu mājīguma sajūtu, taču viņam pašam nācās izciest stiprus sitienus pa vēderu, galvu un stingrus brīdinājumus. Jāņa dēls aizgāja armijā, bet meita bija komjauniete. Filmā bija baisas, šaušalīgas ainas un brīži. Sākumā mūs nedaudz „apgaismoja” vēsturnieks, kas stāstīja par Lipkes kungu, karu un ebrejiem. Filma ilga stundu un trīsdesmit minūtes. Mūsu klase tagad ir uzlabojusi savas zināšanas par Latvijas valsts pirmsākumiem, ebrejiem, karu, attieksmi pret dažādiem cilvēkiem. Manuprāt, filma bija diezgan interesanta, pārsteidzoša un man tā patika. Paldies skolotājai Ievai Križevicai par sarūpēto ekskursiju.

Annija Dāvidsone

 

Filmā „Tēvs Nakts” tika stāstīts par ebreju holokaustu Latvijā Otrā pasaules kara laikā. Cilvēks vārdā Žanis Lipke glāba un slēpa ebrejus savās mājās no vācu fašistiem, kuri masveidā iznīcināja ebreju tautu Latvijas teritorijā. Filmas noskaņa bija drūma, kā jau visās filmās par Otro pasaules karu. Filmā bija parādīts Rīgas ebreju geto, kurā dzīvoja visi ebreji pirms to nogalināšanas. Man pēc filmas noskatīšanas bija ļoti skumji, kā arī bija žēl bojāgājušos cilvēkus. Bet es vienlaicīgi esmu priecīgs par to, ka mēs dzīvojam citā laikā.

Teodors Balodis

 

Filmā „Tēvs Nakts” tika parādīts, kā Jānis Lipke glāba ebrejus, kad lielāko daļu Latvijas iekaroja nacistu karaspēks. Žaņa izstrādātā glābšanas shēma atļāva ebrejus izvest no geto tā, lai neviens to nepamanītu, kā arī viņš ebrejiem nodrošināja dzīvesvietu pagrīdē līdz pat kara beigām. Sākumā Lipke izglābtos izvietoja dažādās vietās Rīgā, taču kad situācija kļuva pārāk bīstama, Žanis ebrejus pārveda pāri Daugavai uz savu māju Ķīpsalā. 1977.gadā Žanim un viņa sievai Johannai, kas arī palīdzēja glābt ebrejus, tika pasniegta medaļa „Taisnīgie starp tautām”, kas viņiem tika pasniegta par ebreju glābšanu Otrā pasaules kara laikā. Kopumā, man šis kino patika, lai gan man ļoti negribas ticēt, ka kaut kas šāds ir noticis, jo tas ir ļoti nežēlīgi, taču ir prieks domāt par to, ka ir cilvēki, kas grib palīdzēt un saprot, ka pret visiem būtu jāizturas vienādi labi.

Dana Malahova

 

Man šī filma patika, bet dažos brīžos es sapratu, ka tagad mēs dzīvojam ļoti labi un mums nekā netrūkst, bet kādreiz bija citādāk, jo bija jābaidās no kariem, apšaudēm utt. Pēc šīs filmas noskatīšanās es sapratu, ka nevajag īdēt par to, kā nav, bet priecāties par to, kas ir. Es gribētu doties uz šādām filmām vēl.

Liene Vasile

 

Tajā bija stāstīts par to, ka vācieši pie visām viņu problēmām vainoja ebrejus jeb žīdus. Viņus dažādi nogalināja, veda uz mežu un atņēma viņiem drēbes u.c., bet bija viens cilvēks – Žans Lipke –, kurš savā šķūņa pagrabā turēja ap 50 ebreju, lai tos nenogalinātu. Man šķita, ka šī filma bija ļoti nopietna.

Lūkass Jānis Misāns

 

Filma bija par Žani Lipki, kurš glāba žīdus jeb ebrejus un slēpa tos šķūņa pagrabā. Manuprāt, filma bija diezgan interesanta tāpēc, ka tā bija balstīta uz īstiem notikumiem. Man patika tas, ka tā bija par seniem laikiem un, skatoties šo filmu, varēja saprast, cik senos laikos bija drausmīgi dzīvot, jo Latvijā bija vācu karavīri un, ja kaut ko nepareizi izdarīji, tad viņi varēja nošaut.

Elza Laugale

 

Man filma nepatika, jo tā bija ļoti briesmīga, tajā bija daudz asiņu, ieroču un kautiņu. Galvenie aktieri bija Artūrs Skrastiņš un Ilze Blauberga. Filma bija par godu ebreju glābējam Žanim Lipkem. Es neiesaku filmu skatīties maniem vienaudžiem, jo filma nudien ir briesmīga.

Pēteris Rāzna

 

Sakumā daudz informācijas pastāstīja vēsturnieks. Kad viņš stāstīja, es aizmigu un pamodos pie stāstījuma beigām. Viņa stāstījums bija garlaicīgs, es cerēju, ka viņš stāstīs ko interesantāku. Kopuma filma bija interesanta un man patika tādēļ, ka man patīk vēsture.

Maksims Dauksts

 

Man filma ne visai patika, jo vēsturnieks stāstīja tik garlaicīgi, ka es gandrīz aizmigu, bet viss pārējais bija labi. Filma bija interesanta, bet izskatījās it kā tā nav pabeigta, jo tā ātri beidzās, tāpēc man nepatika. Pati filma bija ļoti labi uzfilmēta. Man filma šķita ļoti īsā laikā filmēta. Man viss patika un bija labi. Es gribētu braukt uz filmām vairāk.

Aleksandrs Dauksts

2018-11-14


7. b klases ekskursija uz Gaismas pili un GANSnLASER

Parastā rudens dienā 31. oktobrī  mēs ar klasi devāmies ekskursijā uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, kuru projektējis viens no izcilākajiem latviešu arhitektiem  Gunars Birkerts.

Uz pašu bibliotēku mēs nedevāmies, bet mēs gājām iepazīties ar ekspozīciju ‘’Grāmata Latvijai’’, kur varēja apskatīt ar roku rakstītas un darinātas grāmatas un ar mašīnu darinātās. Es personīgi nezināju, ka agrāk cilvēki no jēra vai teļa ādas taisīja papīru kā arī no niedres, zīda un vēl daudz citām šķiedrvielām. Šīs lapas līmēja kopā ar kaulu līmi, kas nesmaržoja pārāk labi. Sienās bija iebūvēti tādi kā skapīši, kur stāvēja daudz vecas ar roku rakstītas grāmatas. Pēc šīs izstādes devāmies uz kaligrāfijas nodarbību, kurā rakstījām ar spalvu un tušu, kas nebija diezgan viegli, jo tinte varēja būt pārāk daudz spalvā un tā varētu sabojāt darbu . Man šī nodarbība patika, jo vēlāk mana mamma ļoti priecājās par to, ko es biju uzrakstījusi uz dotās kartītes. Manuprāt, man sanāca tīri labi. Pēc nodarbības devāmies uz Juglu paēst pusdienas ‘’Hesburger’’.

  Kad bijām paēduši gājām ar kājām līdz GANSnLASER, kur, manuprāt, bija visinteresantākā dienas daļa. Es tu nekad nebiju bijusi, tāpēc īsti nezināju, kas un kur notiek . Mēs izveidojām komandas. Es biju sarkanā komandā. Kad bijām saģērbušies, skolotāja mūs ar mūsu atļauju visus nofotografēja. Pēc tam mums pastāstīja noteikumus un mēs sākām spēlēt spēli. Viss pasākums notika kādā vecā rūpnīcā. Sākumā bija ļoti auksti, bet skraidot  palika daudz siltāks nekā sākumā.  Kad viss beidzās vadītājs apkopoja rezultātus. Vislabākos sasniegumus ieguva Emīls kā labākais, bet man bija vienkārša lapa, bet nebija tik slikti priekš pirmās reizes, es tā domāju. Kamēr vadītājs mums stāstīja to, mēs nokavējām vienu autobusu. Pie dažiem cilvēkiem no mūsu klases piegāja bezpajumtnieki un noskatīja visu, kur mēs liekam telefonus un naudas makus, bet viss bija kārtība un nevienu neapzaga. Kad atbraucu mājās un visu pastāstīju man sāpēja kājas, jo mēs Lazertagā daudz skrējām. Ļoti labprāt vēlējos tur uzturēties vēl, jo bija interesanti un tas bija jauku pavadīts laiks.

Pati es ļoti priecājos par pavadīto laiku kopā ar visu klasi. Šī bija vienreizēja ekskursija it īpaši izklaidējošā daļa. Protams, iemācījos arī daudz ko no Latvijas Nacionālās bibliotēkas par grāmatām un rakstīšanas vēsturi. Esmu ļoti priecīga, ka piedalījos šajā ekskursijā un labprāt vēlētos to atkārtot. Vienīgais man nepatika, ka pie ‘’Hesburger’’, bija ļoti garas rindas - līdz pat durvīm .

Anna Dragūne 7. b klase

 

    2018. gada 31.oktobrī mēs ar klasi bijām ekskursijā uz Latvijas Nacionālo bibliotēku. Apskatījām bibliotēkas ekspozīciju ‘’Grāmata Latvijā’’.

 

    Ieejot telpā, gide mūs nedaudz iepazīstināja ar grāmatas vēsturi. Uzzinājām, ka pirmās grāmatas Latvijas teritorijā tika rakstītas uz pergamenta. Mums bija iespēja pataustīt šo materiālu, tā biezumu, nokrāsu. Mums pastāstīja, ka cilvēki sāka rakstīt grāmatas, lai izplatītu informāciju par notiekošajiem notikumiem. Mēs varējām pasmaržot, kā kādreiz smaržoja grāmatas. Smaržas bija tādas kā- mitrs papīrs, vasks, kaulu līme, vīraks.

Mums tika dota iespēja pārrakstīt tekstu ar rakstāmmašīnu. Tas bija nedaudz sarežģīti, jo nedrīkstēja pieļaut kļūdas. Grāmatām ir vajadzīgs īpašs apgaismojums, lai burti neizbalētu. Telpā bija puskrēsla, tādēļ atmosfēra bija omulīga un patīkama. Apskatījuši šo telpu mēs devāmies uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas kaligrāfijas darbnīcu. Katram iedeva rakstāmspalvu un kaligrāfisko tušu. Darbs prasīja pacietību un lielu koncentrēšanos. Nobildējāmies pie bibliotēkas un devāmies pusdienot.

    Neskatoties uz to, ka nepiedalījos ekskursijas otrajā daļa- lāzertagā, man šī ekskursija patika, jo bija interesanti uzzināt par grāmatām senākos laikos, kā arī rakstīt ar kaligrāfiskiem burtiem.

Madara Šņickovska, 7. b klase

 

 

Vairāk foto skatīt šeit….

2018-11-11Ekskursija uz Ādažu militāro bāzi

2018-11-15

Es, kopā ar 6.B klasi, devos ekskursijā uz Ādažu militāro bāzi Kadagā. Ekskursija notika 08.11.2018.

Iebraucot militārajā poligona teritorijā, mūs laipni sagaidīja karavīri, kuri mūs izvadāja pa ekskursijas norises vietu. Tur bija daudz bērnu no dažādām Latvijas skolām. Šī pasākuma norises vietā bija izstādīts daudzveidīgs armijas ekipējums. Tur bija dažādi transporta līdzekļi - gan medicīnas, gan pasažieru, gan kara mašīnas un pat tanki. Vēl bija daudz un dažādi ieroči, kurus varēja paņemt rokās un apskatīt. Visās mašīnās, kuras bija atbraukušas un izliktas apskatei, varēja iekāpt. Arī tankos varēja iekāpt un uzkāpt uz tā jumta. Viens tanks bija no Spānijas un pie tā stāvēja kāds spāņu karavīrs kurš dalīja armijas cepumus tiem, kuri kaut ko pateica spāniski. Ejot tālāk, bija kāds galdiņš, uz kura bija armijas maskēšanās krāsas, ar kurām varēja sakrāsot seju kā vien vēlējās, lai izskatītos pēc iespējas nemanāmāk mežā. Kādu gabalu tālāk bija trase, pa kuru klases varēja savstarpēji sacensties, skrienot ar bruņu vesti un ar ķiveri galvā. Šajās sacensības mana komanda uzvarēja. Tajā bija visi klases zēni. Pēc sacensībām gājām apskatīt lielos tankus, kuri trasei stāvēja priekšā. Kad bijām apskatijuši tankus, devāmies uz piknika vietu, kur mums pasniedza karstu tēju, jo laiks bija diezgan vēss. Vēl tur varēja paņemt plakātus ar kalendāru, atstarotājus un uzlīmes. Noslēgumā bija armijas kaujas paraugdemonstrējimi, kur Latvijas armija iznīcina iebrukušos bandītus.                                                                                Kopumā man šī ekskursija patika, jo varēja iepazīties ar Latvijas armijas dažādo ekipējumu un uzzināt daudz jauna par karavīru darbu.

Tomass Roberts Brenčevs

 

 

2018-11-15


Arhīvs
     

Nākamā stunda skolā:
08:30
1. stunda
***********
Muižas ēkā:
08:30
1. stunda
Stundu saraksts:
1.- 9. klase

Skolas himnas fonogramma

Skolas himnas teksts
P O T C P S S
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13


Meklēšana ziņu arhīvā