Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5
     

Zaļās Vārnas Vēstis 2017./2018.m.g.

5. a klases kolektīva projektu nedēļas un projektu darbu izvērtēšana

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā no 5. līdz 8.februārim notika projektu darbu izstrāde, bet 9.februārī 2.-7.klašu skolēni kopā ar klašu audzinātājiem, kas vadīja projektus, aizstāvēja izstrādātos darbus citiem skolasbiedriem.

5.a klases skolēni un klases audzinātāja Ieva Križevica pie projekta „Baltā galdauta svētki” darbu jau sāka pirmā semestrī, kad gatavoja latviešu ēdienus, ko varētu likt svinību galdā 4.maijā (Latvijas otrā dzimšanas dienā), apmeklēja dažādas mācību ekskursijas, piemēram, oktobra sākumā apmeklēja Lietuvā skolēnu zinību konferenci „Mēs esam balti”, kuras ietvaros piedalījās maizes cepšanā Kauņas Prienu maizes muzejā (skat. vairāk http://bmmp.lv/raksts.html?id=965 un http://bmmp.lv/foto/galerija.php?UserID=11&secure=), Rīgā apmeklēja karjeras nedēļas laikā restorānu „Tex-Mex Republic” (skat. vairāk http://bmmp.lv/avize/?id=437#437 un http://bmmp.lv/foto/galerija.php?UserID=27&secure=), lai apgūtu galda kultūru, februāra sākumā skolā literatūras stundas programmas ietvaros noklausījās Latvijas Vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas vadītājas Sanitas Stinkules lekciju „Latviešu tradicionālie ēdieni” (skat. vairāk http://bmmp.lv/avize/?id=465#465 un http://bmmp.lv/foto/galerija.php?UserID=74&secure=), bet projekta nedēļas laikā paguva apmeklēt Rāmkalnu sīrupu, sukāžu, pastilu ražotni, lai iepazītos ar ražošanas procesu un degustētu veselīgos našķus, kas ražoti Latvijā (skat. vairāk http://bmmp.lv/foto/galerija.php?UserID=75&secure=). Projekta nedēļas laikā 5.a klases skolēni uzzināja par Latvijas otro dzimšanas dienu – 1990.gada 4.maiju –, veica 134 mūsu skolas skolēnu aptauju, vai viņiem ir zināms, kas tiek atzīmēts 4.maijā un vai vēlētos šos svētkus atzīmēt ģimenes lokā pie balti klātiem galdiem, iemācījās dziedāt tautasdziesmu „Ai, galdiņi, ai, galdiņi” un dejot „Pankūku danci”, lai svētkos paši mācētu prieku radīt dziesmās un kājas izlocīt dejās, atjaunoja zināšanas pīrāgu (cepa Nika un Artūrs), plātsmaizes (cepa Maksims) un maizes (cepa Teodors) cepšanā, ķiploku grauzdiņu pagatavošanā (gatavoja Oskars un Elza), lai prezentācijas laikā varētu pacienāt skolasbiedrus un skolotājus, radot priekšstatu par svētku līdzdalību visiem pie kopīgā saimes galda, kas pārklāts ar balto galdautu un rotāts ar skolēnu pašu gatavotiem ēdieniem un līdzi nestiem ziediem.

Paldies jauniešiem, 5.a klases skolēniem, par uzdrīkstēšanos, atbildību, drosmi, radošumu, zinātkāri, atraktivitāti un daili! Lepojos ar jums un priecājos par jūsu panākumiem. Paldies arī tiem skolēniem, kas slimību, vīrusu dēļ nevarēja ierasties skolā, tomēr līdzdarbojās un atsaucās, ja bija nepieciešama palīdzība! Paldies vecākiem par atbalstu, sapratni un nesavtību, par skaisti sapostiem jauniešiem! Paldies skolotājai Ingai Purgalei par pirmo soļu ierādīšanu grafiku veidošanā Exel formātā, paldies skolotājai Dacei Lapsiņai par līdzdalību skolēnu prezentāciju sagatavošanā sociālo zinību stundu ietvaros, paldies skolotājai Santai Šulcai par sapratni, atvēlot datorklasi projekta izstrādes vajadzībām!

5.a klases audzinātāja Ieva Križevica

     2018.gada 9.februārī mūsu skolā bija projektu nedēļas noslēgums. Mūsu klase uzstājās ļoti labi un pārliecinoši. Domāju, ka visi tiešām centās, un gribēja būt labākie. Man sākumā likās, ka mūsu klases deja būs tīrākā izgāšanās, bet beigās bija tīri labi. Pārējām klasēm jau bija vairāk kļūdu: klusa runāšana, neskaidri vārdi un tehniskas problēmas. Visvairāk man patika 3.b klase, kurai bija ļoti interesanta un radoša prezentācija. Šāda veida informācijas iegūšana liekas visefektīvākā. 3.a klases prezentācija likās visgarlaicīgākā un pavisam nebija interesanti, taču man patika, ka bija interesants teksts. Man patika arī 2.a klase, jo bērni ļoti labi lasīja un stāstīja. 7.klases tēma bija ļoti grūta un prasīja daudz pacietības un darba. Man nepatika, ka viņi visu lasīja no lapas.

Annija Dāvidsone, 5.a klase

 

Mūsu klases darbs bija interesants. Es no sākuma domāju, ka man tā deja nepatiks, bet bija tīri labi. Mūsu projekts bija saistīts ar ēdienu. Mūsu klase bija padomājusi par vienotu svētku apģērbu, mēs dejojām, dziedājām. Mūsu klases projektu „Baltā galdauta svētki” klausījās 5.a, 5.b, 2.a, 2.b., 3.a un 7.klases skolēni. Mūsu 5.a klase bija vienīgā, kas nelasīja tekstu no lapām vai ekrāna. 5.b klasei bija daudz kļūdu un arī tehnisku kļūdu. 3.a klasei bija interesantas bildes, bet viņi šausmīgi klusu runāja. Es domāju, ka 3.a klasei pie runas vajadzētu piestrādāt, bet 5.b pie izteiksmes, kā arī visiem vajadzētu iemācīties tekstu no galvas.

Artūrs Valgers, 5.a klase

Manuprāt, mūsu klases darbs bija vislabākais no visiem, ko redzējām. Mēs viens otru atbalstījām, un otro reizi, kad prezentējām, mācījāmies no kļūdām, bez klasesbiedriem tas nebūtu iespējams. Manuprāt, es varēju labāk runāt publikas priekšā, bet es ar to vēl strādāju.

Jauka prezentācija bija arī 2.a klasei par maizi. Varēja redzēt, ka viņi bija sagatavojušies, lai gan lasīja no lapas, tomēr ļoti saprotami. Man likās, ka vajadzēja bildes laist fonā visu laiku, kad bērni lasīja.

3.b klasei arī bija interesanta prezentācija, jo viņiem prezentācijā tika iesaistīta teika. Daži skolēni varēja runāt skaļāk, bet kopumā bija labi.

7. klases skolēni bija labi pastrādājuši un sameklējuši daudz informācijas par latviešu kino, taču, manuprāt, varēja to pastāstīt interesantāk, lai ir jautri.

5.b prezentācija par putniem varēja būt interesantāk pasniegta, taču informācija bija interesanta. Visvairāk man 5.b prezentācijā patika tas, ka beigās varēja dabūt konfekti par to, cik uzmanīgi klausījās, atbildot uz jautājumiem.

3.a klases prezentācija bija jauka, taču varēja runāt skaļāk un pasniegt interesantāk visu prezentāciju.

Dana Malahova, 5.a klase

 

Manuprāt, mēs ar klasi norunājām ļoti labi, jo mēs vienīgie mācījāmies no galvas visu tekstu. Skolotāja teica, ka visi skolotāji esot mūs slavējuši. Tas bija labi, ka mēs stāstījām divas reizes, jo mēs varējām mācīties no kļūdām. Man pašai patika mūsu projekts vislabāk.

Man patika 2.a klases darbs, jo viņi norunāja ļoti labi, kaut gan viņi lasīja. Man nepatika, ka 3.a klase runāja ļoti klusi un nevarēja neko saprast. Man ļoti patika, ka 3.b bija izdomājuši iestudēt teiku par Langstiņu ezeru. 7.klase varēja labāk, jo izskatījās, ka viņi pat nemāk lasīt. 5.b bija interesanta tēma, bet man bija garlaicīgi klausīties.

 Elza Laugale, 5.a klase

 

Man liekas, ka mūsu klasei izdevās ļoti labi, kaut arī kādam kaut kas neizdevās kā gribējās. Manuprāt, mēs izcēlāmies ar to, ka mēs dziedājām, dejojām un saģērbāmies svinīgi. Prezentācijas parādīšanā mums izdevās vēl labāk nekā visos citos mēģinājumos, jo visi bija samācījušies tekstus.

No tām klasēm, ko es redzēju, man vislabāk patika 3.b, jo viņiem projektā bija vēl iekšā teika par Langstiņu ezeru, bet viņi nebija svinīgi saģērbušies. 3.a klasei nevajadzēja tik daudz lasīt, bet vajadzēja runāt skaļāk. 5.b klasei nevajadzētu lasīt tekstu, jo tad būtu saprotamāk, bet 7.klasei nebija tik interesanti. 2.a arī bija labi, lai gan lasīja, viņi tomēr runāja ļoti skaidri un saprotami.

Kopumā visiem bija diezgan labi. Visām klasēm, ieskaitot 5.a klasi, vajadzēja runāt skaļāk un skaidrāk. Vienmēr var labāk.

Lienes Vasile, 5.a klase

 

Mūsu klases darbs bija ļoti labs. Es varēju labāk, jo kļūdījos tekstā. Patika pārējie klasesbiedri, kas labi pastrādāja un iemācījās tekstu. Tehnisku kļūdu nebija. Prezentācijas bija labas un glīti noformētas. Esmu pārliecināts, ka bijām labākie. Mēs visi zinājām tekstu. Es ieguldīju daudz darba gan ar rokām, gan ar galvu. Mācījos tekstu, pirmo reizi veicu aptaujas apstrādi Exel formātā un centos izcept plātsmaizi, bet pieļāvu kļūdas tekstā un nedaudz slinkoju. Deja bija laba, kustības bija pareizas, bet tikai neritmiskas. Dziesma bija laba, neviens nekļūdījās tekstā.

3a.klase varēja pacensties un iemācīties tekstu vai lasīt izteiksmīgi. Viņiem teksts un informācija bija skaidra. Runas nebija izteiksmīgas, lasīja tekstu no lapas.

Maksims Dauksts, 5.a klase

 

Manuprāt, mūsu 5.a klase saņēmās un visu labi izdarīja. Gandrīz visi iemācījās tekstu no galvas. Dažiem (arī man) bija nelielas aizķeršanās, bet man liekas, ka tās nebija īpaši manāmas. Mēs nodejojām „Pankūku danci’’. Daži pat smaidīja, un tas izskatījās ļoti jautri. Dziesmu nodziedājām no galvas, un visi zināja vārdus.

Man ļoti patika 3.b klases uzvedums. Kā vairums skolasbiedru, arī viņi lasīja tekstu no lapas, bet kopumā man likās ļoti interesanti. Bet 3.a, pēc manām domām, bija garlaicīgi, jo viņi vienkārši lasīja tekstus. Toties es uzzināju viņu mīļākās vietas.

5.b klase lasīja no prezentācijas, bet man ļoti patika beigās pārbaude, ko mēs atceramies. Man patika 7.klases runa par kino vēsturi. Tas bija jauki paklausīties kaut ko par vēsturi. 2.klase stāstīja par maizi. Es uzzināju, kā maizi cep mūsdienās.

Nika Troņajeva, 5.a klase

Manuprāt, mēs prezentējām ļoti labi, jo bija interesanti. Mums bija gan dziesma, gan deja, mums vēl bija ēdieni, kas citiem nebija. No tiem, kurus redzējām uzstājamies, mēs bijām labākie. Man no sākuma likās, ka dziesma neiederēsies prezentācijā, bet beigās bija labi. Man vienīgi nepatika mūsu deja, bet kopumā bija labi.

3.a klase, manuprāt, varēja labāk uzstāties, jo viņi runāja pārāk klusi un neko nevarēja dzirdēt, vēl man ne pārāk patika, ka viņi visi uz skatuves uznāca kopā un tajā vietā, kur es sēdēju, nevarēja redzēt sagatavotās prezentācijas. 5.b klase lasīja ne pārāk labi, jo daži lasīja slikti un nevarēja saprast. 3.b klase bija izdomājusi diezgan interesantu uzstāšanos. 7.klase, manuprāt, varēja labāk, jo viņi lasīja ne pārāk labi.

Nikola Elizabete Pētersone, 5.a klase

 

Mūsu klase piedalījās projektu veidošanā. Projektiem bija jābūt par mūsdienām, jo skolas tēma – „Ceļā uz Latvijas 100gadi. Mūsdienas”. Manai klasei projekta tēma bija „Baltā galdauta svētki”. Man pašam bija jāveido projekts par maizi un tās gatavošanu. Es sev liktu astoņi, jo man darbā bija daži trūkumi, piemēram, vienā vietā es nebiju labi iemācījies tekstu, un stāja man arī nebija glauna, bet klasesbiedri kopumā bija ļoti labi. Mana klase bija vienīgā, kura tekstu zināja no galvas, mums bija deja un dziesma. Mēs varētu uzlabot savu stājas stilu un sejas izteiksmes, kā arī frizūras. Bet kopā bija ideāli.

Pēteris Rāzna, 5.a klase

5.a klase. Man likās, ka mūsu klases prezentācija bija labākā, jo citu klašu prezentācijas nebija tik interesantas un lielas. Man personīgi visvairāk patika prezentācija par Jāņu sieru.

3.a klase prezentācija bija laba, bet skolēni ļoti neskaidri un klusi runāja. Tas, manuprāt, bija vienīgais mīnuss.

3.b klase man liekas, ka bija nākamā labākā pēc mūsu klases.

2.a klases prezentācija arī man ļoti patika, jo viņi labi visu izrunāja un lasīja. Tā man likās ļoti kreatīva.

7. klases prezentācija bija laba, bet tajā bija maz bilžu un daudz teksta.

Teodors Balodis, 5.a klase

 

Man liekas, ka mūsu klases bija labākie, tāpēc ka mēs vienīgie iemācījāmies tekstu no galvas. Es neticēju, ka 7.klase nav iemācījušies no galvas tekstu. Man personīgi visvairāk patika 3.b klase, jo viņiem bija arī teātris. Es biju pārsteigts, ka neviena cita klase nebija saģērbusies svētku drēbēs. 5.b klases garlaicīgo prezentāciju izglāba krustvārdu mīkla. 3.a klase uznāca vienā lielā barā, tāpēc sākumā šķita, ka būs kaut kas interesantāks. Es biju pārsteigts, kad uznāca 2.a klase, jo viņi lasīja, ļoti labi otrās klases līmenim. Visi arī bija ļoti mierīgi, neviens nebija stresā.

                                                                                                     Oskars Bringa, 5.a klase

2018-02-21


3. a klase Projektu nedēļā 2018

Mūsu klases projektu tēma bija „Mana mīļākā vieta Latvijā”. Mana mīļākā vieta Latvijā  ir Aizpute. Citi no manas klases bija izvēlējušies Ventspili, Liepāju, Jūrmalu, Alūksni, Baltezeru, Mērsragu, Siguldu, Madonu, Daugavpili, Daugavu, „Mana māja” un vēl citas mūsu zemes vietas.

5.a klase stāstīja par Baltajiem galdauta svētkiem. Viņi dziedāja, dejoja un bija izcepuši maizi, pīrādziņus. Un ar tiem mūs cienāja. 5.b klase stāstīja par putnu pasaules rekordiem, 7. klase par aktieriem un filmām. Viena no tām bija „Sapņu komanda”. 4.a klasei bija projekts par Eko skolu. Mums telefonos bija jāmeklē viena aplikācija, vajadzēja balsot par labāko lietu skolā, kas būtu jādara Eko skolai. 6.b klase stāstīja par dažādiem sporta veidiem un sportistiem – Kristapu Porziņģi, Mairi Briedi un citiem.

Es no šiem projektiem uzzināju daudz ko jaunu. Visi projekti bija ļoti interesanti. Man ļoti patika projektu nedēļa!

3.a klase, Adrians Kalniņš

Es uzzināju no 5.b klases, ka pūce ir vienīgais putns, kam ir 3 plakstiņi, ka viņa redz zilo krāsu. Laukirbes izdēj vienā reizē 20 olas un tās visas izšķilas vienlaikus. Piekūns visātrāk noķer medījumu un tas notiek ar ātrumu 325 km/h. Tas ir maksimālais ātrums. Uzzināju no 5.a klases projekta, ka veikala maize ir sliktāka nekā pašceptā.

Es rakstīju par Baltezeru. Baltezerā ir manas mājas. Tur jauki un mierīgi. Blakus ir priežu mežs. Manai mājai ir vairāk kā 80 gadu. Taču tā neizskatās veca, jo ir atjaunota. Kaimiņš stāstīja, ka kara laikā tuvākajā apkārtnē bija vareni ierakumi. Un tur, kur mammai ir puķu dobes, tur stāvējis tanks.

3.a klase, Roberts Matīss Rūmnieks

 

Man patīk projektu nedēļa, jo tad tev ir iespēja strādāt ar datoru un mācīties kā ar to strādāt. Katrai klasei bija savādāka tēma, tāpēc visu laiku bija interesanti klausīties. Man no klases projektiem vislabāk patika Lauras Lūses darbs. Viņa interesanti stāstīja par Ventspili.

3.a klase, Marlēna Bērzupa

2018-02-20


4. a klases projekts “Ekoskolas Latvijā”

Tā kā mēs, 4.a klase, jau no pirmās klases aktīvi iesaistāmies par dabu saistītos pasākumos, izzināšanas projektos, tad ilgi nebija jādomā, par ko rakstīt projektu. Ekoskola ir salīdzinoši jauns jēdziens mūsdienu Latvijā un šādas skolas paliek arvien vairāk.

Skolēniem projekta nedēļas laikā bija iespēja pilnveidot savas mēdijpratības, pētot skolas mājaslapas, likt lietā datorikā apgūtās prasmes, veidojot prezentācijas, uzstāšanās, sadarbības prasmes utt. Drosmīgākie arī piezvanīja uz attālākajām skolā, sūtīja e-pastus. Projekta laikā skolēni, protams, arī intervēja mūsu ekoskolas koordinātori. Mācību ekskursijas uz Carnikavas pamatskolu un Ādažu vidusskolu paplašināja redzesloku, skolēni iedvesmojās no šo skolu aktīvajiem ekopadomes bērniem! Uzskatām, ka projekts ir izdevies, jo skolēniem ir radušās jaunas idejas un pastiprinājusies vēlēšanās iesaistīties skolas un it sevišķi ekoskolas attīstībā! Savu projektu nedomājam pārtraukt, jo uzskatām, ka mūsu ekoskola varētu strādāt aktīvāk! Turpināsim kopt skolas dārzu, pavasarī atjaunosim baso kāju taku un daži skolēni plāno iestāties ekopadomē. Lai mums “zaļas” domas un darbi!

4.a klases audzinātāja Elīna Krampāne

4. a klase viesojas Carnikavas pamatskolā.


Projektu nedēļas ietvaros 4.a klase pirmdien, 5.februārī, devāmies uz Carnikavas pamatskolu. Lai gan Carnikavas skola nav ekoskola, tā ir kļuvusi par Mammadaba vēstnieci un pašpārvaldes skolēni un skolotāji ļoti aktīvi iesaistās jautājumos un pasākumos saistītos ar vidi. Skolēni gan izrādīja savu skolu, gan pastāstīja par savām aktivitātēm un projektiem. Prieks, ka skolēni deva mums iespēju arī praktiski darboties- pagatavojām gardus un veselīgus našķus! Jūtamies iedvesmoti un papildus informēti par veselīgu dzīvesveidu. Paldies Carnikavas skolotājai koordinātorei Simonai, skolēniem un ķīmijas skolotājai Zaigai par draudzīgo uzņemšanu. Pateicībā uzaicinājām Carnikavas pamatskolēnus pavasarī pamēģināt mūsu veidoto baso kāju taku. Gaidīsim ciemos! 

Es ar savu klasi biju Carnikavas skolā saistībā ar ekoskolu projektu. Mēs Carnikavas skolā taisījām cepumus un skatījāmies video par palmu eļļu, kas ir ļoti neveselīga. Man Carnikavas skolā visvairāk patika, ka viņiem uz grīdām bija šaha plāksne, visādi vārdi. Vēl bija interesanti satikt puiku, kurš piedalījās filmā “Vectēvs kas bīstamāks par datoru”. Ernests.

Mūs tur sagaidīja 8. klases meitenes. Man ļoti patika kā tur izskatījās. Mums bija ļoti forši, mēs visi taisījām cepumus un klausījāmies par palmu eļļu cik viņa ir neveselīga. Mēs arī viņiem uzdāvinājām ielūgumu uz baso kāju taku jeb "Pēdu prieki". Es arī vēlētos, lai mūsu skola līdzinātos tai skolai. Man ļoti patika kā bija salīmētas uzlīmes uz zemes un tās bija dažādas spēles.

Man patika šī ekskursija! Sindija.

 

Uzzinājām ka viņi savas izlietotās un nevajadzīgās lapas atdod "Līgatnes papīram", kur to otreiz apstrādā un mācību gada beigās  viņi atpakaļ saņem blokus ar A4 lapām. Sākumskola katrā klasē audzē mazos podiņos sīpolus un kādā klasē pat mēģināja izaudzēt cūku pupu apakšā paliekot tikai mitro salveti. Pēc tam mēs devāmies uz kabinetu, kur skolēnu padome bija sagatavojusi prezentāciju. Salīdzinot ar mums viņi ir cītīgāki, jo viņi ieguva ZAĻO KAROGU. Mums pastāstīja kuros ēdienos liek palmu eļļu un kas tā ir un kur iegūst. Secinājām, ka ārzemēs ražotie produkti(oreo, zupas krūzē "Maggi") ir gatavoti izmantojot palmu eļļu, bet latviešu produktos("MĀJAS" pankūkās) nav izmantota palmu eļļa. Pēc tam mēs gatavojām mazus našķus kuri nesatur cukuru un palmu eļļu. Sākumā izskatījās negaršīgi, bet pagaršojot tie bija ļoti garšīgi. Beigās kā pateicību par uzņemšanu un info mēs viņiem uzdāvinājām ielūgumu uz mūsu klases izveidoto baskāju taku "PĒDU PRIEKI". Es vēlētos lai mūsu skola nedaudz pacenstos un iegūtu ZAĻO KAROGU. Man patīk, ka mūsu skolā ir projektu nedēļa, tad var uzzināt vairāk par citām skolām. Daniels.

Šajā skolā mani pārsteidz lielie gaiteņi. Mēs ieguvām jaunu informāciju par palmu eļļu, piemēram, ka tā ir veselīga uz ādas, bet neveselīga iekšējā lietošanā. Mēs veidojām saldumus bez palmu eļļas un tie bija garšīgi. 

Vislabāk šajā skolā man patika tas, ka tur gaitenī ir pinpogs. Bumbiņas var dabūt pie dežurantes. Viktorija.

Gaiteņos uz zemes viņiem ir uzlīmētas dažādas pēdiņas. Viņiem arī ir atpūtas stūris, kur uz zemes ir uzlīmēts šaha laukums un “Twister”. Es domāju, ka mūsu skolā arī varētu klasēs ierīkot atkritumu šķirošanu. Alberts.

Es uzzināju to, ka Indonēzijā uz vietas iegūtā palmu eļļa nav tik neveselīga, taču, kamēr tā nokļūst līdz mums, tā tiek apstrādāta ar ķīmijām un ir ļoti neveselīga. Artūrs.

 


4. a viesojas Ādažu vidusskolā - ekoskolā

Mēs bijām Ādažos, kur bija ļoti interesanti. Man patika skatīties prezentāciju, ko paši bērni bija sagatavojuši. Es vēlētos lai mums arī ir tik liela skola kā viņiem, jo tur bija tik plaši gaiteņi un liela ēdnīca. Man arī patika uziet augšā uz observatoriju, kur bija ļoti auksts. Man patika, ka skolēni mums rādīja kā var uztaisīt veikala maisiņu no t-krekla. Sindija.

Ādažu vidusskolā bija interesanti . Paši taisījām iepirkuma maisiņus no veciem t-krekliem, 5. klases bērni palīdzēja. Ļoti patika skola –liela, plati gaiteņi un gaiši. Es gribu tādā mācīties. Patika observatorija tikai žēl ka nebija vakars, tad varētu redzēt zvaigznes . Patriks.

 

 

Paldies fizikas skolotājai un ekoskolas koordinātorei Sarmai Jēkabsonei par uzņemšanu, skolēniem par iedvesmošanu!

2018-02-15


Skolas latviešu valodas olimpiāde

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā 2.semestris skolā sācies ar mācību priekšmetu olimpiādēm. 15. janvārī notika skolas latviešu valodas olimpiāde 1. – 4. klašu skolēniem.

Skolēniem bija jāparāda gan zināšanas gramatikas jautājumos, gan prasmes pielietot šīs zināšanas praksē, gan jāatklāj sava erudīcija un radošums.

Sveicam olimpiādes dalībniekus un viņu skolotājus. Lai veiksmīgi starti novada olimpiādēs 2018.gadā!

Olimpiādes rezultāti

1.klašu grupā

 

1. vieta  - Ruta Lidija Lauciņa 1.b

2.vieta   - Elza Kezika 1.b

 

3.klašu grupā

 

1.vieta – Kaiva Banka 3.b

2.vieta  - Adrians Kalniņš 3.a

3.vieta  - Rēzija Riekstiņa – Dolģe 3.a

2.klašu grupā

 

1.vieta – Gustavs Gailītis 2.a

2.vieta – Krišjānis Stīpnieks 2.b

3.vieta – Renārs Ležņins 2.b

4.klašu grupā

 

1.vieta – Alberts Grāpis 4.a

2. vieta – Roberts Ratnieks 4.b

3.vieta – Robina Zīle 4.b

 

 

Paldies  visiem olimpiādes dalībniekiem par atsaucību, par skolēnu cieņas un mīlestības pilno attieksmi pret savu valodu, plašo redzesloku.

 

Sākumskolas MK vadītāja

 Džeina Bredika

2018-02-13


Skolas matemātikas olimpiāde

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā 18. janvārī notika skolas matemātikas olimpiāde 1. – 4. klašu skolēniem.

Skolas olimpiādē varēja piedalīties 4 labākie matemātisko uzdevumu un "cieto riekstu" risinātāji no klases. Kā jau katrā olimpiādē, nozīmīgas bija ne tikai zināšanas matemātikā, bet arī spēja un prasme tās saistīt ar savu pieredzi, meklējot atbildes arī nestandarta uzdevumos.

Sveicam olimpiādes dalībniekus un viņu skolotājus. Lai veiksmīgi starti novada olimpiādēs 2018.gadā!

Olimpiādes rezultāti

 

1.klašu grupā

 

1.vieta Ruta Lidija Lauciņa

1. vieta  Elza Kezika 1.b

2.vieta  Tornike Gulua 1.b

3.vieta  Jēkabs Breide 1.a

 

3.klašu grupā

 

1.vieta – Adrians Kalniņš 3.a

2.vieta  - Reinis Ozoliņš 3.b

3.vieta  - Roberts Matīss Rūmnieks 3.a

 

2.klašu grupā

 

1.vieta Krišjānis Stīpnieks 2.b

2.vieta Gustavs Gailītis 2. a

3.vieta Renārs Ležņins 2.b

 

4.klašu grupā

 

1.vieta Artūrs Veģeris 4.a

2. vieta Alberts Grāpis 4. a

 

 

Esiet arī turpmāk draugos ar matemātiku, padariet to par interesantu un aizraujošu nodarbi!

Esiet vērīgi un asprātīgi!

Sākumskolas MK vadītāja

 Džeina Bredika

2018-02-13


Literatūras stunda 5. a, 6. a, 7. klasei ar lektori Sanitu Stinkuli

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā 2018.gada 2.februārī, atsaucoties latviešu valodas un literatūras skolotājas Ievas Križevicas lūgumam, pie 5.a, 6.a un 7.klases skolēniem ieradās Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas vadītāja Sanita Stinkule, lai pastāstītu un atbildētu uz skolēnu uzdotiem jautājumiem par latviešu tradicionāliem ēdieniem.

Lektore Sanita Stinkule lekciju iesāka ar to, ka „cilvēks jau izsenis mācījies iegūt iztikas līdzekļus no dabas. Sākotnēji ļaudis pārtika no zivīm, medījumiem un dabā iegūtiem augiem – ēdamām saknēm, stiebriem, ogām un riekstiem, vēlāk iemācījās apstrādāt zemi un pieradināt lopus. Naturālā saimniecība bez lielām izmaiņām mūsdienu Latvijas teritorijā pastāvēja no 1. gadu tūkstoša pirms Kristus līdz pat 20. gadsimta sākumam. Kāds bija latviešu zemnieka uzturs naturālās saimniecības laikā? Vai latvietis spēja sevi nodrošināt ar pārtiku? Ko zemnieks pirka un ko audzēja pats? Kad sāka audzēt kartupeli, gurķi un salātus? Ko zemnieks zināja par kafiju un kas bija viņa gardēdiens?”

Par S.Stinkules lekciju „Latviešu tradicionālie ēdieni” savu viedokli izsaka 6.a klases skolēni:

 

Es nevarētu iedomāties bez šīs lekcijas, ka sieru ēda tikai svētkos, jo mēs ģimenē to ēdam katru dienu. Nezināju, ka kartupeļi izglāba latviešus no izmiršanas.

 Dāvis Veģeris

 

Es uzzināju daudz jauna, piemēram, kā aug griķi, kā mala graudus, ka no cūkas neko nemet ārā, izmanto arī kaulus, nagus un pat zarnas, kā taisīja asinsdesu un to, cik ilgs process bija nepieciešams, lai kaut ko izaudzētu un pagatavotu. Vislabāk man patika klausīties par to, kā gatavoja maizi un visu no cūkas, kādi bija svētku ēdieni, kurus ēda reti, kādas garšvielas izmantoja.

Samanta Druka-Jaunzeme

 

Es uzzināju, ka kartupeli sauc par otro maizi. Man ļoti patika, kā viņa [lektore] stāstīja, jo nebija ne par skaļu, ne par klusu. Viņa runāja skaidri, un es uzzināju daudz interesanta, ko līdz šim vēl nezināju.

 Aleksandra Lūcija Bērzupa

 

Es nezināju, kā taisa maizi, bet es zināju, kā taisa asinsdesu. Ļoti interesantas un vecas bildes. Es biju šokā, redzot un dzirdot, cik ilgi jātaisa maize.

 Markuss Šube

 

Es uzzināju, ka kartupeļi ir no Bolīvijas un Peru.

Rēzija Ābeļkalne

 

Lai gan gandrīz visu jau zināju, tāpat bija interesanti. Mums stāstīja, kā cepa maizi un taisīja asinsdesas, to pildot cūkas zarnās.

Marta Krieva

 

Mums visvairāk patika, kā gatavo kartupeļus un kā tos šķiro, piemēram, lielos kartupeļus cilvēki lika maisā, lai tos ēstu cilvēki, bet mazos kartupeļus arī lika maisā, tikai citā, jo tos atlasīja cūkām.

 Paula Kļaviņa

 

Lekcijas ietvaros izstāstīja par latviešu tradicionāliem ēdieniem no ledus laikmeta līdz 20.gs. 30gadiem.

 Aiga Strazdiņa

 

Uzzināju, ka tikai 19.gs.pasaulē izplatījās ķirbji. Īpatnēji man likās, ka sieru, svaigu gaļu un vēl dažus ēdienus, ko tagad gandrīz katrs lieto ikdienā, senāk ēda tikai īpašos svētkos. Man likās interesanti paskatīties uz attēliem, ko lektore bija sagatavojusi.

 Paula Lea Luce

 

Tradicionālie ēdieni nozīmē, ko tu esi iemācījies taisīt no vecākiem, nevis skatoties televizoru.

 Krišs Mikitāns

 

Mani ļoti interesēja šī lekcija, es nolēmu vairāk uzzināt par šo tēmu no vecākiem un vecvecākiem.

 Nils Bondars

Man nepatika, kad stāstīja par to, kas notiek rudenī ar cūciņām.

 Estere Riekstiņa

 

Es uzzināju, kā vajag taisīt maizi un kā to taisīja agrāk.

 Zigmārs Kirilks

 

Uzzināju, ka kādreiz cilvēki iemācījās taisīt ēdienu no senčiem. Kādreiz izrādās, ka cilvēki nekad un neko nemeta ārā, visu centās izmantot.

Kristofers Jēkabs Rozevskis

 

Mums izstāstīja, kā radās visi latviešu tradicionālie ēdieni, kur atrodas pārtikas produktu galvenā izcelšanās vieta.

Rinalds Kubuliņš

 

Lektore mums pastāstīja par ēdieniem no ledus laikmeta līdz pat mūsdienām.

 Gustavs Dūdelis

 

Es uzzināju, ka latvieši bija ļoti taupīgi. Visvairāk biju pārsteigta par to, ka pilnīgi visas daļas no cūkas izmantoja. Es nezināju, ka bija tik daudz dažādu darbarīku.

 Elīza Knikste

Foto galerija šeit...

2018-02-13


Literatūras stunda 7. klasei Raiņa un Aspazijas mājā

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas 7.klases skolēniem un latviešu valodas, literatūras skolotājai Ievai Križevicai 2018.gada 30.janvārī literatūras stunda notika Raiņa un Aspazijas mājā, kas atrodas Rīgas centrā un kas ir unikāls 19.gs. vēsturiskās apbūves piemineklis. Šai namā abi dzejnieki dzīvoja no 1926. gada 15. septembra, Rainis – līdz savai nāvei 1929. gada 12. septembrī, Aspazija – līdz 1933. gada pavasarim. Dzīvokļa iekārtojumā izmantoti autentiski dzejnieku kolekcijas priekšmeti. Tie izvietoti, balstoties uz dokumentāriem materiāliem – fotogrāfijām un kinokadriem.

Es padomāju pie sevis un sapratu, ka dzīvot tā, kā dzīvoja Aspazija, es nevarētu. Muzejā man visvairāk patika filma, kur atgādināja faktus, ko stāstīja gide, kas ir svarīgi par Raini un Aspaziju.

Elīza Vasile

 

Kad mēs iegājām muzejā, mums lika uzvilkt bahilas, lai muzeja grīda nepaliktu slapja. Muzeja darbinieki bija plānojuši mums sākumā parādīt video, bet tehnisku ķibeļu dēļ mēs to redzējām pēc dažu istabu apskatīšanas.

Artūrs Gubiņš

 

Visvairāk man atmiņā palika Raiņa portrets, kura gleznošanas process bija vairāk nekā gadu. Rakstnieku dzīvoklī nebija manāmas nevienas gleznas, kas neraksturotu viņu dzīvi, ikkatrai gleznai bija savs stāsts un nozīme. Ekskursijas noslēgumā mums bija iespēja noskatīties 17 minūšu ilgu filmu, kur bija iespēja dzirdēt rakstnieces Aspazijas balss ierakstu. Kopumā, pēc manām domām, šī ekskursija bija ļoti interesanta, jo bija iespēja apskatīt arī rakstnieku fotogrāfijas un pierakstus, kas saglabājušies. Pēc ekskursijas man radās lielāka interese lasīt rakstnieku grāmatas un dzeju.

Laura Loreta Rautenšilde

 

Šī māja atrodas Rīgas centrā, Baznīcas ielā 30. Rainis un Aspazija daudz mainīja dzīvesvietas. Aspazija mācēja spēlēt klavieres, bet par Raini nav drošu ziņu.

Evelīna Česka

 

Aspazija par Raini rūpējas vairāk nekā par sevi. Šeit arī ikkatrs cilvēks varēja redzēt, kā ir dzīvojusi Aspazija ar Raini.

Annija Feldmane

 

Gide stāstīja, ka dažas mēbeles ir saglabājušās no laika, kad šeit dzīvoja Aspazija, kā arī uzzinājām, ka šo istabu iekārtoja Aspazija pēc Raiņa nāves. Man visvairāk patika Raiņa darbistaba. Tā izskatījās pilnīgi neskarta no tiem laikiem, kad Rainis tur dzīvoja. Uz galda varēja redzēt Raiņa pierakstus un viņa personīgās lietas, piemēram, spogulis, uz galda daži zīmuļi un vēl citas lietas. Aspazijas istabā viss bija salikts pa plauktiņiem, un nekas nemētājās. Uz sienas bija redzams Aspazijas siluets ar viņas kaķi, kā dzejniece raksta dzeju.

Betija Neļķe

 

Es ar klasi 30.janvārī biju Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā. Mēs varējām apskatīt rakstnieku dzīvokli, tajā bija arī saglabātas mēbeles no viņu dzīves laika. Bibliotēkā atradās Raiņa un Aspazijas grāmatas, pašu rakstīti pieraksti un ieraksti grāmatās. Bibliotēkā atradās „1kg kultūras” balva, es ko tādu redzēju pirmo reizi savas dzīves laikā. Manuprāt, muzejs patika ikkatram Raiņa un Aspazijas cienītājam, neviens nebūtu garlaikots, klausoties gida stāstījumā. Man patika salīdzinoši mazās istabiņas un gleznas, kas bija apskatāmas sētas mājā.

Justīne Siugale

 

Kad mēs atbraucām, mūs laipni uzņēma. Atceros, ka Rainis un Aspazija mācēja 7 valodas. Tas man likās ļoti iespaidīgi. Rainim bija portrets, kuram viņš pozēja gadu.

Gabriēls Kokins

 

Bibliotēkā mums gide uzdeva daudz jautājumu, piemēram, kādās valodās rakstnieki runāja, kurš bija Raiņa mīļākais rakstnieks u.tml. tad klasesbiedri sāka aplūkot bibliotēku un atrada gaisa mitruma regulatoru, kas notur gaisu vajadzīgajā mitrumā, lai grāmatas nebojātos.

Kristofers Neļķe

 

Aspazija un Rainis zināja 7 valodas, par ko es biju izbrīnīts. Muzejs bija ļoti interesants un labi restaurēts. Ekskursija bija interesanta, un es uzzināju ļoti daudz jaunas informācijas par Raiņa un Aspazijas dzīvi.

Ansis Griķis

Foto galerija šeit...

2018-02-13


6. a klases skolēni apmeklē baleta izrādi Gulbju ezers

 

2018.gada 10.janvārī es ar dažiem klasesbiedriem devos uz baleta izrādi "Gulbju ezers". Šajā baleta izrādē man vislabāk patika otrais cēliens, jo tā bija Gulbju aina un tur arī bija leğendārā "Mazo gulbīšu deja", kā arī skaistie baltie tērpi. Kopumā izrāde bija interesanta....

Rēzija

Ar dažām klases biedriem 10.janvārī bijām aizbraukuši uz baleta izrādi "Gulbju ezers". Es šo izrādi iepriekš nebiju redzējusi, un man likās, ka tā bija skaista. Mūsu vietas, kur sēdējām nebija tās labākās, bet visu varēja redzēt. Man ļoti patika balerīnu tērpi šajā izrādē.

Paldies skolotājai Lolitai Misānei.

 

Marta

 

"Gulbju Ezers"

10. janvārī es un daži no klasesbiedriem braucām uz baleta izrādi "Gulbju Ezers". Izrāde notika septiņos vakarā un beidzās desmitos vakarā, tapēc daudzi bija noguruši, bet visiem, tāpat kā man, tā ļoti patika.

 

1. cēlienā notika prinča Zigfrīda pilngadības svinības un viņam rīt būs jāizvēlās sava līgava. Karaliene jeb Zigfrīda māte viņam uzdāvina loku, un Zigfrīds dodas medībās uz ezeru.

2. cēliens- Ezerā, ļaunā burvja valstībā peld skaisti, balti gulbji. Zigfrīds tēmē uz visskaistāko gulbi, bet jau gribēdams šaut gulbis pārvēršas par jaunavu. Jaunava- Odeta princim atklāj, ka tikai īsta mīlestība var iznīcināt burvi Rotbaru un glābt daiļos gulbjus no lāsta. Princis Zigfrīds zvēr Odetai mūžīgu mīlestību.

3. cēliens- nākamajā dienā notiek pils balle, kurā princim jāizvēlas sava līgava. Pēkšņi pilī ienāk ļaunais burvis ar savu meitu Odīliju, kas izskatās tieši kā Odeta. Princis domādams, ka Odīlija ir Odeta, dod mūžīgas mīlestības zvērestu.

Tikmēr ezera krastā Odeta skumst par to, ka Zigfrīds lauzis savu zvērestu. Atnāk princis un salīgst ar Odetu.

Zigfrīds cīnās ar burvi Rotbaru un Odeta tiek ievainota. Zigfrīds uzvar ļauno burvi un lauž gulbju lāstu.

 

Laura

 

Šī gada 10. janvārī, es ar dažiem klasesbiedriem un klases skolotāju braucu uz baleta izrādi "Gulbju ezers".

Pirmajā cēlienā pilī notika prinča Zigfrīda pilngadības svētki. Zigfrīds bija mazliet samulsis, jo viņa māte vēlējās, lai viņš ballē izvēlās sev līgavu, bet viņs nevienu nebija iemīlējis. Baleta horeogrāfija bija interesanta, tomēr man pašai balets īsti nepatīk, tādēļ gandrīz aizmigu.

Otrā cēliena sākums mani atstāja sajūsmā. Man ļoti patika drūmais noskaņojums un melnā gulbja kostīms, ik īpaši tā lielie, melnie spārni, kuri īpaši izcēlās manās acīs. Apkārt bija iespaidīgi miglas dūmu efekti. Mazo gulbīšu dejošana bija skaista, bet atkal, man acis vērās ciet.

Trešais cēliens bija visgarākais, un ja esmu godīga, man tiešām likās, ka aizmigšu, bet es kļūdījos. Kaut gan fons un noskaņojums man patika vislabāk otrajā cēlienā, šajā acis vispār nevēras ciet. Manuprāt, tas bija horeogrāfijas un dažādo priekšnesumu dēļ. Šajā cēlienā dejas un tērpi mainījās, kas padarīja visu interesantāku un dažādāku.

Pašās beigās, kad notika cīņa starp ļauno burvi un princi, iznākumā, kā jau paredzēju, es biju ļoti vīlusies. Izrādēs, stāstos un pasakās vienmēr nostājos ļauno pusē, bet tas vienmēr ir paredzami, ka labais beigās iegūst uzvaru.

Kopumā baleta izrāde nebija slikta, bet man neliekas, ka vēl gribētu apmeklēt šāda veida izrādes. Es biju pārsteigta, ka neaizmigu, un izrādījās, ka izrāde bija iespaidīgāka nekā domāju.

Elīza

 

10. janvārī bijām uz baletu „Gulbju ezers” Latvijas Nacionālajā Operā un Baletā. Kopumā bija trīs cēlieni un katrā bija citādi notikumi. Man vislabāk patika otrais cēliens, jo tur bija „Mazo gulbīšu deja”. P.Čaikovska mūzika mani saviļņoja visvairāk. Tām skaistajām melodijām gribējās dejot līdzi. Tā kā es sēdēju beletāžā, skatuve bija skaidri redzama. Baletdejotāji dejoja, manuprāt, ļoti skaisti un krāšņi. Kaut ko tādu agrāk nebiju apmeklējusi.

Pirmajā cēlienā notika Prinča Zigfrīda pilngadības balle. Visi sapulcējās uz balli, bet viņš nevar atrast savu izredzēto. Kura gan tā būs?

Otrajā cēlienā Princis Zigfrīds devās gulbju medībās. Ezerā peldēja lepni gulbji – noburtās jaunavas. Princis ieraugot visskaistāko gulbi tēmēja uz to, bet tad pēkšņi tā pārvērtās par jaunavu. Princis iemīlējās skaistajā Odetā? Vai Prinča un Odetas mīlestība uzvarēs ļauno burvi? To gan uzzināsiet Jūs paši!

No visas sirds iesaku Jums aiziet uz šo skaisto baletu! Man tiešām ļoti patika un es ceru, ka maniem klasesbiedriem arī! Laimīgu Jums skatīšanos!

Adriana 

2018-02-13


Patrīcija Sarmule kļūst par valsts čempioni

Foto: Aivars Vētrājs

Aizvadītās nedēļas nogalē Kuldīgā notika Latvijas čempionāts vieglatlētikā U-18 un U-20 vecuma grupās. Teicamus panākumus tajā guva Garkalnes novada iedzīvotāja Patrīcija Sarmule. Vispirms viņa pirmo reizi mūžā, skrienot 800 m distanci, palika otrajā vietā ar rezultātu 2:13.50. Nākamajā dienā 300 m distancē Patrīcija kļuva par valsts čempioni ar rezultātu 41.11 sek. Jāpiezīmē, ka mūsu novadnieces rezultāts 800 m bija pat labāks, kā U-20 uzvarētājas rezultāts šajā distancē.

Foto: Aivars Vētrājs

2018-02-09


5.a klases saliedēšana "Lido" slidotavā

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas 5.a klases skolēni un klases audzinātāja Ieva Križevica 8.janvārī uzsāka mācību gada 2.semestri sportiski, azartiski, saliedēti „Lido” slidotavā. Paldies vecākiem par atbalstu un jauniešiem par dzīvesprieku! Paldies skolas saimniekam Edmundam un autobusa vadītājam Sandrim, kā arī skolas administrācijai par atsaucību un sapratni!

**********

Artūram ir slidas kājās,

Ledus slīd zem kājām tam.

Palīdzam cits citam,

Pozējam viens otram;

Križevica sastingt liek,

Lai ir bilde skaista,

Bet pēc brīža pati slīd –

Gulbis tik var līdzi stāt.

 

Kamēr Dana slidas groza,

Tikmēr Annija slīd graciozi.

Dana šodien labi slīd

Rīgas slidotavā „Lido”,

Arī Nika slido labi.

Lienei patīk abi labi -

Lienīte te brauc, te krīt;

Elziņa pa ledu slīd.

 

Pēteris kā zibens jož,

Tomam ledus zūd zem kājām,

Lūkass steidz tam palīgā,

Teodors tik smej: „Hi-hā!”

(Autores: Annija Dāvidsone, Dana Malahova,

Liene Vasile, Nika Troņajeva)

 

**********

Jēci, Pēci, domā vien,

Kā lai ciet to slidu sien?!

Divi mezgli - abi grezni,

Nu jau slidot varam skriet.

 

Ledus gan ir nerātns,

Zogas sliktas domas tam;

Grib tas gāzt no slidām Tomu,

Sabojāt tam labo omu.

 

Lienei slidas spožas, spožas –

Slidas visu laiku groza.

Artūram ir vēders tukšs,

Apēd savu rausi tas.

 

Elza Danai līdzēt steidz,

Daži slidot tāpēc beidz.

Kalni, līgani un lēni;

Nikai, Annijai zūd spēki.

Tikmēr Teodors griež ledu

Un steidz pikas velt uz ledus.

(Autori: Lūkass Jānis Misāns,

 Pēteris Rāzna, Oskars Bringa)

Foto galerija šeit...

2018-01-28


Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas skolēniem izcili rezultāti Pierīgas novadu angļu valodas olimpiādē ”Edelweiss” Mārupē

2018.gada 24.janvārī Mārupes vidusskolā notika Pierīgas novadu angļu valodas daiļlasītāju olimpiāde „Edelweiss” 3.-6.klasēm. Mūsu skola šajā olimpiādē piedalās jau daudzus gadus. Šogad olimpiādē piedalījās skolēni no 20 Pierīgas skolām.

   Olimpiādes mērķis ir motivēt skolēnus kvalitatīvi un radoši apgūt svešvalodu, kā arī atklāt daiļliteratūras un dzejoļu skaitīšanas burvību. Olimpiāde dod iespēju skolēniem objektīvi un kritiski izvērtēt savu sniegumu angļu valodas jomā. Skolēni prezentē sevi, savu runas un izrunas prasmi, kā arī uzstāšanās mākslu. Godpilnās vietas tiek piešķirtas katrā klašu grupā. Kompetenta angļu valodas skolotāju žūrija vērtē skolēnu skatuves un uzstāšanās kultūru, izrunu, radošumu, emocionalitāti, valodas sniegumu  un daiļdarba aktualitāti.

   No Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas konkursā piedalījās 6 skolēni. 3-4.klašu grupā piedalījās 2 dalībnieki – Luīze Stendere – Šteinberga no 4.b klases(sk.I.Macats), kas ieguva 2. vietu un Jarno Leo Lucis no 3.b klases (sk.Inonanta Millere) saņēma Atzinību. Kopā 3.-4.klašu grupā piedalījās 32 dalībnieki - labākie skolēni no Pierīgas novadu skolām.

5.-6.klašu grupā piedalījās 4 dalībnieki – Katrīna Tīna Smilga no 6.a klases( sk.Inonanta Millere), kas olimpiādē ieguva 1. vietu un Veronika Stendere – Šteinberga no 6.b klases(sk.Inonanta Millere), kas ieguva 2.vietu, Ilva Černiša no 5. b klases (sk.Inonanta Millere) ieguva 2. vietu un Annija Dāvidsone no 5. a klases (sk.Sandra Vanaga) ieguva 3. vietu. 5.-6. klašu grupā piedalījās 31 dalībnieks no Pierīgas novadiem.

   Patiess prieks par mūsu skolas skolēniem! Paldies skolēniem par atsaucību un izturību! Paldies arī skolēnu vecākiem, kas juta līdzi un palīdzēja, kā arī paldies skolas administrācijai un Garkalnes novada domei par atbalstu!

 

    Angļu valodas skolotājas Inonanta Millere un Sandra Vanaga

2018-01-28


Apsveicam!

https://www.pinterest.com/olgaedelman/edelweiss/

APSVEICAM

ar spožajiem panākumiem

konkursa “Edelweiss” uzvarētājus!

3.-4.klašu grupā

  • Luīze Stendere-Šteinberga -2.vieta
  • Jarno Leo Lucis – atzinība

5.-6.klašu grupā

  • Katrīna Tīna Smilga -1.vieta
  • Veronika Stendere- Šteinberga –2.vieta
  • Ilva Černiša - 2.vieta
  • Annija Dāvidsone  - 3.vieta

Pateicība ~

angļu valodas skolotājiem 

Sandrai Vanagai, Inonantai Millereihttp://bcoreanda.com/Images/Articles/39820.jpg 

un Ingum Macatam

Skolas kolektīva vārdā - administrācija

2018-01-25Arhīvs